KRZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: KRZY
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "KRZY"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "KRZY" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 174. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


KRZYK to:

głośne, donośne mówienie, wołanie, nawoływanie (na 5 lit.)KRZYK to:

odgłos, dźwięki (nieartykułowane) (na 5 lit.)KRZYŻ to:

w codziennym języku: dolna część kręgosłupa (na 5 lit.)KRZYŻ to:

odznaczenie, order (na 5 lit.)KRZYŻ to:

każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp (na 5 lit.)KRZYŻ to:

znak (gest religijny) czyniony ręką na kształt krzyża (na 5 lit.)KRZYŻ to:

cierpienia, udręki (na 5 lit.)KRZYŻ to:

kara śmierci wykonywana z użyciem krzyża (na 5 lit.)KRZYŻ to:

miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (na 5 lit.)KRZYŻ to:

dzielnica Tarnowa (na 5 lit.)KRZYŻ to:

kształt utworzony przez prostopadłe przecięcie dwóch odcinków (na 5 lit.)KRZYŻ to:

artefakt będący symbolem ukrzyżowania Chrystusa (na 5 lit.)KRZYŻ to:

gwiazdozbiór nieba południowego (na 5 lit.)KRZYŻ to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 5 lit.)KRZYŻ to:

najprostszy zespół obudowy górniczej złożony ze stojaka z podłożoną stropnicą (na 5 lit.)KRZYNA to:

odrobina, mała ilość (na 6 lit.)KRZYWA to:

pojęcie matematyczne rozmaicie definowane; uogólnienie pojęcia linii (na 6 lit.)KRZYWA to:

dowolna linia, w szczególności na płaszczyźnie lub w przestrzeni trójwymiarowej (na 6 lit.)OKRZYK to:

wykrzyknięte słowo lub grupa słów, które spełniają ściśle sprecyzowaną funkcję (na 6 lit.)SKRZYP to:

rodzaj dźwięku (na 6 lit.)SKRZYP to:

Equisetum - jedyny współcześnie występujący rodzaj należący do typu (gromady) skrzypów (na 6 lit.)SKRZYP to:

roślina zielna z klasy skrzypowych o drobnych, łuskowatych liściach, w Polsce pospolita na podmokłych obszarach (na 6 lit.)CUKRZYK to:

NEKTARNIK; tropikalny ptak z rzędu wróblowatych barwny, żywi się owadami i nektarem kwiatów; Afryka, Australia, płd. wsch. Azja (na 7 lit.)CUKRZYK to:

NEKTARNIK (na 7 lit.)KRZYNKA to:

ociupinka, odrobina (na 7 lit.)KRZYWAK to:

zakrzywiony odcinek przewodu rurowego (na 7 lit.)KRZYWAK to:

strug do obrabiania krzywych powierzchni elementów drewnianych (na 7 lit.)KRZYWIK to:

wzornik do kreślenia krzywych linii (na 7 lit.)KRZYWIŃ to:

miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krzywiń (na 7 lit.)KRZYWKA to:

element mechanizmu o zakrzywionej powierzchni roboczej (na 7 lit.)KRZYWKA to:

kształtka rurowa w postaci zakrzywionego odcinka rury o różnych kątach rozwarcia (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

Araneus - rodzaj pospolitych pająków z rodziny krzyżakowatych, obejmujący kilkaset gatunków; do rodzaju krzyżaka zaliczane są także niektóre okazy o nazwie rodzajowej Araniella (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

podpora noku bomu w łodziach żaglowych (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

członek Zakonu Krzyżackiego (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

kontroler w kształcie krzyża na gamepadach (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

czwórnik rurowy (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

świder czteroskrzydłowy (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

drapieżny pająk z charakterystycznym zarysem krzyża na odwłoku (na 7 lit.)KRZYŻAK to:

rasa bułgarskiego gołębia hodowlanego (na 7 lit.)KRZYŻMO to:

święte oleje, których używa się w przebiegu niektórych sakramentów i nabożeństw (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

znak dodawania w matematyce (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

znak chromatyczny w notacji muzycznej (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

niewielkich rozmiarów artefakt będący symbolem ukrzyżowania Chrystusa, wiszący na ścianie lub noszony przez człowieka, również jako ozdoba, bez związku z wyznawaną wiarą (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

rodzaj ozdobnego ściegu, ktory składa się z malutkich figurek z przecinających się nitek (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

mały krzyż - znak lub rzecz zbudowane z dwóch krótkich kresek przecinających się w połowie (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

mały znak krzyża - ruch rękoma (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

każde 10 lat z życia człowieka (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

figura tanga argentyńskiego polegająca na skrzyżowaniu nóg (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

mały kształt krzyża (na 7 lit.)KRZYŻYK to:

w notacji muzycznej znak podwyższenia dźwięku o pół tonu (na 7 lit.)POKRZYK to:

Atropa belladonna - gatunek rośliny z rodziny psiankowatych (Solanaceae) (na 7 lit.)POKRZYK to:

krótki powtarzający się krzyk (na 7 lit.)SKRZYPY to:

Equisetophyta, Sphenophyta, Sphenopsida - typ lub gromada roślin naczyniowych (na 7 lit.)CUKRZYCA to:

grupa chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki (na 8 lit.)CUKRZYCA to:

termin z dziedziny cukrownictwa, oznaczający gęstą mieszaninę kryształów cukru i syropu międzykryształowego (na 8 lit.)CUKRZYKI to:

Coerebidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych (na 8 lit.)IKRZYSKO to:

miejsce składania ikry przez ryby (na 8 lit.)KRZYCZEK to:

ptak z rodziny jemiołuszek; Afryka, Azja, Indie (na 8 lit.)KRZYKACZ to:

człowiek, który mówi dużo i głośno, nie pozwala innym dojść do głosu (na 8 lit.)KRZYKAŁA to:

hałaśliwy mężczyzna (na 8 lit.)KRZYWICA to:

choroba dziecięca spowodowana niedoborem witaminy D (na 8 lit.)KRZYWOSZ to:

krzywula; krzywa trąba wojenna (na 8 lit.)KRZYWUŁA to:

dawny instrument muzyczny z rodziny dętych drewnianych; powszechnie stosowany w muzyce renesansu. Instrument stosowany był również we współczesnej muzyce folkowej, rockowej oraz heavymetalowej (na 8 lit.)KRZYŻOWA to:

mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach (na 8 lit.)KRZYŻOWE to:

rodzina roślin zielnych z klasy dwuliściennych (na 8 lit.)POKRZYWA to:

Urtica - rodzaj jednorocznych roślin zielnych lub bylin z rodziny pokrzywowatych (na 8 lit.)POKRZYWA to:

leczniczy napar z suszonej pokrzywy (na 8 lit.)POSKRZYP to:

poskrzypywanie, skrzypienie, które się powtarza (na 8 lit.)PÓŁKRZYŻ to:

kształt połówki krzyża (na 8 lit.)SKRZYDŁA to:

przenośnie: opieka, nadzór ze strony kogoś lub czegoś (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

narząd lotu u ptaków, nietoperzy, owadów (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

ruchomy element jakiegoś sprzętu itp., łączący się z nim boczną krawędzią (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy; ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, stronnictwa, organizacji itp (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: oddział lotniczy (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: boczna część ugrupowania bojowego (operacyjnego), odróżniana tradycyjnie od jego centrum (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

element zbroi husarskiej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

mięso wołowe; część nad tylną nogą (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część kompozycji artystycznej, która może być połączona z pozostałymi częściami w sposób ruchomy lub nieruchomy (na 8 lit.)SKRZYNIA to:

mebel służący do przechowywania przedmiotów, który na przestrzeni dziejów występował w wielu odmianach (na 8 lit.)SKRZYNIA to:

rodzaj pojemnika, opakowania, zazwyczaj drewnianego, stosowanego do gromadzenia w wygodnej formie i transportu towarów, szczególnie na dalekie odległości (na 8 lit.)SKRZYNIA to:

pojemnik w kanapie lub tapczanie (w tych, które się rozkładają), używany zwykle do przechowywania pościeli (na 8 lit.)SKRZYNIA to:

zawartość skrzyni; tyle, ile się mieści w skrzyni (na 8 lit.)SKRZYNIA to:

biegów w aucie (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

zawartość skrzynki; tyle, ile się mieści w skrzynce (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

niewielkich rozmiarów pojemnik, do którego coś można włożyć (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

rodzaj podłużnej doniczki (korytka), często drewnianej, w której można uprawiać rośliny (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

w technice: obudowa całości lub części urządzenia (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

nazwa niektórych działów tematycznych w mediach (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

opakowanie do transportu szklanych butelek standardowych kształtów i rozmiarów (z wódką, winem, piwem, wodą mineralną itp.) (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

zawartość skrzynki, opakowania na szklane butelki (na 8 lit.)SKRZYPCE to:

chordofon smyczkowy z 4 strunami strojonymi w kwintach (na 8 lit.)SKRZYPEK to:

osoba grająca na skrzypcach (na 8 lit.)KRZYKLIWE to:

amerykańskie ptaki z rzędu wróblowatych, około 1000 gatunków (na 9 lit.)KRZYKLIWE to:

amerykańskie ptaki z rzędu wróblowatych, odpowiedniki ptaków śpiewających Starego Świata (na 9 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 174 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

KRZY nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz KRZY sprawdź również:

KRZY - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x