RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABORYGEN to:

rdzenny mieszkaniec Australii (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABORYGEN

ABORYGEN to:

określenie rdzennego mieszkańca jakiegoś regionu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.310

JAWORZNIANIN, SULECHOWIANIN, ABCHAZ, KRZAKÓWKI, KUOKA, TARNOGÓRZANIN, CZYTAL, ADŻAR, SZUBINIANIN, FRYGIJCZYK, NAMIBIJCZYK, BASK, PUSTKOWIK PLAMKOWANY, NIGERCZYK, PIWNICZANIN, FILEMON BLADY, WASZYNGTOŃCZYK, SUMATRZANIN, DUSZNICZANIN, DALMATA, WHYALLA, JUGOSŁOWIANIN, EYRE, SKRZYDLICA ROGATA, NASTROSZ, NUMIDYJCZYK, PILŹNIANIN, KROKODYL JOHNSTONA, LWOWIAK, GALISYJCZYK, OŚWIĘCIMIANIN, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, MIODACZEK PASKOBRZUCHY, GDAŃSZCZANIN, MIODACZEK ZŁOTOSKRZYDŁY, SAKSOŃCZYK, GLIWICZANIN, ZŁOTOWIANIN, JAMRAJ BRUNATNY, STAROŻYTNY RZYMIANIN, JAPOŃCZYK, KIELISZNIAK, KOREAŃCZYK, ZELANDCZYK, MASKOWIK CZARNOGARDŁY, PAWŁOWICZANIN, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, PAZUROGON UZDOPRĘGI, CZECZENIEC, PODLASIUK, PRZECHLEWIANIN, GEELONG, PIES LATAJĄCY, TORRENS, BREMEŃCZYK, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, KOŃ FRYZYJSKI, CHWAŁOWICZANIN, RYŻANIN, SZCZAWNICZANIN, MIŃSZCZANIN, PAZUROGON UDOPRĘGI, POZNANIANIN, KANGUR BENNETTA, ŚWIERADOWIANIN, CZAPLA SROKATA, ŻÓŁTAK, PRZYGODZICZANIN, BAŁKAŃCZYK, LUBLINIANIN, CYPRZYK, LYOŃCZYK, JĘZYK ANGIELSKI, NORMANDCZYK, ABDERYTA, ZATORZANIN, PERKOZ DWUCZUBY, KORALICOWIEC ŻÓŁTY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, RETOROMANIN, WENECJANIN, BOBROSZCZURY, LAOTAŃCZYK, TURKOWIANIN, PILOTEK, MOORE, POWIŚLAK, MIODOJAD, DIKSONIA POŁUDNIOWA, MIODOJAD LEŚNY, HAITAŃCZYK, JAŚLANIN, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, RZESZOWIANIN, MIODALEK BRĄZOWY, KALIFORNIJCZYK, PYSKOWICZANIN, BOSTOŃCZYK, KUSKUS, MALGASZ, ALBAŃCZYK, MAURYTYJCZYK, MIODÓWKA PĄSOWA, AMERYKANIN, WOMBAT TASMAŃSKI, LOGANIOWATE, ŚLUNZAK, KOROŁAZ RDZAWY, BRZEZINIANIN, GOLENIOWIANIN, KIELCZANIN, KWIDZYNIANIN, PAŁANKA WĘDROWNA, HONDURANIN, KANGUR OKULAROWY, TYBETAŃCZYK, WYSPIARZ, LORA, BOGATYNIANIN, ZAKLIKOWIANIN, ŻYWCZANIN, AGATIS MOCNY, ŚWINIOWATE, KROŚNIANIN, TASMAŃCZYK, ORLICZKA WRAŻLIWA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, PSEUDOPAŁANKOWATE, BAWARCZYK, NOTABL, DĘBICZANIN, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, MOŁDAWIANIN, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, ROSJANIN, SZEJK, ABAKAŃCZYK, ZŁOTOWIANIN, JANKES, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, POŁATOWATE, ABORYGEN, WITNICZANIN, MIODOJAD CIEMNY, ACENA NOWOZELANDZKA, STEKOWIEC, DZIOBAKOWATE, NEPALCZYK, COWAN, PERUWIANIN, JEZIORO