UK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: UK
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "UK"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "UK" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 341. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


BUK to:

Fagus - rodzaj drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae) obejmujący ok. 10 gatunków, charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej na półkuli północnej (na 3 lit.)BUK to:

drewno bukowe (na 3 lit.)BUK to:

drzewo liściaste o wysokości do 40 m; jadalne orzeszki zwane bukwiami, drzewo cenione w meblarstwie i przemyśle ceramicznym (na 3 lit.)BUK to:

drzewo liściaste o gładkiej korze (na 3 lit.)BUK to:

pospolite drzewo liściaste (na 3 lit.)DUK to:

duk wspaniały, langur wspaniały, langur książęcy, Pygathrix nemaeus - atrakcyjnie ubarwiony gatunek małpy naczelnej z rodziny makakowatych; żyje w lasach deszczowych i lasach monsunowych wschodniej i środkowej Kambodży, środkowego i północnego Wietnamu oraz południowego Laosu, zadomowił się również w nowo posadzonych lasach Azji Południowo-Wschodniej (na 3 lit.)HUK to:

wielka ilość, bardzo dużo czegoś (na 3 lit.)HUK to:

głośny, głuchy odgłos powstający np. w wyniku wystrzału, upadku ciężkiego przedmiotu (na 3 lit.)HUK to:

hałas strzelającego działa (na 3 lit.)JUK to:

torba podróżna jeźdźca (na 3 lit.)JUK to:

worek na grzbiecie muła (na 3 lit.)JUK to:

przytroczony tobół podróżny (na 3 lit.)JUK to:

worek z bagażem na grzbiecie muła (na 3 lit.)KUK to:

gotuje na okręcie (na 3 lit.)KUK to:

gotuje w kambuzie (na 3 lit.)KUK to:

gotuje dla majtków (na 3 lit.)KUK to:

przyrządza potrawy w kambuzie (na 3 lit.)KUK to:

gotuje na statku (na 3 lit.)LUK to:

pomieszczenie w samolocie, na statku lub w pojeździe kosmicznym, wykorzystywane najczęściej jako pomieszczenie techniczne (np. bagażownia) (na 3 lit.)LUK to:

zamykany otwór w pokładzie statku lub jego nadbudówkach (lub czołgu), pełniący różne funkcje (na 3 lit.)LUK to:

zamykany pokrywą otwór w pokładzie statku, służący do załadunku i wyładunku towarów, doprowadzania powietrza, światła itp (na 3 lit.)LUK to:

zamykany otwór w pokładzie statku (na 3 lit.)LUK to:

instrument strunowy; struna z cięciwy łuku myśliwskiego (na 3 lit.)LUK to:

bagażowy - w samolocie (na 3 lit.)LUK to:

otwór ładunkowy na statku (na 3 lit.)ŁUK to:

broń miotająca, składająca się ze sprężystego pręta lub listwy, zwanego łęczyskiem, oraz linki łączącej oba końce pręta, zwanej cięciwą; jako pociski stosowane są strzały (na 3 lit.)ŁUK to:

kształt półkolistej krzywizny (na 3 lit.)ŁUK to:

symbol graficzny w notacji muzycznej służący do wydłużania wartości rytmicznych; ligatura (na 3 lit.)ŁUK to:

ewolucja narciarska, umożliwiająca narciarzowi skręcanie lub zatrzymanie się (na 3 lit.)ŁUK to:

część okręgu, wyznaczona przez dwa punkty na nim, przez które poprowadzona została sieczna okręgu (na 3 lit.)ŁUK to:

element architektoniczny: linia krzywa stosowana do wzmacniania konstrukcji lub pełniąca funkcję dekoracyjną (na 3 lit.)ŁUK to:

krawędź - uporządkowana para wierzchołków ze zbioru wszystkich wierzchołków grafu (na 3 lit.)ŁUK to:

OSTROŁUK (na 3 lit.)ŁUK to:

jeden z najstarszych typów ręcznej broni miotającej (na 3 lit.)ŁUK to:

pręt zakrzywiony, którego oś nie ma punktu przegięcia (na 3 lit.)ŁUK to:

oręż Amora (na 3 lit.)ŁUK to:

broń Indianina (na 3 lit.)ŁUK to:

broń z cięciwą (na 3 lit.)ŁUK to:

krzywizna tęczy (na 3 lit.)ŁUK to:

z cięciwą (na 3 lit.)PUK to:

wykrzyknik naśladujący odgłos pukania, używany zwykle w formie powtórzenia: 'puk, puk' (na 3 lit.)PUK to:

kod w telefonii komórkowej (na 3 lit.)PUK to:

stuk ... (na 3 lit.)PUK to:

postać ze 'Snu nocy letniej' (na 3 lit.)SUK to:

