YKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: YKA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "YKA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "YKA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 275. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


TYKA to:

ironicznie o osobie (szczególnie kobiecie), która jest wysoka i chuda (na 4 lit.)TYKA to:

zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek (na 4 lit.)TYKA to:

część poroża, która wyrasta po jednej stronie głowy samca kozła, jelenia lub daniela (na 4 lit.)TYKA to:

pływający znak nawigacyjny, który służy do wyznaczania miejsc niebezpiecznych dla żeglugi (na 4 lit.)TYKA to:

część poroża wyrastająca po jednej stronie głowy jelenia (na 4 lit.)TYKA to:

na niej powój (na 4 lit.)TYKA to:

pot. o kimś wysokim i bardzo chudym (na 4 lit.)TYKA to:

żerdź po której pnie się fasola (na 4 lit.)TYKA to:

podpora fasoli (na 4 lit.)TYKA to:

stanowi oparcie dla rosnącej fasoli (na 4 lit.)TYKA to:

wije się po niej fasola (na 4 lit.)WYKA to:

BÓB, BOBIK - roślina zielna z bobowatych (na 4 lit.)WYKA to:

ur. 1902r, poeta, działacz KPP, walczył w Hiszpanii, poematy, opowiadania; „Hiszpańska”, „Warszawianka” (na 4 lit.)WYKA to:

czepna roślina pastewna (na 4 lit.)WYKA to:

wąsata roślina motylkowata (na 4 lit.)BRYKA to:

oceniany pozytywnie (z podziwem) samochód osobowy (na 5 lit.)BRYKA to:

zgrubiale: bryczka - duży, ciężki powóz konny (na 5 lit.)BRYKA to:

rodzaj wozu podróżnego krytego płótnem znany w Polsce w okresie od XVI do XIX wieku, pospolity zwłaszcza na Kresach (na 5 lit.)BRYKA to:

duża ciężka bryczka, także kryty pojazd konny bez resorów (na 5 lit.)BRYKA to:

drogie auto (pot.) (na 5 lit.)BRYKA to:

pot o ładnym samochodzie (na 5 lit.)CYKAS to:

sagowiec, drzewo sagowe, Cycas - rodzaj roślin z rodziny sagowców (na 5 lit.)CYKAS to:

drzewo z rodziny sagowcowatych o wielkich pierzastych liściach; sagowiec, drzewo sagowe (na 5 lit.)ERYKA to:

imienniczka Lubosa (na 5 lit.)ERYKA to:

imienniczka Lipińskiego (na 5 lit.)ERYKA to:

imienniczka Lipińskiego, rysownika (na 5 lit.)ETYKA to:

dział filozofii, nauka o moralności i moralnych dyrektywach; filozofia moralna (na 5 lit.)ETYKA to:

ogół zasad etycznych, które obowiązują w jakiejś społeczności (na 5 lit.)ETYKA to:

przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy religioznawstwa i filozofii (na 5 lit.)GRYKA to:

Fagopyrum - rodzaj roślin z rodziny rdestowatych zaliczanych często do zbóż (pseudozboże) (na 5 lit.)GRYKA to:

ziarno (zboże) gryki zwyczajnej (na 5 lit.)GRYKA to:

jednoroczna roślina zbożowa z rdestowatych, przerabiana na kaszę-hreczka (na 5 lit.)GRYKA to:

roślina rdestowata; tatarka (na 5 lit.)STYKA to:

malarz i grafik (1904-88) profesor ASP w Krakowie, sztuka abstrakcyjna, kompozycja z rybich ości i kości (na 5 lit.)STYKA to:

malarz i poeta ludowy (1849-1922) pochodził z Podhala (na 5 lit.)STYKA to:

Jan (1858-1925) malarz, od 1900 r. w Paryżu, współtwórca, Panoramy Racławickiej (na 5 lit.)STYKA to:

malował w parze z Kossakiem (na 5 lit.)WYKAZ to:

pismo zawierające wyliczenie osób, rzeczy, elementów, czynności, zdarzeń itp. mających jakąś wspólną cechę (na 5 lit.)AFRYKA to:

kontynent z masywem Kilimandżaro (na 6 lit.)ATTYKA to:

górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach (na 6 lit.)ATTYKA to:

ścianka wieńcząca budynek, często bogato dekorowana (na 6 lit.)ATTYKA to:

wieńczy elewację (na 6 lit.)BARYKA to:

Cezary z 'Przedwiośnia' (na 6 lit.)BARYKA to:

Cezary bohater 'Przedwiośnia' (na 6 lit.)CYKADA to:

piewik - owad; poszczególne gatunki tego owada klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rodzinie piewikowatych (cykadowatych; Cicadidae) (na 6 lit.)CYKADA to:

PIEWIK; tropikalny pluskwiak różnoskrzydły (na 6 lit.)CYKADA to:

piewik (na 6 lit.)CYKATA to:

kandyzowane skórki cytronu używane do wyrobów cukierniczych (na 6 lit.)CYKATA to:

skandyzowane skórki owoców cytrony używane do ciast (na 6 lit.)CYKATA to:

skórki z cytronu osmażone w cukrze (na 6 lit.)FIZYKA to:

nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii, energii oraz oddziaływań między nimi (na 6 lit.)FIZYKA to:

przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki (na 6 lit.)FIZYKA to:

kierunek studiów (na 6 lit.)FIZYKA to:

domena Jamesa Joulea (na 6 lit.)FRYKAS to:

coś nadzwyczaj smacznego, wyszukanego i ekskluzywnego (na 6 lit.)FRYKAS to:

wymyślna potrawa; przysmak, rarytas (na 6 lit.)FRYKAS to:

przysmak, specjał (na 6 lit.)LIRYKA to:

rodzaj literacki obejmujacy utwory, których tematem są przede wszystkim przeżycia wewnętrzne, emocje i przekonania jednostki (na 6 lit.)LIRYKA to:

obok epiki i dramatu (na 6 lit.)ŁYKACZ to:

człowiek, który dużo je lub dużo pije (na 6 lit.)ŁYKACZ to:

połykacz, człowiek, który daje pokazy tego, jak coś połyka lub udaje, że połyka (na 6 lit.)MEDYKA to:

wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Medyka (na 6 lit.)MEDYKA to:

stacja graniczna z Ukrainą (na 6 lit.)MEDYKA to:

wieś przy granicy z Ukrainą (na 6 lit.)MOTYKA to:

narzędzie ręczne w postaci kawałka ostrego żelaza osadzonego na drewnianej rękojeści, służy m.in. do spulchniania ziemi (na 6 lit.)MOTYKA to:

służy do kopania ziemniaków (na 6 lit.)MUZYKA to:

wytwór aktywności artystycznej człowieka, przybierający postać przemyślanych szeregów dźwięków, śpiewanych lub granych na instrumentach; także: sama ta aktywność oraz zbiór utworów muzycznych (na 6 lit.)MUZYKA to:

melodyjne brzmienie czegoś (na 6 lit.)MUZYKA to:

wiedza na temat muzyki - rodzaju działalności artystycznej (na 6 lit.)MUZYKA to:

przedmiot szkolny, na którym poznaje się na ogół podstawy zapisu nutowego, ćwiczy śpiew i grę na jakimś instrumencie, poznaje teorię związaną z muzyką (na 6 lit.)MUZYKA to:

głos ogarów na łowach w pościgu za zwierzyną (na 6 lit.)MUZYKA to:

sztuka układania dźwięków w kompozycje i wykonanie tych kompozycji na instrumentach muzycznych lub głosem ludzkim (na 6 lit.)MUZYKA to:

pasja Fryderyka Chopina (na 6 lit.)OPTYKA to:

dział fizyki zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię (na 6 lit.)OPTYKA to:

czyjś pogląd na jakieś sprawy, wydarzenia, zjawiska; niepoprawne użycie słowa (na 6 lit.)AMERYKA to:

superkontynent składający się z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej (na 7 lit.)AMERYKA to:

nazwa jednego z dwóch kontynentów amerykańskich (na 7 lit.)AMERYKA to:

Stany Zjednoczone Ameryki (na 7 lit.)AMERYKA to:

'podwójny' kontynent (na 7 lit.)ARKTYKA to:

obszar polarny wokół bieguna płn, obszar 21 min km2 (na 7 lit.)ARKTYKA to:

otacza biegun północny (na 7 lit.)ARKTYKA to:

obszar polarny (na 7 lit.)CYKANIE to:

rodzaj suchego, powtarzalnego dźwięku, wydawanego przez niektóre owady (na 7 lit.)CZYKARA to:

antylopa czteroroga, Tetracerus quadricornis - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Tetracerus; zamieszkuje Półwysep Indyjski (na 7 lit.)CZYKARA to:

antylopa z Płw. Indochińskiego (na 7 lit.)FABRYKA to:

zakład produkcyjny, wytwarzający produkty na dużą skalę w oparciu o pracę ludzi i maszyn (na 7 lit.)FRYKASY to:

delikatesy, specjały (na 7 lit.)FRYKASY to:

przysmaki, smakołyki (na 7 lit.)INDYKAN to:

organiczny związek chemiczny z grupy estrów; powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym (na 7 lit.)KANTYKA to:

śpiew liturgiczny w kościołach chrześcijańskich, o tekście podniosłym, zbliżona do psalmu (na 7 lit.)KLASYKA to:

uznane dzieła sztuki (na 7 lit.)KLASYKA to:

uznane dzieła (na 7 lit.)KRYTYKA to:

ocena negatywna prowadzona z subiektywnego punktu widzenia (na 7 lit.)KRYTYKA to:

ocena i analiza czegoś z danego punktu widzenia (na 7 lit.)KRYTYKA to:

recenzja (na 7 lit.)KRYTYKA to:

dział piśmiennictwa (na 7 lit.)KRYTYKA to:

ogół krytyków,rynek recenzji (na 7 lit.)LEKSYKA to:

zasób słów danego języka (na 7 lit.)MANTYKA to:

tetryk, maruda, osoba, która dużo narzeka (na 7 lit.)MANTYKA to:

wróżbiarstwo, sztuka przepowiadania przyszłości (na 7 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 275 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

YKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

YKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz YKA sprawdź również:

YKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x