ENDOREICZNE, OGOŃCZA ARNAK, DAMASCEŃCZYK, WOOLUNGAZAUR, TOMASZOWIANIN, SERENDIPACERATOPS, SOSNOWICZANIN, BIZANTYJCZYK, BRUNEJCZYK, AUSTRIAK, KONGRESOWIAK, OSTRZESZOWIANIN, WADOWICZANIN, KORALICOWIEC KRÓLEWSKI, SŁODNIK, MARSYLCZYK, WALABIA PASMOWA, LIROGONY, ESSEŃCZYK, POŁUDNIOWIEC, ACHAJ, BUSZÓWKA RUDORZYTNA, ARAB, EUROPEJCZYK, BUSZÓWKA UBOGA, DŻIBUTCZYK, STAROSĄDECZANIN, BIELSZCZANIN, WOMBATY, GOSTYNIANIN, JAMRAJ ZWYCZAJNY, ANDORCZYK, ZANOKCICA CIEMNA, RETOZAUR, PRUS, ŁODZIANIN, DAGESTAŃCZYK, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, BAHRAJŃCZYK, ZĘBATEK, JELEŃ AKSIS, LESZNIANIN, TONGIJCZYK, PORTUGALCZYK, KONGIJCZYK, MIODOJADY, MYSZOWÓR, CARNEGIE, WARSZAWIANIN, MASKOWIK PRĘGOLICY, KOLUMBIJCZYK, KIRIBATYJCZYK, MILLES, WILNIUK, MALIJCZYK, WARSZAWIAK, AUSTRALIJKI KROKODYL SŁODKOWODNY, LUKSEMBURCZYK, ANGLIK, BRAŃSZCZANIN, MIESZCZANIN, KOSTARYKANIN, TOMASZOWIANIN, ŻMUDZIN, BIERUNIANIN, RZEKOTKA ZIELONOLIŚCIOWA, MORAWIANIN, KRÓTKODZIOBEK, SIDEROPS, BOLIMOWIANIN, PRUDNICZANIN, CESSNOCK, MAZOWSZANIN, PRZEMYŚLANIN, JAMAJCZYK, BOCHNIAK, OPOSY AUSTRALIJSKIE, MAKOWIANIN, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, PAPUAS, KOLBUSZOWIANIN, KANGURZAK RUDAWY, ALTANNIK, BOLOŃCZYK, EMU, TANZAŃCZYK, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, MANTUAŃCZYK, ŻÓŁW NATATOR, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, LITHGOW, KOMORNICZANIN, ARMEŃCZYK, SŁAWKOWIANIN, RYJÓWKA, PERKOZ SĘDZIWY, LANCASTERCZYK, KAREL, DROHOBYCZANIN, CZAPLA SZAROBRZUCHA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, CZĘSTOCHOWIANIN, KRET WORKOWATY, IRAKIJCZYK, NIEŁAZOWATE, ALTANNIKI, KUKLIK POSPOLITY, HINDUS, BIAŁOSTOCCZANIN, SYRYJCZYK, WOLATUCHA, FILIPIŃCZYK, JAWAJCZYK, FINLANDCZYK, WORKOWCE DRAPIEŻNE, AFGAN, KONINIANIN, BERNEŃCZYK, WASZYNGTOŃCZYK, BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNA, PINGWIN MAŁY, GŁOGOWIANIN, BUSZ, KRZAKÓWKA KRZYKLIWA, FILEMON CZARNOLICY, BUŁGAR, URUGWAJCZYK, TURKMEN, KHMER, LIBIJCZYK, MALEDIWCZYK, PENDŻABCZYK, LAMPARCIKI, MARKOWIANIN, ZIELONOGÓRZANIN, LIZBOŃCZYK, KARPENTARIA, PRUSAK, NIKARAGUAŃCZYK, EUKALIPTUSOWIEC, PANAMCZYK, ŁOTYSZ, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, BUKOWNIANIN, LORYSA, BYCHAWIANIN, PLATYPTERYG, JELEŃ KOŃSKI, PAŁANKA BOBUK, ?SUDAŃCZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABORYGEN rdzenny mieszkaniec Australii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABORYGEN
rdzenny mieszkaniec Australii (na 8 lit.).

Oprócz RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - RDZENNY MIESZKANIEC AUSTRALII. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x