UNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: UNA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "UNA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "UNA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 110. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


HUNA to:

zatoka Oceanu Atlantyckiego u północnych wybrzeży Islandii (na 4 lit.)KUNA to:

waluta Chorwacji (na 4 lit.)KUNA to:

wspólna nazwa kilku gatunków niewielkich, drapieżnych zwierząt z rodzaju Martes z rodziny łasicowatych, m.in.: kuny domowej i kuny leśnej (na 4 lit.)KUNA to:

wyprawiona skóra (futro) z kun (na 4 lit.)KUNA to:

historyczne narzędzie kary; obręcz lub obręcze żelazne składające się z dwóch zamykanych części, przytwierdzone łańcuchem lub powrozem do pręgierza, portalu ratusza lub kościoła, czasem przy wejściu do dworu, wkładane na szyję lub rękę skazańcom i zamykane na kłódkę (na 4 lit.)KUNA to:

euroazjatycki drapieżnik z łaskowatych, w Polsce rzadka, chroniona (na 4 lit.)KUNA to:

euroazjatycki drapieżnik z łasicowatych, w Polsce rzadka, chroniona (na 4 lit.)KUNA to:

krewna borsuka (na 4 lit.)KUNA to:

kuzynka łasicy (na 4 lit.)KUNA to:

tumak lub kamionka (na 4 lit.)LUNA to:

dawniej: Księżyc (na 4 lit.)LUNA to:

rzymskie bóstwo Księżyca (na 4 lit.)ŁUNA to:

typ radzieckich próbników kosmicznych; grunt księżycowy (na 4 lit.)ŁUNA to:

typ radzieckich próbników kosmicznych służących do badania Księżyca - wystrzeliwane od 1959r (na 4 lit.)ŁUNA to:

nocna poświata nad miastem (na 4 lit.)ŁUNA to:

odblask nad pożarem (na 4 lit.)ŁUNA to:

poświata od pożogi (na 4 lit.)ŁUNA to:

goreje na niebie (na 4 lit.)ŁUNA to:

odblask pożaru lub świateł (na 4 lit.)PUNA to:

wysokogórska formacja roślinna charakterystyczna dla terenów półpustynnych i pustynnych, o suchym i chłodnym klimacie, występująca na znacznym obszarze Andów, na wysokości 3000 - 5000 m n.p.m.; typową roślinnością są suchoroślowe trawy kępkowate (kostrzewy, ostnice i in.), rośliny poduszkowe, krzewinki itp (na 4 lit.)PUNA to:

miasto w Indiach (Maharasztra) duży ośrodek przemysłowy i naukowo-kulturalny (na 4 lit.)RUNA to:

litera alfabetu runicznego (na 4 lit.)RUNA to:

dawna pieśń ludowa fińska lub karelska, często o tematyce mitologicznej (na 4 lit.)UNAU to:

leniwiec dwupalczasty, Choloepus didactylus - typowy przedstawiciel leniwców dwupalczastych; zamieszkuje Gujanę i Wenezuelę, a także dorzecze Amazonki w Peru, Brazylii i Ekwadorze (na 4 lit.)UNAU to:

leniwiec dwupalczasty (na 4 lit.)FAUNA to:

świat zwierząt (na 5 lit.)HUNAN to:

prowincja w południowych Chinach, ośrodek administracyjny Changsha powierzchnia 210,5 tyś. km (na 5 lit.)JUNAK to:

młody mężczyzna, który jest dziarski, odważny, zawadiacki i obdarzony fantazją (na 5 lit.)JUNAK to:

młody mężczyzna, członek Ochotniczych Hufców Pracy (tzw. OHP-ów) za czasów PRL-u (na 5 lit.)JUNAK to:

żołnierz w oddziałach Andersa w latach 1941-1942 (na 5 lit.)JUNAK to:

młodzieniec, młody chłopak, mężczyzna (na 5 lit.)JUNAK to:

polski samolot, dzieło T. Sołtyka (na 5 lit.)JUNAK to:

słynny polski motocykl (na 5 lit.)LEUNA to:

miasto w Niemczech (Saksonia-Anahali) nad Soławą wielki kombinat chemiczny (na 5 lit.)SAUNA to:

pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się w celach zdrowotnych od kilku do kilkunastu minut, zazwyczaj w kliku seriach (na 5 lit.)SAUNA to:

kąpiel w saunie, zabieg higieniczny, zdrowotny, relaskacyjny z użyciem sauny (na 5 lit.)SAUNA to:

łaźnia rozpowszechniona w Finlandii (na 5 lit.)BAZUNA to:

kaszubski ludowy instrument dęty z grupy aerofonów (na 6 lit.)BAZUNA to:

kaszubski ludowy instrument muzyczny podobny do ligawki i trąbity, rodzaj trąby mającej około 2 metry długości (na 6 lit.)BRUNAT to:

kolor brunatny (na 6 lit.)BRUNAT to:

barwnik brunatny (na 6 lit.)DUNANT to:

szwajcarski filantrop pacyfista (1828-1910); współtwórca Czerwonego Krzyża, pierwsza pokojowa nagroda Nobla (na 6 lit.)KADUNA to:

stan w środkowej Nigerii, główne miasto Kaduna (na 6 lit.)KOMUNA to:

potocznie o systemie społeczno-gospodarczym, w którym nie istnieje własność prywatna (na 6 lit.)KOMUNA to:

grupa ludzi związanych ze sobą wspólnymi przekonaniami mieszkająca w tym samym miejscu, posiadająca wspólny budżet, wspólnie podejmująca decyzje, odrzucająca biurokrację i charakteryzująca się egalitaryzmem (na 6 lit.)KOMUNA to:

komuniści, skrajna lewica (na 6 lit.)KOMUNA to:

czasy komunizmu, czasy PRLu (na 6 lit.)KOMUNA to:

wspólnota mieszczan toczących walkę o uniezależnienie się od feudała (na 6 lit.)KOMUNA to:

potocznie o rządzących ZSRR (na 6 lit.)KOMUNA to:

najbardziej znana Paryska (na 6 lit.)KUNAFA to:

ciasto serowe charakterystyczne dla kuchni arabskiej i greckiej (na 6 lit.)LAGUNA to:

część morza odcięta od niego przez lido, rafę barierową lub atol, która jest zazwyczaj dość płytka (na 6 lit.)LAGUNA to:

renault z modelu Laguna (na 6 lit.)LAGUNA to:

model rodzinnego samochodu osobowego marki Renault produkowany od 1994 roku (na 6 lit.)LAGUNA to:

część morza odcięta od morza otwartego przez atol, mierzeję lub rafę (na 6 lit.)LAKUNA to:

obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia (na 6 lit.)MAMUNA to:

demon z wierzeń dawnych Słowian (na 6 lit.)MARUNA to:

Tripleurospermum - rodzaj roślin z rodziny astrowatych; według aktualnych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 30 gatunków, występujących na półkuli północnej, na obszarach o umiarkowanym klimacie (na 6 lit.)MIZUNA to:

warzywo, egzotyczna sałata podobna z wyglądu do rukoli, ceniona zwłaszcza jako dodatek do owoców morza (często bywa spożywana sama, jako dodatek do innych dań, na surowo lub gotowana), z botanicznego punktu widzenia jest to podgatunek kapusty właściwej (na 6 lit.)PADUNA to:

lina biegnąca od szczytu stęgi do burty statku (na 6 lit.)STRUNA to:

elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego (na 6 lit.)STRUNA to:

sprężysta nić zrobiona z różnych materialów (np. metalu, nylonu, zwierzęcych jelit); źródło dźwięku w części instrumentów muzycznych (tzw. strunowych) (na 6 lit.)STRUNA to:

najmniejszy obiekt w teorii strun, do którego można sprowadzić cząstki elementarne (na 6 lit.)STRUNA to:

element pola stykowego przeznaczony do współpracy z jednoimiennymi szczotkami określonej liczby wybieraków (na 6 lit.)STRUNA to:

źródło dźwięku w strunowych instrumentach muzycznych (na 6 lit.)STRUNA to:

niejedna w gitarze (na 6 lit.)SZKUNA to:

statek żaglowy o skośnym, najczęściej gaflowym ożaglowaniu; posiada od dwóch do siedmiu masztów (na 6 lit.)SZKUNA to:

lekki, szybki statek morski do przewozu depesz (na 6 lit.)UNAKIT to:

różowo-zielona odmiana jaspisu (na 6 lit.)ALRAUNA to:

korzeń mandragory lekarskiej przypominający kształtem człowieka; dawniej przypisywano jej właściwości magiczne (na 7 lit.)ALRAUNA to:

korzeń mandragory, któremu przypisywano magiczne właściwości (na 7 lit.)FORTUNA to:

duża ilość dóbr materialnych, czyjaś własność (na 7 lit.)FORTUNA to:

powodzenie, dobro, jakie się dzieje w czyimś życiu (na 7 lit.)FORTUNA to:

skoczek narciarski, zdobywca pierwszego złotego medalu w historii polskiego narciarstwa na olimpiadzie w Sapporo w skokach na dużej skoczni (na 7 lit.)ITABUNA to:

miasto w Brazylii (Bahia); ośrodek handlowy regionu uprawy kakaowca (na 7 lit.)KOMUNAŁ to:

wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego (na 7 lit.)LUNACJA to:

cykl faz Księżyca między dwoma kolejnymi nowiami (na 7 lit.)LUNACJA to:

odstęp czasu między dwoma kolejnymi nowiami Księżyca (na 7 lit.)MOUNANA to:

ośrodek eksploatacji rud uranu w płd.-wsch. Gabonie (na 7 lit.)PUNAKHA to:

miasto w Bhutanie, dawna zimowa stolica kraju (na 7 lit.)SIGTUNA to:

miasto w płd. Szwecji nad jeziorem Melar (na 7 lit.)TRYBUNA to:

specjalne podwyższenie z pulpitem przeznaczone dla mówcy (na 7 lit.)TRYBUNA to:

podwyższone amfiteatralnie siedzenia dla publiczności na stadionie, w cyrku (na 7 lit.)TRYBUNA to:

miejsce dla widzów na stadionie (na 7 lit.)TSUNAMI to:

fala wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, osuwiskiem ziemi lub cieleniem się lodowców, rzadko w wyniku upadku meteorytu (na 7 lit.)TSUNAML to:

fale na oceanach i morzach wywołane przez trzęsienie ziemi i wybuchy wulkaniczne (na 7 lit.)ARARAUNA to:

południowoamerykański ptak z rodziny papug (na 8 lit.)DELAUNAY to:

TERK; żona poprzednika (1885-1979) malarka francuski (na 8 lit.)DELAUNAY to:

malarz francuski (1894-1972) łączył elementy kubizmu i fowizmu; pejzaże, widoki portów, martwe natury, akty, malowidła ścienne (na 8 lit.)DWUNASTA to:

godzina - południe, samo południe (na 8 lit.)DWUNASTA to:

północ - godzina w środku nocy, moment, w którym następuje zmiana daty (na 8 lit.)DWUNASTY to:

dwunasty dzień (najczęściej bieżącego lub przyszłego) miesiąca (na 8 lit.)FORTUNAT to:

człowiek, który ma fortunę (na 8 lit.)KARTAUNA to:

lekkie odprzodowe działo większego kalibru, o krótkiej lufie, używane od XVI do XVIII wieku jako działo oblężnicze lub do walki na bliską odległość (na 8 lit.)KARTAUNA to:

KARTAUN (na 8 lit.)KLAUNADA to:

występ błazna (na 8 lit.)KOMUNARD to:

uczestnik Komuny Paryskiej w 1871 r (na 8 lit.)TRYBUNAŁ to:

organ władzy sądowniczej uprawniony do sądzenia, rozstrzygania, ustalania roszczeń lub sporów - bez względu na to, czy w jego nazwie występuje słowo trybunał (na 8 lit.)UNAJZAUR to:

Unaysaurus - rodzaj bazalnego zauropodomorfa; żył w okresie triasu na terenach Ameryki Południowej (na 8 lit.)DWUNASTAK to:

łow. samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z sześcioma odnogami na co najmniej jednej z tyk (na 9 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 110 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

UNA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz UNA sprawdź również:

UNA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x