PIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: PIE
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "PIE"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "PIE" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 387. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


PIEC to:

podstawowy element instalacji grzewczej (na 4 lit.)PIEC to:

urządzenie do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie (na 4 lit.)PIEC to:

wzmacniacz gitarowy - urządzenie przeznaczone do wzmacniania sygnału pochodzącego z gitary elektrycznej lub akustycznej (na 4 lit.)PIEC to:

gwiazdozbiór nieba południowego (na 4 lit.)PIEC to:

gwiazdozbiór położony w obrębie nieba południowego (na 4 lit.)PIEC to:

urządzenie przeznaczone do ogrzewania pomieszczenia (na 4 lit.)PIEC to:

kaflowy (na 4 lit.)PIEG to:

mała ciemna plama na skórze osób o jasnej karnacji, jego występowanie związane jest z genetycznie uwarunkowanym szybszym tempem syntezy melaniny przez melanocyty (na 4 lit.)PIEG to:

brunatna plamka na nosie (na 4 lit.)PIEG to:

brązowa plamka na skórze (na 4 lit.)PIEG to:

brązowa plamka na nosku (na 4 lit.)PIEG to:

kropka na twarzy (na 4 lit.)PIEŃ to:

główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów (na 4 lit.)PIEŃ to:

pień mózgu, struktura anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego obejmująca wszystkie twory leżące na podstawie czaszki (na 4 lit.)PIEŃ to:

część drzewa (na 4 lit.)PIES to:

ssak z rodziny psowatych (na 4 lit.)PIES to:

pies domowy - popularne zwierzę domowe, przyjaciel człowieka (na 4 lit.)PIES to:

policjant (na 4 lit.)PIES to:

pies płci męskiej (na 4 lit.)PIES to:

łow. samiec lisa, borsuka, jenota (na 4 lit.)PIES to:

wyzwisko używane w stosunku do człowieka nikczemnego, małego (na 4 lit.)PIES to:

człowiek, który za czymś przepada, łasy na coś, taki, który chętnie by się na coś rzucił w każdej chwili (na 4 lit.)PIES to:

domowe zwierzę pochodzące od wilka i szakala, udomowiony 8 tys. lat temu (na 4 lit.)PIES to:

pudel (na 4 lit.)PIES to:

w budzie (na 4 lit.)GAPIE to:

ciekawscy przy wypadku (na 5 lit.)GAPIE to:

ludzie w zbiegowisku (na 5 lit.)PIEGI to:

cętki na opalonej buzi (na 5 lit.)PIEGI to:

kropki na twarzy (na 5 lit.)PIEGI to:

brązowe plamki na ciele (na 5 lit.)PIERD to:

porcja gazów metabolicznych wydalana przez odbyt; bąk (na 5 lit.)PIERO to:

Alessandro Del ..., b. włoski piłkarz (na 5 lit.)PIERŚ to:

przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt (na 5 lit.)PIERŚ to:

gruczoł mlekowy u ludzi, trzeciorzędowa cecha płciowa, parzysty organ, który mają kobiety (na 5 lit.)PIERŚ to:

bardzo szlachetna część tuszki drobiowej, filet (na 5 lit.)PIEŚŃ to:

utwór liryczny podzielony na strofy, zwykle o tematyce poważnej, przeznaczony do recytacji lub śpiewu (na 5 lit.)PIEŚŃ to:

zazwyczaj podniosły utwór muzyczny z poetyckim tekstem (na 5 lit.)PIEŚŃ to:

część poematu epickiego (na 5 lit.)PIEŚŃ to:

utwór wokalny do poetyckiego tekstu (na 5 lit.)PIEŚŃ to:

'Bogurodzica' lub 'Rota' (na 5 lit.)PIETA to:

w sztukach plastycznych wyobrażenie Marii z martwym Jezusem na kolanach (na 5 lit.)PIETA to:

'... watykańska' Michała Anioła (na 5 lit.)PIEZA to:

jednostka ciśnienia w układzie MKS; nielegalna (na 5 lit.)SPIEK to:

produkt powstały na skutek spiekania proszków ceramicznych lub metalicznych albo ich mieszanin (na 5 lit.)ŚPIEW to:

ciąg harmonijnych, przyjemnych dla ucha, przypominających melodię dźwięków wydawanych przez ptaki (na 5 lit.)ŚPIEW to:

wykonywanie utworów muzycznych za pomocą głosu (na 5 lit.)ŚPIEW to:

przedmiot szkolny, na którym poznaje się na ogół podstawy zapisu nutowego, ćwiczy śpiew, poznaje teorię związaną z muzyką (na 5 lit.)ŚPIEW to:

wokal (na 5 lit.)UPIEK to:

wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia (na 5 lit.)UPIEK to:

wytwór pieczenia; tyle, ile zostało upieczone (na 5 lit.)UPIEK to:

wypiek, wypiekanie, pieczenie (na 5 lit.)HARPIE to:

Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) (na 6 lit.)HYPIES to:

żołnierz straży przybocznej w starożytnej Sparcie (na 6 lit.)KĄPIEL to:

kąpanie lub kąpanie się, pewien zabieg przeprowadzany w celach higienicznych albo leczniczych, sytuacja, gdy całe ciało jest poddawane działaniu jakiegoś korzystnego czynnika, jest przez coś (konceptualnie) otoczone (na 6 lit.)KĄPIEL to:

woda lub inna ciecz, która ma być użyta do kąpania lub kąpania się (na 6 lit.)KĄPIEL to:

poddawanie wyrobów obróbce poprzez wystawienie ich na równomierne działanie jakiegoś czynnika czy składnika (na 6 lit.)KĄPIEL to:

środek używany do przeprowadzenia kąpieli - poddawanie wyrobów obróbce poprzez wystawienie ich na równomierne działanie jakiegoś czynnika czy składnika (na 6 lit.)KĄPIEL to:

mycie się pod prysznicem (na 6 lit.)KIPIEL to:

PRZYBÓJ; spiętrzone falowanie, szczególnie silne przy stromym wybrzeżu (na 6 lit.)KIPIEL to:

topiel, toń (na 6 lit.)KIPIEL to:

wzburzone, spienione wody rzeki (na 6 lit.)KOPIEC to:

wzniesienie terenu, często utworzone sztucznie przez człowieka (choć niekoniecznie) (na 6 lit.)KOPIEC to:

duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim (na 6 lit.)KOPIEC to:

forma przechowywania produktów rolnych (ziemiopłodów), przez usypanie przechowywanych produktów, przykrycie ich słomą i ziemią (na 6 lit.)KOPIEC to:

w informatyce - struktura danych oparta na drzewie, w której wartości potomków węzła są w stałej relacji z wartością rodzica (na 6 lit.)KOPIEC to:

np. mrowisko (na 6 lit.)KOPIEC to:

Kościuszki - góruje nad Krakowem (na 6 lit.)KUPIEC to:

człowiek, który trudni się handlem, posiadający i/lub prowadzący sklep (na 6 lit.)KUPIEC to:

osoba, która coś kupuje (na 6 lit.)KUPIEC to:

Topór (1841-1909), poeta ludowy ze Śląska; „Sejmik w Jasach”, „Powieści i bajki śląskie” (na 6 lit.)KUPIEC to:

nabywca (na 6 lit.)KURPIE to:

region etnograficzny zamieszkany przez Kurpiów (na 6 lit.)LIPIEC to:

siódmy miesiąc w roku według kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni (na 6 lit.)LIPIEŃ to:

słodkowodna ryba o smacznym mięsie i długości do 50 cm (na 6 lit.)ŁUPIEŃ to:

bicie kogoś; obecne tylko we frazeologii (na 6 lit.)NAPIER to:

matematyk szkocki (1550-1617); twórca logarytmów (na 6 lit.)OPIEKA to:

piecza (na 6 lit.)PAPIER to:

papier, materiał piśmienniczy, zwykle występujący w formie płaskich kartek (na 6 lit.)PAPIER to:

jakiś dokument (na 6 lit.)PAPIER to:

papier jako substancja, papier rozpatrywany ze względu na skład i właściwości tworzywa (na 6 lit.)PAPIER to:

ścierny lub śniadaniowy (na 6 lit.)PAPIEŻ to:

zwierzchnik Kościoła katolickiego (na 6 lit.)PAPIEŻ to:

tytuł biskupa rzymskiego, najwyższego zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego (na 6 lit.)PIECHA to:

saneczkarka, mistrzyni świata z 1970 r (na 6 lit.)PIECYK to:

elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń (na 6 lit.)PIEGUS to:

osoba piegowata, taka, która ma piegi na skórze (na 6 lit.)PIEGUS to:

ciasto w kropki (zwykle kropki zapewnia domieszka maku w cieście, ale można tak też nazwać ciasto z kropkami z np. czekolady lub drażetek) (na 6 lit.)PIEGUS to:

Marek z powieści Niziurskiego (na 6 lit.)PIEGUS to:

chłopak jak 'indycze jajo' (na 6 lit.)PIEGŻA to:

ptak leśny z rzędu wróblowatych, szarobrązowy, z ciemnym paskiem pod okiem; Eurazja, płn. Afryka; chroniona (na 6 lit.)PIEGŻA to:

chroniony ptak leśny z rzędu wróblowatych; Eurazja, płn. Afryka (na 6 lit.)PIEGŻA to:

gajówka ..., ptak (na 6 lit.)PIEGŻA to:

szarobrązowy ptak leśny pod ochroną (na 6 lit.)PIEKŁO to:

w religiach uznających życie pozagrobowe miejsce przebywania dusz zmarłych, potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi (na 6 lit.)PIEKŁO to:

przenośnie o okropnym, bolesnym lub trudnym wydarzeniu (na 6 lit.)PIEKŁO to:

stan duszy ludzkiej po śmierci ciała, w którym pozostaje ona w ciągłej teraźniejszości odłączona od jakiegokolwiek kontaktu z Bogiem, co jest dla niej źródłem cierpienia (na 6 lit.)PIENIE to:

śpiewanie, śpiew (na 6 lit.)PIENIE to:

utwór przeznaczony do śpiewania, pieśń (na 6 lit.)PIENIE to:

pianie, głos koguta (na 6 lit.)PIENIK to:

owad z nadrzędu pluskwiaków (na 6 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 387 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

Sprawdź też wszys­tkie sło­wa bez opi­sów krzy­żó­wko­wych, któ­re zna­leź­liś­my w sło­wni­ku ję­zy­ka pol­skie­go, a które pa­su­ją do szu­ka­ne­go przez Cie­bie za­py­ta­nia: "PIE".

PIE,

PIE nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz PIE sprawdź również:

PIE - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      5 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x