PE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: PE
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "PE"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "PE" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 477. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


PEI to:

kod ISO 4217 waluty inti (na 3 lit.)PEN to:

kod ISO 4217 waluty sol (nowy sol) (na 3 lit.)PES to:

znak notacji chorałowej (na 3 lit.)PET to:

niedopałek papierosa (na 3 lit.)PET to:

popularne tworzywo sztuczne (rodzaj poliestru); skrócona nazwa poli(tereftalanu etylenu) (na 3 lit.)PET to:

resztka camela (na 3 lit.)TPE to:

kod ISO 4217 escudo wschodniotimorskiego (na 3 lit.)APEL to:

skierowane ku ogółowi wezwanie do jakiegoś działania (na 4 lit.)APEL to:

dyscyplina cechująca psa myśliwskiego (na 4 lit.)APEL to:

zorganizowane zebranie się grupy osób o określonej porze, w określonym miejscu, najczęściej poprzedzające coś (na 4 lit.)APEL to:

w szermierce dwukrotne dotknięcie wysuniętą nogą ziemi (na 4 lit.)APEL to:

w semiologii znak, którego celem jest wpływanie na zachowanie odbiorcy komunikatu (np. Uważaj!) (na 4 lit.)APEL to:

melodia, grana najczęściej na trąbce, będąca sygnałem rozpoczęcia zbiórki (na 4 lit.)APEL to:

zebranie, spotkanie, które trwa określony (dłuższy) czas i służy określonemu celowi, jakiejś aktywności (na 4 lit.)APEL to:

odezwa do narodu (na 4 lit.)APEL to:

... poległych (na 4 lit.)APEL to:

poranny - na obozie (na 4 lit.)APEL to:

staje do niego żołnierz (na 4 lit.)APEL to:

obozowa zbiórka (na 4 lit.)APEL to:

uroczysta zbiórka harcerzy (na 4 lit.)EPEE to:

pedagog, ksiądz (1712-89); założyciel pierwszej szkoły specjalnej dla głuchych dzieci (na 4 lit.)OPEL to:

samochód marki Opel (na 4 lit.)OPEL to:

marka samochodu; niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors (na 4 lit.)OPEL to:

Omega na drodze (na 4 lit.)OPEL to:

... Astra, samochód (na 4 lit.)OPEL to:

Astra z Niemiec (na 4 lit.)OPEL to:

np. Vectra (na 4 lit.)OPEL to:

marka samochodów niem. (na 4 lit.)PEAN to:

w starożytnej Grecji: pieśń dziękczynna lub triumfalna kierowana do olimpijskich bogów, w szczególności do Apollona (na 4 lit.)PEAN to:

uroczysta pieśń pochwalna lub dziękczynna (na 4 lit.)PEAN to:

w przenośni: słowa pochwały, uwielbienia (na 4 lit.)PEAN to:

uroczysta pieśń pochwalna (na 4 lit.)PEBA to:

pancernik długoogonowy, Dasypus novemcinctus - gatunek ssaka lądowego z rodziny pancerników, który dzięki zdolnościom nabierania powietrza w płuca i wypełniania nim żołądka oraz jelit, może unosić się na powierzchni wody; żyje w USA w stanach Kansas, Missouri i Teksas oraz w Meksyku, Panamie, Brazylii, Argentynie i na południu Urugwaju (na 4 lit.)PECH to:

prześladował Piszczyka (na 4 lit.)PECK to:

Gregory (zm. 2003), aktor (na 4 lit.)PECK to:

Gregory, grał w 'Białym kanionie' (na 4 lit.)PECZ to:

miasto w płd. Węgrzech, ośrodek adm. komitatu Baranya u podnóża gór Mecsek (na 4 lit.)PEGU to:

miasto w Birmie na płn. od Rangunu nad rzeką Pegu, XVI/XVII w. stolica Birmy (na 4 lit.)PEJS to:

kosmyk cadyka (na 4 lit.)PELA to:

miękkie, cienkie włókno lub tkanina jedwabna; cienkie nici jedwabne (na 4 lit.)PELE to:

zwany królem futbolu (na 4 lit.)PENN to:

reformator religijny i społeczny, kwakier (1644-1718); założyciel kolonii Pensylwania (na 4 lit.)PENS to:

jednostka zdawkowa w Wielkiej Brytanii i w wielu terytoriach zależnych; 1/100 funta (na 4 lit.)PENS to:

1 moneta o wartości jednego pensa (na 4 lit.)PENS to:

setna część funta szterlinga (na 4 lit.)PEON to:

czterosylabowa stopa metryczna (na 4 lit.)PEON to:

4-sylabowa stopa w poezji antycznej (na 4 lit.)PEPE to:

'... wróć', przebój Perfectu (na 4 lit.)PEPE to:

znany portug. piłkarz (na 4 lit.)PERĆ to:

stroma górska ścieżka (na 4 lit.)PERĆ to:

Orla - w Tatrach (na 4 lit.)PERI to:

kompozytor włoski (1561-1633); twórca pierwszej opery 'Dafne' (na 4 lit.)PERL to:

drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń (na 4 lit.)PERM to:

szósty i ostatni okres ery paleozoicznej, trwający około 37 milionów lat (od 298,9 ± 0,2 do 252,2 ± 0,5 mln lat temu) (na 4 lit.)PERM to:

najwyższy system paleozoiku (na 4 lit.)PERM to:

miasto w Rosji nad rzeką Kamą, u stóp Uralu (na 4 lit.)PERM to:

kraina historyczna w północnej Rosji przeduralskiej, między Peczorą, Wyczegdą i Kamą a Uralem (na 4 lit.)PERM to:

w nowych mediach - stała blokada użytkownika (na 4 lit.)PERM to:

formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie (na 4 lit.)PERS to:

mieszkaniec Persji, od 1935 roku przemianowanej na Iran (na 4 lit.)PERS to:

mieszkaniec dawnego Iranu (na 4 lit.)PERU to:

kraj z Cuzco (na 4 lit.)PERU to:

obok Kolumbii (na 4 lit.)PERZ to:

muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego (na 4 lit.)PERZ to:

chwast polny (na 4 lit.)PERZ to:

uciążliwy chwast w ogrodzie (na 4 lit.)PERZ to:

ogrodowy chwast (na 4 lit.)PESO to:

bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach amerykańskich (gł. Ameryki Południowej i Środkowej) (na 4 lit.)PESO to:

waluta Kuby (na 4 lit.)PESO to:

'złoty' z Argentyny (na 4 lit.)PETY to:

w popielniczce (na 4 lit.)POPE to:

angielski poeta klasycystyczny (1688-1744), racjonalista - poemat heroikomiczny; „Pukiel włosów ucięty” (na 4 lit.)SPEC to:

pot. o fachowcu (na 4 lit.)SPEC to:

dobry w swym fachu (na 4 lit.)AGAPE to:

uczta daw. chrześcijan (na 5 lit.)AGAPE to:

uczta masonów (na 5 lit.)AGAPE to:

uczta wolnomularzy (na 5 lit.)AGAPE to:

u neoplatoników: miłość niebiańska (na 5 lit.)AGAPE to:

miłość niebiańska (filoz.) (na 5 lit.)AMPER to:

podstawowa jednostka prądu elektrycznego w układzie SI (na 5 lit.)AMPER to:

A dla elektryka (na 5 lit.)AMPER to:

'A' w elektrotechnice (na 5 lit.)AMPER to:

jednostka natężenia w energetyce (na 5 lit.)AMPEX to:

firmowa nazwa magnetowidu studyjnego (na 5 lit.)APEKS to:

brytyjska firma, która zajmuje się dystrybucją sprzętu do nurkowania (na 5 lit.)APEKS to:

punkt na sferze niebieskiej, ku któremu skierowany jest wektor średniej prędkości Słońca (na 5 lit.)APEKS to:

punkt na sferze niebieskiej oznaczający kierunek Słońca względem innych gwiazd (na 5 lit.)APEKS to:

koniec języka (anat.) (na 5 lit.)APPEL to:

holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra (na 5 lit.)APPEL to:

niemiecki botanik i fitopatolog (1867-1952); atlas chorób roślin (na 5 lit.)CAPEK to:

Kareł - (1890-1938), powieści, dramaty, nowele, humoreski; „Hordubal”, „Meteor”, „Zwyczajne życie”, „Biała żona”, „Inwazja jaszczurów”, „Krakatit” (na 5 lit.)CAPEK to:

Chód - (1860-1927), pisarz czeski, naturalista, powieści, opowiadania (na 5 lit.)CEPER to:

w gwarze góralskiej: człowiek, który przybył z terenów nizinnych w góry (na 5 lit.)CEPER to:

kurp dla górala (na 5 lit.)COUPÉ to:

konny pojazd dwuosobowy (na 5 lit.)COUPÉ to:

typ nadwozia (na 5 lit.)COUPÉ to:

samochód o nadwoziu coupé (na 5 lit.)COUPÉ to:

przedział w wagonie w pociągu osobowym (na 5 lit.)COUPE to:

typ nadwozia (na 5 lit.)COUPE to:

typ nadwozia samochodu (na 5 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 477 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

Sprawdź też wszys­tkie sło­wa bez opi­sów krzy­żó­wko­wych, któ­re zna­leź­liś­my w sło­wni­ku ję­zy­ka pol­skie­go, a które pa­su­ją do szu­ka­ne­go przez Cie­bie za­py­ta­nia: "PE".

PE,

PE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz PE sprawdź również:

PE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      1 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x