Synonimy do słowa UROJENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: UROJENIE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa UROJENIE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

UROJENIE
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, zwidUROJENIE
to inaczej:

chimera, fikcja, mrzonka, ułuda, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)UROJENIE
to inaczej:

mania, obłęd (przestarz.), paranoja, szał, choroba psychiczna (nadrz.), choroba umysłowa (nadrz.)UROJENIE
to inaczej:

halucynacja, mania, szał, miraż, zarozumiałość, mrzonka, majak, obłęd, fikcja, omam, paranoja, iluzja, wymysł, zwid, zmyślenie, ułuda, chimera, zmora, fatamorgana, koszmar, przywidzenie, fantomPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

UROJENIE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa urojenie?", są:

1. Urojenie to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, zwid.
2. Urojenie to inaczej chimera, fikcja, mrzonka, ułuda, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.).
3. Urojenie to inaczej mania, obłęd (przestarz.), paranoja, szał, choroba psychiczna (nadrz.), choroba umysłowa (nadrz.).
4. Urojenie to inaczej halucynacja, mania, szał, miraż, zarozumiałość, mrzonka, majak, obłęd, fikcja, omam, paranoja, iluzja, wymysł, zwid, zmyślenie, ułuda, chimera, zmora, fatamorgana, koszmar, przywidzenie, fantom.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa UROJENIE

UROJENIE
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, zwid
UROJENIE
chimera, fikcja, mrzonka, ułuda, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)
UROJENIE
mania, obłęd (przestarz.), paranoja, szał, choroba psychiczna (nadrz.), choroba umysłowa (nadrz.)
UROJENIE
halucynacja, mania, szał, miraż, zarozumiałość, mrzonka, majak, obłęd, fikcja, omam, paranoja, iluzja, wymysł, zwid, zmyślenie, ułuda, chimera, zmora, fatamorgana, koszmar, przywidzenie, fantom

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: UROJENIE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x