SZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Niestety nie znaleźliśmy haseł krzyżówkowych pasujących do Twojego zapytania: SZKA
- spróbuj wyszukać jeszcze raz poniżej!

Opisy haseł zawierających w sobie fragment "SZKA"

Ponieważ nie zna­leź­liśmy ża­dne­go ha­sła do krzy­żó­wek pa­su­ją­ce­go do­kła­dnie do Two­jego za­py­ta­nia, spraw­dzi­liśmy czy nie ma­my ha­seł, któ­re za­wie­rają w so­bie ta­ki fra­gment.

Dla inte­resu­ją­cego Cię za­py­ta­nia "SZKA" zna­leź­liśmy bar­dzo du­żo róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie taki fra­gment, bo aż: 324. Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej zna­cznie spre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!


SZKAP to:

nieprawidłowy kłus konia (na 5 lit.)USZKA to:

małe pierożki z różnorakim nadzieniem podawane np. z czerwonym barszczem (na 5 lit.)USZKA to:

pierożki w barszczu (na 5 lit.)USZKA to:

z nimi podawany jest czerwony barszcz (na 5 lit.)USZKA to:

małe pierożki (na 5 lit.)FISZKA to:

liczman, znaczek używany do gry zamiast pieniędzy (na 6 lit.)KASZKA to:

grysik (na 6 lit.)KISZKA to:

rodzaj wyrobu wędliniarskiego - mieszanka krwi, podrobów, kaszy i mięsa w jelicie zwierzęcym (na 6 lit.)KISZKA to:

jelito - fragment przewodu pokarmowego, w którym zachodzi proces wchłaniania substancji powstałych w wyniku rozkładu pokarmów przez enzymy (na 6 lit.)KISZKA to:

długie, ciemne i wąskie pomieszczenie (na 6 lit.)KISZKA to:

dętka (na 6 lit.)KISZKA to:

osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt (na 6 lit.)KISZKA to:

zsiadłe mleko (na 6 lit.)KISZKA to:

sytuacja, w której coś się nie udało; niepowodzenie, zdarzenie bardzo nieprzyjemne, niepożądane, takie, które poszło nie po czyjejś myśli (na 6 lit.)LISZKA to:

łow. samica lisa (na 6 lit.)LISZKA to:

lis (na 6 lit.)LISZKA to:

gąsienica (na 6 lit.)LISZKA to:

GĄSIENICA; larwa motyli i błonkówek (na 6 lit.)LISZKA to:

GĄSIENICA, larwa motyli i błonkówek (na 6 lit.)LOSZKA to:

zdrobniale: locha (na 6 lit.)MESZKA to:

owad z rodziny meszkowatych (na 6 lit.)MESZKA to:

MUSTYK (na 6 lit.)MUSZKA to:

sztuczna przynęta wędkarska (na 6 lit.)MUSZKA to:

ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją (na 6 lit.)MUSZKA to:

element celownika strzeleckiego w postaci występu umieszczonego w przedniej części broni (na 6 lit.)MUSZKA to:

typowa dla mody rokoka mała, najczęściej aksamitna lub jedwabna ozdoba, przyklejana do twarzy w celu maskowania niedoskonałośc i jako ozdoba (na 6 lit.)MUSZKA to:

wałeczek lub stożek z gliny używany do sprawdzania szerokości w formie odlewniczej po włożeniu rdzenia (na 6 lit.)MUSZKA to:

pasuje do fraka (na 6 lit.)MYSZKA to:

mały gryzoń (na 6 lit.)MYSZKA to:

urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego (na 6 lit.)MYSZKA to:

ciemniejsza, często owłosiona plamka na skórze (na 6 lit.)MYSZKA to:

zewnętrzna część żeńskiego narządu płciowego (na 6 lit.)MYSZKA to:

kobieta cicha, skromna, nieśmiała (na 6 lit.)MYSZKA to:

charakterystyczna dla muflona biała plama po obu stronach grzbietu (na 6 lit.)PASZKA to:

RUDZIK (na 6 lit.)PESZKA to:

malarz (1767-1831); portrety, kompozycje historyczne, krajobrazy (na 6 lit.)PUSZKA to:

więzienie, miejsce pozbawienia wolności (na 6 lit.)PUSZKA to:

rodzaj zarodni u mszaków (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszany, walcowaty pojemnik, służący do przechowywania różnych przedmiotów, głównie żywności i płynów (na 6 lit.)PUSZKA to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.)PUSZKA to:

w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.)PUSZKA to:

rodzaj osłony, służącej do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (na 6 lit.)PUSZKA to:

duża skarbonka na datki (na 6 lit.)PUSZKA to:

zawartość pojemnika o tej samej nazwie (na 6 lit.)PUSZKA to:

armata, działo, strzelba, itp. broń palna; nazwa używana w dawnej Polsce (na 6 lit.)PUSZKA to:

tyle, ile mieści się w puszce - naczyniu do przechowywania hostii (na 6 lit.)PUSZKA to:

nazwa broni palnej w Polsce XV i XVI w (na 6 lit.)PUSZKA to:

złoty lub pozłacany kielich z przykrywką służący do przechowywania komunikantów (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszana, z piwem (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszane opakowanie na konserwy (na 6 lit.)RASZKA to:

RUDZIK; leśno-parkowy ptak z rzędu wróblowatych, ceglasto-brunatno-rdzawy, żywi się głównie owadami i dżdżownicami; chroniony (na 6 lit.)RASZKA to:

inna nazwa rudzika, ptaka (na 6 lit.)RYSZKA to:

rzeźbiarz ur. w 1935 r.; pomniki, portrety, medale, grafika (na 6 lit.)SOSZKA to:

narzędzie rolnicze do obradlania ziemniaków (na 6 lit.)SOSZKA to:

mała socha (na 6 lit.)SUSZKA to:

substancja chemiczna, której zadaniem jest przyspieszanie procesu schnięcia olejów (na 6 lit.)SUSZKA to:

pompa sorpcyjna w aparaturze próżniowej służąca do pompowania pary wodnej (na 6 lit.)SUSZKA to:

obumarłe drzewo dla leśnika (na 6 lit.)SZKAPA to:

zabiedzony koń (na 6 lit.)SZKAPA to:

przenośnie: chuda osoba (na 6 lit.)SZKAPA to:

'Nasza ...' Konopnickiej (na 6 lit.)SZKAPA to:

stara poczciwa kobyła (na 6 lit.)TASZKA to:

część zbroi płytowej osłaniającej podbrzusze i krocze rycerza (na 6 lit.)TUSZKA to:

pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby (na 6 lit.)TUSZKA to:

sztuka ubitego drobiu (rzadziej: innej upolowanej zwierzyny drobnej, np. królika lub zająca) (na 6 lit.)TUSZKA to:

odgłowiona i wypatroszona ryba (na 6 lit.)APASZKA to:

ozdobna chustka noszona zwykle przez kobiety na szyi (na 7 lit.)APASZKA to:

chustka na szyi (na 7 lit.)BLASZKA to:

kawałek cienkiej blachy (na 7 lit.)BLASZKA to:

powierzchnia liścia (na 7 lit.)BLASZKA to:

każda z wielu cienkich warstw komórek, które tworzą charakterystyczny spód kapelusza niektórych grzybów; element charakterystyczny dla grzybów o hymenoforze blaszkowym (na 7 lit.)BLASZKA to:

mała blacha, forma do pieczenia (na 7 lit.)BLASZKA to:

ilość, która mieści się w mniejszej blasze, formie do pieczenia (na 7 lit.)BLASZKA to:

twór organiczny, który ma formę twardej lub miękkiej (czasem też bardzo małej, obserwowalnej pod mikroskopem) płaskiej powierzchni (na 7 lit.)BLASZKA to:

odznaczenie, medal (na 7 lit.)BLASZKA to:

coś cienkiego, kształtem przypominającego blachę (na 7 lit.)BROSZKA to:

rodzaj biżuterii, ozdoba, współcześnie noszona niemal wyłącznie przez kobiety (na 7 lit.)CZASZKA to:

szkielet głowy (na 7 lit.)CZASZKA to:

głowa (na 7 lit.)CZESZKA to:

mieszkanka Czech, kobieta pochodzenia czeskiego (na 7 lit.)CZUSZKA to:

węgierska i bałkańska ostra papryczka (znawcy uważają, że różni się w smaku od chilli i są to dwie różne rzeczy, choć współcześnie obserwuje się, że czuszka bywa sprzedawana w sklepach z etykietkąchilli, jakby zaliczała się do tej grupy papryk) (na 7 lit.)FLASZKA to:

butelka wódki lub (rzadziej) innego alkoholu (na 7 lit.)FLASZKA to:

rodzaj szklanej butelki (na 7 lit.)FLASZKA to:

tyle, ile się mieści we flaszce, szklanym naczyniu (na 7 lit.)FLASZKA to:

BUTELKA (na 7 lit.)FRASZKA to:

krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany (na 7 lit.)FRASZKA to:

coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu (na 7 lit.)FRASZKA to:

mały ozdobny przedmiot (na 7 lit.)GŁUSZKA to:

samica głuszca, dużego ptaka z rodziny kurowatych (na 7 lit.)GRUSZKA to:

popularny owoc o kulistym, zwężającym się ku górze kształcie; owoc (wielopestkowiec) drzewa nazywanego tak samo (na 7 lit.)GRUSZKA to:

potoczne określenie gruszy (na 7 lit.)GRUSZKA to:

rodzaj irygatora gumowego, narzędzie pielęgnacyjne, które służy do odsysania wydzielin organizmu lub do podawania leków w postaci płynnej do naturalnych otworów w ciele ludzkim (na 7 lit.)GRUSZKA to:

automatycznie rozwierające się metalowe narzędzie tortur - wkładane do ust, odbytu czy pochwy w celu rozerwania tych części ciała (na 7 lit.)GRUSZKA to:

potoczna, środowiskowa nazwa betoniarki przy betonowozie (na 7 lit.)GRUSZKA to:

worek skórzany przypominający kształtem gruszkę o średnicy około 25 cm i wysokości 35 cm, wypełniony grochem, kukurydzą, ścinkami szmat lub kawałkami gumy, przymocowany linką do sufitu, stosowany w treningu bokserskim do ćwiczenia ciosów zadawanych na głowę przeciwnika (na 7 lit.)KLISZKA to:

błona światłoczuła wykorzystywana w fotografii; płaski, przezroczysty i elastyczny materiał, na którym rejestrowany jest obraz (na 7 lit.)MNISZKA to:

MNICH (na 7 lit.)MNISZKA to:

BRUDNICA; motyl nocny, szkodnik sosnowych lasów (na 7 lit.)MNISZKA to:

południowoamerykańska papuga (na 7 lit.)MUSZKAT to:

muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina (na 7 lit.)Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych za­wie­ra­ją­cych w so­bie wy­szu­ki­wany fra­gment: 324 szt., ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 100! Je­że­li chcesz za­wę­zić ilość ro­zwią­zań, po­daj wię­cej li­ter - na­wet je­dna li­te­ra wię­cej, zna­cznie dopre­cy­zuje zna­le­zio­ne ha­sła!

SZKA nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Ostatnio wyszukiwane hasła do krzyżówek

Poniżej znaj­duje się li­sta osta­tnio naj­częś­ciej wy­szuki­wanych przez na­szych użyt­kowni­ków ha­seł do krzy­żó­wek - wci­śnij przy­cisk odpo­wiada­jący da­ne­mu ha­słu aby zo­ba­czyć je­go opis.

Jeżeli nie zna­la­złeś inte­re­su­ją­cego Cię ha­sła, za­wsze mo­żesz wró­cić na stro­nę głów­ną na­szej wy­szu­ki­war­ki ha­seł krzy­żów­ko­wych.

Oprócz SZKA sprawdź również:

SZKA - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz (0)

      3 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x