Synonimy do słowa KRAINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KRAINA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KRAINA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KRAINA
to inaczej:

kraina (poet.), kraj, państwo, Japonia (podrz.), Kraj Kwitnącej Wiśni (podrz.), kraj wschodzącego słońca (podrz.), Chiny (podrz.), Państwo Środka (podrz.), kraj lat dziecinnych (książk.) (podrz.), kraj ojczysty (podrz.), macierz (książk.) (podrz.), ojczyzna (podrz.), państwo idealne (podrz.), utopia (podrz.), Ameryka (pot.) (podrz.), Stany (pot.) (podrz.), Stany Zjednoczone (podrz.), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (oficj.) (podrz.), USA (podrz.), Wuj Sam (książk.) (podrz.), Kraj nad Wisłą (pot.) (podrz.), Lechistan (żart.) (podrz.), Polska (podrz.), Rzeczpospolita Polska (oficj.) (podrz.), Niemcy (podrz.), Rajch (pot.) (podrz.), Republika Federalna Niemiec (oficj.) (podrz.), RFN (podrz.), szwaby (pot.) (podrz.), Czechy (podrz.), Republika Czeska (oficj.) (podrz.), Republika Słowacji (oficj.) (podrz.), Słowacja (podrz.), Federacja Rosyjska (oficj.) (podrz.), Rosja (podrz.), Italia (podrz.), Włochy (podrz.), obczyzna (książk.) (podrz.), zagranica (podrz.), Dania (podrz.), Królestwo Danii (oficj.) (podrz.), Francja (podrz.), Republika Francuska (podrz.), Holandia (podrz.), Królestwo Holandii (podrz.), Królestwo Niderlandów (oficj.) (podrz.), Indie (podrz.), Republika Indii (podrz.), federacja (podrz.), republika federacyjna (podrz.), republika federalna (podrz.), Grecja (podrz.), Hellada (książk.) (podrz.), Irlandia (podrz.), Zielona Wyspa (pot.) (podrz.), obszar geograficzny (nadrz.)



KRAINA
to inaczej:

kraina (poet.), obręb, obszar, okręg, teren, terytorium, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.)



KRAINA
to inaczej:

region, obszar, terytorium, rejon, teren, mała ojczyzna



KRAINA
to inaczej:

terytorium, obszar, świat, kraj



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

GÓRSKA KRAINA
to inaczej:

góry



Szukaj synonimów do słowa

KRAINA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kraina?", są:

1. Kraina to inaczej kraina (poet.), kraj, państwo, Japonia (podrz.), Kraj Kwitnącej Wiśni (podrz.), kraj wschodzącego słońca (podrz.), Chiny (podrz.), Państwo Środka (podrz.), kraj lat dziecinnych (książk.) (podrz.), kraj ojczysty (podrz.), macierz (książk.) (podrz.), ojczyzna (podrz.), państwo idealne (podrz.), utopia (podrz.), Ameryka (pot.) (podrz.), Stany (pot.) (podrz.), Stany Zjednoczone (podrz.), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (oficj.) (podrz.), USA (podrz.), Wuj Sam (książk.) (podrz.), Kraj nad Wisłą (pot.) (podrz.), Lechistan (żart.) (podrz.), Polska (podrz.), Rzeczpospolita Polska (oficj.) (podrz.), Niemcy (podrz.), Rajch (pot.) (podrz.), Republika Federalna Niemiec (oficj.) (podrz.), RFN (podrz.), szwaby (pot.) (podrz.), Czechy (podrz.), Republika Czeska (oficj.) (podrz.), Republika Słowacji (oficj.) (podrz.), Słowacja (podrz.), Federacja Rosyjska (oficj.) (podrz.), Rosja (podrz.), Italia (podrz.), Włochy (podrz.), obczyzna (książk.) (podrz.), zagranica (podrz.), Dania (podrz.), Królestwo Danii (oficj.) (podrz.), Francja (podrz.), Republika Francuska (podrz.), Holandia (podrz.), Królestwo Holandii (podrz.), Królestwo Niderlandów (oficj.) (podrz.), Indie (podrz.), Republika Indii (podrz.), federacja (podrz.), republika federacyjna (podrz.), republika federalna (podrz.), Grecja (podrz.), Hellada (książk.) (podrz.), Irlandia (podrz.), Zielona Wyspa (pot.) (podrz.), obszar geograficzny (nadrz.).
2. Kraina to inaczej kraina (poet.), obręb, obszar, okręg, teren, terytorium, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.).
3. Kraina to inaczej region, obszar, terytorium, rejon, teren, mała ojczyzna.
4. Kraina to inaczej terytorium, obszar, świat, kraj.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa KRAINA

KRAINA
kraina (poet.), kraj, państwo, Japonia (podrz.), Kraj Kwitnącej Wiśni (podrz.), kraj wschodzącego słońca (podrz.), Chiny (podrz.), Państwo Środka (podrz.), kraj lat dziecinnych (książk.) (podrz.), kraj ojczysty (podrz.), macierz (książk.) (podrz.), ojczyzna (podrz.), państwo idealne (podrz.), utopia (podrz.), Ameryka (pot.) (podrz.), Stany (pot.) (podrz.), Stany Zjednoczone (podrz.), Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (oficj.) (podrz.), USA (podrz.), Wuj Sam (książk.) (podrz.), Kraj nad Wisłą (pot.) (podrz.), Lechistan (żart.) (podrz.), Polska (podrz.), Rzeczpospolita Polska (oficj.) (podrz.), Niemcy (podrz.), Rajch (pot.) (podrz.), Republika Federalna Niemiec (oficj.) (podrz.), RFN (podrz.), szwaby (pot.) (podrz.), Czechy (podrz.), Republika Czeska (oficj.) (podrz.), Republika Słowacji (oficj.) (podrz.), