Synonimy do słowa CHIMERA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: CHIMERA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa CHIMERA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

CHIMERA
to inaczej:

chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwidCHIMERA
to inaczej:

fikcja, mrzonka, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)CHIMERA
to inaczej:

halucynacja, fantazja, miraż, złuda, mrzonka, fikcja, omam, wymysł, zwid, zmyślenie, złudzenia, urojenie, ułuda, fatamorgana, przywidzenie, fantomCHIMERA
to inaczej:

hybrydaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

CHIMERA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa chimera?", są:

1. Chimera to inaczej chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid.
2. Chimera to inaczej fikcja, mrzonka, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.).
3. Chimera to inaczej halucynacja, fantazja, miraż, złuda, mrzonka, fikcja, omam, wymysł, zwid, zmyślenie, złudzenia, urojenie, ułuda, fatamorgana, przywidzenie, fantom .
4. Chimera to inaczej hybryda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa CHIMERA

CHIMERA
chimera (książk.), fantasmagoria (poet.), fantom, fatamorgana, halucynacja, miraż, omam, przywidzenie, ułuda, urojenie, zwid
CHIMERA
fikcja, mrzonka, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)
CHIMERA
halucynacja, fantazja, miraż, złuda, mrzonka, fikcja, omam, wymysł, zwid, zmyślenie, złudzenia, urojenie, ułuda, fatamorgana, przywidzenie, fantom
CHIMERA
hybryda

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: CHIMERA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x