CHR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: CHR
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "CHR"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "CHR" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 96. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


CHRAM to:

dawna świątynia pogańska (na 5 lit.)CHROM to:

gat. miękkiej, specjalnie garbowanej skóry używanej do wyrobu cholewek obuwia (na 5 lit.)CHROM to:

srebrzystoniebieski, twardy metal (na 5 lit.)OCHRA to:

rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej (na 5 lit.)OCHRA to:

glinka do wyrobu farb (na 5 lit.)OCHRA to:

farba otrzymywana z glinki (na 5 lit.)WICHR to:

poetycko o wichrze - silnym, gwałtownym wietrze (na 5 lit.)CHRAPA to:

część górnej wargi większości ssaków kopytnych (np. konia, osła, łosia, nosorożca, wielbłąda), która okala nozdrza (na 6 lit.)CHRAPA to:

rozdęta u konia (na 6 lit.)CHRAPY to:

urządzenie stosowane na okrętach podwodnych w celu doprowadzania powietrza do silników spalinowych w czasie, kiedy okręt jest zanurzony na głębokości peryskopowej (na 6 lit.)CHRAPY to:

końskie nozdrza (na 6 lit.)CHRAPY to:

urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza (na 6 lit.)CHRUST to:

suche części drzewa wykorzystywane do rozpalania ognia lub innych celów, np. wyrobu mioteł (na 6 lit.)CHRUST to:

niskie zarośla, chruśniak (na 6 lit.)CHRUST to:

faworek - cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywyane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 6 lit.)CHRUST to:

FAWOREK (na 6 lit.)CHRYJA to:

zdarzenie negatywnie lub niejednoznacznie oceniane społecznie, o potencjale medialnym i sile oddziaływania społecznego (na 6 lit.)CHRYPA to:

utrudnia mówienie (na 6 lit.)CHRZAN to:

Armoracia - rodzaj bylin z rodziny kapustowatych (na 6 lit.)CHRZAN to:

warzywo, jadalny korzeń chrzanu pospolitego (na 6 lit.)CHRZAN to:

popularna przyprawa m.in. do wędlin czy jajek, najczęściej jest to utarty korzeń chrzanu, często z dodatkiem majonezu i cytryny (nazwy tej używa się również np. w odniesieniu do japońskiej przyprawy wasabi) (na 6 lit.)CHRZAN to:

porcja chrzanu, popularnej przyprawy, którą stanowi utarty korzeń chrzanu z dodatkiem majonezu i cytryny; określona ilość chrzanu, zazwyczaj słoik (na 6 lit.)CHRZAN to:

bylina warzywna z rodziny krzyżowych, uprawiana dla grubych korzeni przyprawowych (na 6 lit.)SCHRON to:

zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia ognia, obserwacji, kierowania walką, ochrony żołnierzy oraz bojowego sprzętu technicznego przed oddziaływaniem środków rażenia przeciwnika (na 6 lit.)SCHRON to:

BUNKIER (na 6 lit.)ACHROIT to:

bezbarwny turmalin (na 7 lit.)CHROBOT to:

odgłos rozrabiającej myszy (na 7 lit.)CHROMIK to:

metal, zwykle jako warstwa nałożona na jakąś powierzchnię (na 7 lit.)CHRONKA to:

południowoamerykański ptak z mrówkołowów (na 7 lit.)CHRUNOW to:

kosmonauta radziecki na pokładzie Sojuza 5 w 1969 r.; przesiadka ze statku na statek (na 7 lit.)CHRUNOW to:

kosmonauta radziecki; w 1969r. przeszedł ze statku na statek (na 7 lit.)CHRYZMO to:

