STA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: STA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "STA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "STA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 857. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


STAL to:

np. nierdzewna (na 4 lit.)STAL to:

stop na pancerze (na 4 lit.)STAL to:

piłkarze z Mielca (na 4 lit.)STAL to:

stop na sztućce (na 4 lit.)STAL to:

słynna damasceńska (na 4 lit.)STAL to:

lana, kuta lub walcowana (na 4 lit.)STAN to:

jednostka administracyjno-terytorialna; część niektórych państw związkowych (na 4 lit.)STAN to:

czyjeś usposobienie, samopoczucie, nastrój (na 4 lit.)STAN to:

sytuacja, całokształt okoliczności (na 4 lit.)STAN to:

jedna z warstw społecznych w hierarchicznym społeczeństwie (na 4 lit.)STAN to:

talia, wcięcie w pasie, kibić (na 4 lit.)STAN to:

poziom czegoś, często: ilość, jaką się dysponuje (na 4 lit.)STAN to:

ogół wartości liczbowych istotnych dla określonego badania, które opisują obiekt lub układ dynamiczny w danej chwili czasu (na 4 lit.)STAN to:

Arizona lub Teksas (na 4 lit.)STAN to:

Kalifornia (na 4 lit.)STAN to:

bezżenny to kawalerstwo (na 4 lit.)STAN to:

podgorączkowy - u chorego (na 4 lit.)STAN to:

niebytu, nieważkości lub upojenia (na 4 lit.)STAN to:

majątkowy lub cywilny (na 4 lit.)STAR to:

klasa balastowego jachtu żaglowego (na 4 lit.)STAR to:

... 200, polska ciężarówka (na 4 lit.)STAR to:

... 266, polska ciężarówka (na 4 lit.)STAR to:

rodzima ciężarówka (na 4 lit.)STAR to:

ciężarówka z Kielecczyzny (na 4 lit.)STAR to:

polska 'gwiazda' na szosie (na 4 lit.)STAR to:

polska ciężarówka (na 4 lit.)STAS to:

chemik belgijski (1813-91 ); oznaczył masy atomowe pierwiastków (na 4 lit.)STAW to:

ruchome połączenie między składnikami szkieletu, zewnętrznego lub wewnętrznego (na 4 lit.)STAW to:

zbiornik wodny, stosunkowo płytki - pozbawiony strefy głębinowej (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie przybrzeżnej), zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora (na 4 lit.)STAW to:

kolanowy - z rzepką (na 4 lit.)STAW to:

biodrowy lub kolanowy (na 4 lit.)STAW to:

w nim karpie (na 4 lit.)STAŻ to:

okres trwania czegoś, zapewnienia ciągłości (na 4 lit.)STAŻ to:

praktyka, czas nabywania umiejętności w jakimś zawodzie, podczas którego adept ma opiekuna, pomagającego mu poznać specyfikę danej pracy (na 4 lit.)STAŻ to:

praktyka w fachu (na 4 lit.)STAŻ to:

okres próbny w pracy (na 4 lit.)STAŻ to:

praktyka po studiach (na 4 lit.)STAŻ to:

praktyka zawodowa (na 4 lit.)STAŻ to:

próbny okres pracy (na 4 lit.)STAŻ to:

praktyka w szpitalu (na 4 lit.)USTA to:

wargi wraz z jamą gębową (na 4 lit.)USTA to:

wargi okalające otwór gębowy (na 4 lit.)USTA to:

poniżej nosa (na 4 lit.)USTA to:

otwór u dołu twarzy (na 4 lit.)USTA to:

słodkie - do całowania (na 4 lit.)USTA to:

szeroko otwarte podczas krzyku (na 4 lit.)AOSTA to:

miasto we Włoszech, stolica autonomicznego regionu Valle DA; przemysł hutniczy (na 5 lit.)BASTA to:

koniec, kwita (pot.) (na 5 lit.)BISTA to:

Henryk (zm. 1997), aktor (na 5 lit.)CISTA to:

etruskie naczynie do przechowywania pachnideł, kosztowności itp (na 5 lit.)CYSTA to:

torbiel (na 5 lit.)CYSTA to:

guz w kształcie woreczka; torbiel (na 5 lit.)HASTA to:

broń drzewcowa, włócznia o dł. 2,5- 4 m używana przez rzymskich legionistów (na 5 lit.)HISTA to:

w języku uczniów: historia - przedmiot szkolny, który ma poszerzać wiedzę z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 5 lit.)HOSTA to:

