Synonimy do słowa FIKCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FIKCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FIKCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FIKCJA
to inaczej:

beletrystyka (przestarz.)FIKCJA
to inaczej:

chimera, mrzonka, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)FIKCJA
to inaczej:

wymysł, fantazja, pozór, złudzenie, mrzonka, urojeniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

FIKCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fikcja?", są:

1. Fikcja to inaczej beletrystyka (przestarz.).
2. Fikcja to inaczej chimera, mrzonka, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.).
3. Fikcja to inaczej wymysł, fantazja, pozór, złudzenie, mrzonka, urojenie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa FIKCJA

FIKCJA
beletrystyka (przestarz.)
FIKCJA
chimera, mrzonka, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)
FIKCJA
wymysł, fantazja, pozór, złudzenie, mrzonka, urojenie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FIKCJA

FIKCJA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FIKCJA

x