czeski kompozytor , skrzypek i pedagog (1874-1935); poematy symfoniczne. utwory kameralne, pieśni (na 3 lit.)TUK to:

w gwarze poznańskiej: tłuszcz zwierzęcy, który wytopiono; niekiedy również szpik kostny albo mieszanka tych obu (na 3 lit.)TUK to:

wewnątrz kości wołowych (na 3 lit.)TUK to:

wołowy szpik kostny (na 3 lit.)ŻUK to:

chrząszcz z rodziny żukowatych (na 3 lit.)ŻUK to:

chrząszcz długości do 1,5 cm, żywi się odchodami ssaków, padlinożerny (na 3 lit.)BRUK to:

nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych (na 4 lit.)BRUK to:

sytuacja zła pod względem materialnym lub moralnym (na 4 lit.)BUKS to:

podparcie końcowych fragmentów osi kół wozu w postaci walca z metalu (na 4 lit.)BUKS to:

dawniej; walec metalowy podpierający koniec osi (na 4 lit.)DIUK to:

osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy (na 4 lit.)DIUK to:

osoba nosząca angielski tytuł lordowski najwyższej klasy (na 4 lit.)DRUK to:

każde wydawnictwo drukowane (na 4 lit.)DRUK to:

deseń na tkaninie (na 4 lit.)DRUK to:

krój liter w druku, kształt czcionki (na 4 lit.)DRUK to:

technika drukowania (na 4 lit.)DRUK to:

wykonanie odbitek tekstu lub ilustracji przy użyciu formy drukarskiej (na 4 lit.)DRUK to:

tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb (na 4 lit.)DRUK to:

publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce (na 4 lit.)DRUK to:

... ścisłego zarachowania (na 4 lit.)DRUK to:

wynalazek Gutenberga (na 4 lit.)DUKE to:

... Ellington, amer. kompozytor (na 4 lit.)DUKT to:

prosta droga w lesie (na 4 lit.)DUKU to:

owoc (jagoda) słodliwki pospolitej (na 4 lit.)FUKS to:

szczęśliwy traf, nadzwyczajne powodzenie, uśmiech losu (na 4 lit.)FUKS to:

koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył (na 4 lit.)FUKS to:

nowicjusz (na 4 lit.)FUKS to:

koń, na którego zwycięstwo nikt nie liczył (na 4 lit.)FUKS to:

szczęśliwy traf (na 4 lit.)JUKA to:

Yucca - rodzaj roślin z rodziny agawowatych (na 4 lit.)JUKA to:

włókno otrzymywane z liści rośliny o tej samej nazwie (na 4 lit.)JUKA to:

SZPILECZNICA amerykańska bylina z rodziny liliowatych o mieczowatych długich liściach, dostarcza mocnego włókna (na 4 lit.)KLUK to:

pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r (na 4 lit.)KLUK to:

przyrodnik, ksiądz (1739-96); autor dzieł z zakresu rolnictwa, leśnictwa, mineralogii (na 4 lit.)KLUK to:

okrętka do połączenia przewodu wiertniczego z łańcuchem wiertniczym (na 4 lit.)KRUK to:

pospolity ptak z rodziny krukowatych (na 4 lit.)KRUK to:

kruk zwyczajny (na 4 lit.)KRUK to:

gwiazdozbiór równikowy (na 4 lit.)KRUK to:

największy ptak z wróblowatych; w Polsce rzadki, chroniony (na 4 lit.)KRUK to:

ptak leśny, największy z rzędu wróblowatych, w Polsce rzadki, chroniony, w niewoli żyje 100 lat (na 4 lit.)KRUK to:

duży krewny gawrona (na 4 lit.)KRUK to:

biały - to rarytas, unikat (na 4 lit.)KRUK to:

czarne ptaszysko (na 4 lit.)KUKS to:

sójka w bok (na 4 lit.)KUKS to:

sójka, szturchaniec (na 4 lit.)KUKU to:

... na muniu (na 4 lit.)LUKA to:

brak, niedobór, niewystarczająca ilość czegoś (na 4 lit.)LUKA to:

puste miejsce, wyrwa, przerwa (na 4 lit.)LUKA to:

... w pamięci (na 4 lit.)LUKA to:

wyrwa, szczelina (na 4 lit.)LUKA to:

'dziura' w prawie (na 4 lit.)LUKI to:

braki w notatkach (na 4 lit.)LUKI to:

zdarzają się w pamięci (na 4 lit.)LUKS to:

jednostka natężenia oświetlenia w układzie SI (na 4 lit.)LUKS to:

skrót lx w fizyce (na 4 lit.)MRUK to:

małomówny (pot.) (na 4 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 341 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

UK nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz UK sprawdź również:

UK - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x