KI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: KI
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "KI"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "KI" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 939. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


AKI to:

owoc bligii pospolitej, jadalny, składnik znany z kuchni jamajskiej (na 3 lit.)KIA to:

... Magentis, auto z Korei Pd. (na 3 lit.)KIA to:

... Pride, samochód (na 3 lit.)KIA to:

południowokoreański samochód (na 3 lit.)KIA to:

auto z Korei Pd. (na 3 lit.)KIA to:

Sephia lub Rio (na 3 lit.)KIĆ to:

więzienie (na 3 lit.)KIĆ to:

odsiadka, kara więzienia (na 3 lit.)KID to:

'Frisco ... ' film z H. Fordem (na 3 lit.)KID to:

'Karate ...', film Avildsena (na 3 lit.)KID to:

Billy ..., postać z westernów (na 3 lit.)KID to:

'Karate ...', amer. film (na 3 lit.)KID to:

Sundance ... - z westernu (na 3 lit.)KIJ to:

kawałek drewna o cylindrycznym kształcie, o różnej długości i grubości, posiadający dwa lub więcej końców (rozwidlenia), który został ułamany lub obcięty z drzewa, krzewu, trzciny lub trawy (bambus), ewentualnie wystrugany z drewna (na 3 lit.)KIJ to:

przyrząd sportowy, wydłużony przedmiot, który ma określony kształt i który w jakimś sporcie służy do odbijania, przemieszczania piłki, podpierania się itp (na 3 lit.)KIJ to:

podłużny przedmiot, który może być wykonany z tworzywa, z drewna, z metalu itd (na 3 lit.)KIJ to:

instalacja lub kran, z którego nalewa się beczkowy napój, zwykle alkoholowy, najczęściej piwo (na 3 lit.)KIJ to:

np. bilardowy (na 3 lit.)KIJ to:

hokejowy lub bilardowy (na 3 lit.)KIL to:

stępka (na 3 lit.)KIL to:

część statku; stępka (na 3 lit.)KIL to:

oby pod nim zawsze stopa wody (na 3 lit.)KIL to:

część kadłuba statku: stępka (na 3 lit.)KIL to:

żegl. stępka (na 3 lit.)KIM to:

... Basinger, aktorka (na 3 lit.)KIM to:

... Wilde, bryt. piosenkarka (na 3 lit.)KIN to:

dawny chiński instrument muzyczny podany do cytry (na 3 lit.)KIN to:

film braci Bakerów (na 3 lit.)KIN to:

daw. chiński instrument strunowy (na 3 lit.)KIN to:

dawny chiński instrument szarpany (na 3 lit.)KIP to:

laotańska waluta (na 3 lit.)KIP to:

jednostka monetarna Laosu (na 3 lit.)KIP to:

'złotówka' w Laosie (na 3 lit.)KIP to:

pieniądz Laotańczyka (na 3 lit.)KIR to:

czarny materiał, którym okrywa się trumnę i przyozdabia się flagi, portrety, inne symbole pamięci w celu uczczenia żałoby (na 3 lit.)KIR to:

koktajl alkoholowy, należący do aperitifów, który składa się z białego wina i creme de cassis (na 3 lit.)KIR to:

symbolizuje żałobę (na 3 lit.)KIR to:

tkanina, oznaka żałoby (na 3 lit.)KIR to:

tkanina żałobna (na 3 lit.)KIR to:

'smętna' tkanina (na 3 lit.)KIR to:

tkanina kojarząca się z żałobą (na 3 lit.)KIT to:

bardzo gęsta masa plastyczna, twardniejąca po pewnym czasie od użycia, stosowana do wypełniania przestrzeni o dość dużej szerokości i głębokości, takich jak: duże szpary, szczeliny i otwory, uszczelniania nieruchomych połączeń o dużym luzie lub niedokładnie przylegających oraz do łączenia elementów za pomocą dużych spoin (na 3 lit.)KIT to:

pszczeli lub szklarski (na 3 lit.)KIT to:

wciskać ..., to łgać (na 3 lit.)KIT to:

masa dla szklarza (na 3 lit.)KIT to:

uszczelnia szyby w oknach (na 3 lit.)SKI to:

Tour de ..., impreza narciarska (na 3 lit.)SKI to:

dawna nazwa nart (na 3 lit.)SKI to:

dawne określenie nart (na 3 lit.)AKIA to:

sanki Lapończyka (na 4 lit.)AKIA to:

sanki sprzed igloo (na 4 lit.)AKIA to:

eskimoskie sanki (na 4 lit.)AKIA to:

sanki Eskimosa (na 4 lit.)AKIA to:

pojazd przed igloo (na 4 lit.)AKIA to:

eskimoskie sanki w kształcie łódki (na 4 lit.)BAKI to:

rodzaj zarostu, który porasta boki twarzy (na 4 lit.)BAKI to:

kły jelenia w gwarze łowieckiej (na 4 lit.)BAKI to:

bokobrody (na 4 lit.)BAKI to:

faworyty z boku głowy (na 4 lit.)BAKI to:

'przyuszne' pojemniki na benzynę (na 4 lit.)BOKI to:

nielegalne dochody (pot.) (na 4 lit.)BOKI to:

strony tułowia (na 4 lit.)BOKI to:

części prostokąta (na 4 lit.)BYKI to:

błędy w dyktandzie (pot.) (na 4 lit.)BYKI to:

nie lubią mulety (na 4 lit.)ELKI to:

futro ze skórek tchórzy lub tchórzofretek (na 4 lit.)ELKI to:

futro (najszęściej płaszcz) z elek (na 4 lit.)ELKI to:

futro z tchórzy, fretek lub tchórzofretek (na 4 lit.)FOKI to:

Phocidae - rodzina drapieżnych ssaków morskich zaliczana do płetwonogich (Pinnipedia), obejmująca 19 gatunków (na 4 lit.)FOKI to:

wyprawiona skóra (futro) z fok lub kotików (na 4 lit.)FOKI to:

futro (okrycie wierzchnie) z fok (na 4 lit.)FOKI to:

rodzina ssaków morskich (na 4 lit.)HAKI to:

uchwyty w rzeźni (na 4 lit.)HAKI to:

pniaki u jelenia (na 4 lit.)JĘKI to:

żałosne głosy (na 4 lit.)JĘKI to:

odgłosy bólu (na 4 lit.)KAKI to:

jadalny, smaczny owoc hurmy wschodniej (na 4 lit.)KAKI to:

PERSYMONA, HEBANOWIEC wschodnie drzewo owocowe uprawiane głównie w Chinach, Japonii dla dużych, deserowych owoców (na 4 lit.)KAKI to:

azjatyckie drzewo; hurma (na 4 lit.)KAKI to:

egzotyczne drzewo owocowe (na 4 lit.)KICZ to:

dzieło o niskiej wartości artystycznej i estetycznej (na 4 lit.)KICZ to:

coś, co zostało zrobione bez polotu, przedmiot charakteryzujący się niską wartością estetyczną, tania tandeta (na 4 lit.)KICZ to:

cecha czegoś, co ma niską wartość, jest kiczowate (na 4 lit.)KICZ to:

SZMIRA (na 4 lit.)KICZ to:

marne dzieło malarza (na 4 lit.)KICZ to:

literacka lub plastyczna tandeta (na 4 lit.)KICZ to:

bohomaz (na 4 lit.)KIEL to:

KILONIA; miasto w Niemczech, stolica Szlezwiku-Holsztynu (na 4 lit.)KIEŁ to:

szpiczasty, zaostrzony element urządzenia, który po wbiciu w podłoże lub podparciu stanowi oś obrotu, np. w cyrklu (na 4 lit.)KIEŁ to:

element tokarki lub szlifierki zakończony stożkiem (na 4 lit.)KIEŁ to:

krótki występ na czołowej powierzchni elementu np. tarczy, sprzęgła (na 4 lit.)KIEŁ to:

psi ząb (na 4 lit.)KIEŁ to:

wśród zębów (na 4 lit.)KIEM to:

miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej nad Zatoką Oneską (na 4 lit.)KIEP to:

głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem (na 4 lit.)KIEP to:

niedopałek papierosa (na 4 lit.)KIEP to:

głupiec (przest.) (na 4 lit.)KIEP to:

dureń, pacan (daw.) (na 4 lit.)KIEP to:

dureń, gamoń (przest.) (na 4 lit.)KIEP to:

bystry jak Roch Kowalski (na 4 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 939 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

Sprawdź też wszys­tkie sło­wa bez opi­sów krzy­żó­wko­wych, któ­re zna­leź­liś­my w sło­wni­ku ję­zy­ka pol­skie­go, a które pa­su­ją do szu­ka­ne­go przez Cie­bie za­py­ta­nia: "KI".

KI,

KI nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz KI sprawdź również:

KI - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x