święte oleje, których używa się w przebiegu niektórych sakramentów i nabożeństw (na 7 lit.)CHRZEST to:

w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie Jezusa Chrystusa, polegający na obmyciu wodą, któremu towarzyszy słowo (na 7 lit.)CHRZEST to:

wydarzenie towarzysko-religijne, podczas którego ktoś jest chrzczony, przyjmowany do chrześcijańskiej wspólnoty wiernych i zostaje mu nadane imię (na 7 lit.)CHRZEST to:

przenośnie: sytuacja, w której ktoś lub coś może się sprawdzić, wypróbować, dowieść swej wartości, nabrać szlifów (na 7 lit.)CHRZEST to:

uroczystość oddania czegoś nowego do użytku, zwłaszcza, gdy takiemu hucznemu świętowaniu towarzyszy poświęcenie obiektu przez księdza (na 7 lit.)CHRZEST to:

jeden z chrześcijańskich sakramentów; nadanie imienia (na 7 lit.)CHRZEST to:

Polski - w 966 r. (na 7 lit.)COCHRAN to:

amerykańska pilotka (1910-1980), konsultant NASA (na 7 lit.)CZOCHRA to:

grzebień do oddzielania główek nasiennych od łodyg lnu i konopi (na 7 lit.)NICHROM to:

rodzaj chromonikieliny - stopu chromu i niklu, w którym nie ma domieszki żelaza (na 7 lit.)OCHRONA to:

osoba lub grupa, które stanowią obstawę kogoś lub czegoś (na 7 lit.)OCHRONA to:

czynność, zabezpieczenie przed czymś, strzeżenie czegoś, chronienie przed szkodliwym, także: stan, cel różnych zabiegów (na 7 lit.)OCHRONA to:

zabezpieczenie, obrona, to, co służy do ochrony (na 7 lit.)OCHRZAN to:

stanowcze i surowe pouczenie, bura (na 7 lit.)SCHRANZ to:

narciarz austriacki, alpejczyk, mistrz świata w biegu zjazdowym i kombinacji z 1962 r (na 7 lit.)SPICHRZ to:

budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania zboża (na 7 lit.)SPICHRZ to:

przenośnie - urodzajny region (na 7 lit.)ŚPICHRZ to:

spichlerz - budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania zboża (na 7 lit.)CHRISTIE to:

sprinter brytyjski, mistrz olimpijski z Barcelony w biegu na 100 m, w Atlancie zdyskwalifikowany (na 8 lit.)CHRISTOW to:

Boris; śpiewak bułgarski (bas) (1918-1993); sukcesy w rosyjskich operach (na 8 lit.)CHRISTOW to:

Dobri; kompozytor bułgarski (1875-1941); twórca pierwszych bułgarskich kompozycji orkiestrowych (na 8 lit.)CHRISTOW to:

kolarz bułgarski, zwycięzca Wyścigu Pokoju w 1957 r (na 8 lit.)CHROMIAN to:

sól kwasu chromowego H2CrO4 (na 8 lit.)CHRUŚCIK to:

zdrobniale o chruście - ciastku (na 8 lit.)CHRUŚCIK to:

owad uskrzydlony z rzędu chruścików (na 8 lit.)CHRUŚCIK to:

owad, którego larwy żyją w wodach słodkich, często budując domki (na 8 lit.)CHRUŚCIK to:

owad podobny do ćmy (na 8 lit.)CHRYSLER to:

samochód marki Chrysler (na 8 lit.)CHRYSLER to:

marka samochodu; amerykański koncern motoryzacyjny przejęty w 2014 przez Fiata (na 8 lit.)CHRYSTUS to:

pomazaniec; tytuł nadany Jezusowi (na 8 lit.)CHRYZMAT to:

według wierzeń chrześcijańskich mistyczne piętno jakie otrzymuje ochrzczona osoba (na 8 lit.)OCHRONKA to:

zakład dobroczynny zakładany w celu opieki i wychowania ubogich, małych dzieci, pozbawionych opieki matek (na 8 lit.)POCHRZYN to:

JAMS, IGNAM (na 8 lit.)SICHRAWA to:

rodzaj chrząszcza z rodziny kózkowatych (na 8 lit.)SPICHRZA to:

miasto w Krainach Wewnętrznego Morza w uniwersum stworzonym przez Annę Brzezińską w powieściach fantasy z cykluSaga o zbóju Twardokęsku (na 8 lit.)SZACHRAJ to:

ten, który oszukuje, kłamie, żeruje na naiwności innych (na 8 lit.)ZADYCHRA to:

słodkowodny skorupiak z rzędu bezpancerzowców (na 8 lit.)AUTOCHROM to:

technika wykonywania fotografii barwnych na płytach szklanych w postaci diapozytywów (na 9 lit.)AUTOCHROM to:

fotografia barwna wykonana metodą autochromu (na szklanej płycie) (na 9 lit.)CHROBOTEK to:

pałeczkowaty lub krzaczasty porost naziemny, niektóre gatunki paszą dla reniferów (na 9 lit.)CHROMOGEN to:

najprostszy związek organiczny w grupie związków zawierających określony chromofor (na 9 lit.)CHROMOSOM to:

forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki (na 9 lit.)CHRUPKOŚĆ to:

cecha jedzenia, które podczas gryzienia chrupie, jest kruche lub jędrne (na 9 lit.)CHRUPKOŚĆ to:

cecha przedmiotu, który łatwo się łamie, łupie, kruszy na większe kawałki (na 9 lit.)CHRUŚCIEL to:

inaczej derkacz (na 9 lit.)CHRUŚCIEL to:

DERKACZ, ŁYSKA, KOKOSZKA WODNA; przedstawiciel ptaków wodno-błotnych; 132 gatunki (na 9 lit.)CHRUŚCIEL to:

kosmopolityczny ptak wodno - błotny, słabo lata (na 9 lit.)CHRUŚCINA to:

dawne określenie chruśniaka (na 9 lit.)CHRYZOTYL to:

minerał z grupy krzemianów, zaliczany do grupy serpentynów (włóknistych) (na 9 lit.)CHRZĄSTKA to:

textus cartilagineus - rodzaj tkanki łącznej szkieletowej, zbudowanej z komórek chrzęstnych - chondrocytów oraz bezpostaciowej substancji międzykomórkowej, składającej się z istoty podstawowej (kwas hialuronowy i proteoglikany) zwanej macierzą (matrix) oraz dużych ilości włókien białkowych: klejodajnych (kolagenowych) i elastycznych (na 9 lit.)CHRZĄSTKA to:

inna nazwa mleczaja białego (na 9 lit.)CHRZĄSZCZ to:

owad uskrzydlony z rzędu chrząszczy (na 9 lit.)CHRZĄSZCZ to:

inna nazwa mleczaja chrząstki (na 9 lit.)CHRZESTNA to:

kobieta przedstawiająca do chrztu osobę chrzczoną (najczęściej dziecko) (na 9 lit.)CHRZESTNY to:

mężczyzna przedstawiający do chrztu osobę chrzczoną (najczęściej dziecko) (na 9 lit.)CYTOCHROM to:

białko należące do grupy białek występujących w macierzy mitochondrialnej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej (na 9 lit.)FALOCHRON to:

budowla do ochrony brzegu akwenu przed przenikaniem fal i rumowiska z pełnego morza (na 9 lit.)FALOCHRON to:

osłona w kształcie litery V znajdująca się na pokładzie która rozbija wdzierające się na pokład fale (na 9 lit.)IZOCHRONA to:

linia na mapie łącząca punkty, w których występuje to samo zjawisko w tym samym czasie. Innymi słowy izochrony wyznaczają obszary o jednakowej osiągalności czasowej (na 9 lit.)IZOCHRONA to:

w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej (na 9 lit.)MONOCHROM to:

malowidło wykonane w jednym kolorze, na jednakowym tle (na 9 lit.)OCHRONNIK to:

urządzenie lub zespół urządzeń zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego (na 9 lit.)POCHRZĘST to:

odgłos kruszenia się czegoś, ocierania, łamania (na 9 lit.)SCHROEGER to:

Szreger (1727-83), architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawiciel klasycyzmu w architekturze polskiej (na 9 lit.)WICHRZYCA to:

wichura, zawierucha (na 9 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy za­wie­ra­ją­ce w so­bie szu­ka­ny frag­ment "CHR". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

CHR nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz CHR sprawdź również:

CHR - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      2 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x