Hosta - rodzaj rośliny z rodziny liliowatych (na 5 lit.)ISTAR to:

istota z rodzaju Majarów w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena; wysłana do Śródziemia, by wspierać wolne ludy w walce ze złem (na 5 lit.)KASTA to:

zamknięta, endogamiczna grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna (na 5 lit.)KASTA to:

zamknięta grupa społeczna, wyróżniająca się wpływami politycznymi, majątkiem itp (na 5 lit.)KASTA to:

u niektórych owadów: osobniki wyróżniające się od pozostałych charakterystycznymi cechami fizycznymi, przystosowane do pełnienia określonych funkcji (na 5 lit.)LISTA to:

pismo zawierające wyliczenie osób, rzeczy, elementów, czynności, zdarzeń itp. mających jakąś wspólną cechę (na 5 lit.)LISTA to:

spis rzeczy lub osób (na 5 lit.)LISTA to:

obecności bądź gości (na 5 lit.)LISTA to:

... obecności (na 5 lit.)OSTAN to:

jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Iranie (na 5 lit.)PASTA to:

gęsta masa o konsystencji gęstszej niż krem, która zazwyczaj służy do smarowania, pastowania czegoś (na 5 lit.)PASTA to:

danie z makaronem przygotowywane na sposób włoski (na 5 lit.)PASTA to:

produkt spożywczy o stosunkowo gęstej konsystencji, umożliwiającej smarowanie, powstający ze zmieszania drobno pokrojonych, zmielonych lub zmiksowanych składników; stanowi dodatek do chleba, przekąsek itp (na 5 lit.)PASTA to:

porcja pasty; określona ilość tego produktu, zazwyczaj jedno opakowanie (na 5 lit.)PASTA to:

copypasta - krótka historyjka, która jest rozpowszechniana w internecie za pomocą kopiowania i wklejania głównie w mediach społecznościowych (na 5 lit.)PASTA to:

nadaje butom połysk (na 5 lit.)PASTA to:

rybna - do sałatek (na 5 lit.)PASTA to:

rybna - do kanapek (na 5 lit.)STACH to:

'... z Konar', powieść (na 5 lit.)STACZ to:

osoba, która za określone wynagrodzenie stoi w kolejce po zakup towaru bądź usługi w zastępstwie osoby, która towar lub usługę chce nabyć (na 5 lit.)STACZ to:

'pracował' w kolejkach (na 5 lit.)STACZ to:

kolejkowa 'profesja' z PRL-u (na 5 lit.)STADE to:

miasto w Niemczech (Dolna Saksonia) port w pobliżu ujścia Łaby; elektrownia atomowa (na 5 lit.)STADO to:

pogardliwie o grupie ludzi (na 5 lit.)STADO to:

grupa osobników tego samego gatunku, żyjąca na określonym terytorium, związana jakąś formą organizacji społecznej (na 5 lit.)STADO to:

wilcze, to wataha (na 5 lit.)STADO to:

owcze - na hali (na 5 lit.)STAFF to:

(1878-1957), poeta; „Sny o potędze”, „Wysokie drzewa”, „Wiklina”, „Martwa pogoda”, „Skarb”, „Ucho igielne”, „Barwa miodu” (na 5 lit.)STAHL to:

niemiecki chemik i lekarz (1660-1734); teoria flogiston (na 5 lit.)STAJE to:

staropolska miara długości drogi, definiowana jako odległość przebyta przez konia pomiędzy dwoma odpoczynkami (na 5 lit.)STAJE to:

staropolska jednostka powierzchni, zwykle 1,2 - 1,5 ha (na 5 lit.)STAJE to:

staropolska miara długości (ok. 134 m), również jednostka powierzchni (1,2÷1,5 ha) (na 5 lit.)STAJE to:

FURLONG; angielska i amerykańska jednostka długości równa około 201,168 m (na 5 lit.)STAŁA to:

funkcja, która przyjmuje dla różnych argumentów tę samą wartość (na 5 lit.)STAŁA to:

w informatyce - fragment kodu źródłowego, który nie może się zmienić (na 5 lit.)STAŁA to:

element rzeczywistości, który jest niezmienny (na 5 lit.)STAŁA to:

niezmienna w fizyce (na 5 lit.)STAŁA to:

przeciwstawna zmiennej (na 5 lit.)STAMM to:

Feliks, trener boksu (na 5 lit.)STAMM to:

Feliks, trenował m. in. J. Kuleja (na 5 lit.)STAND to:

trybuna dla widzów podczas wyścigów konnych (na 5 lit.)STAND to:

tabun dla widzów podczas konnych (na 5 lit.)STANY to:

... Zjednoczone (na 5 lit.)STANY to:

... Zjednoczone Ameryki (na 5 lit.)STARA to:

familiarna forma używana przy zwracaniu się do dobrej znajomej (na 5 lit.)STARA to:

kobieta, która gdzieś pełni funkcję jakiegoś rodzaju nadzorcy, np. szefowej, strażniczki (na 5 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 857 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

STA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz STA sprawdź również:

STA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x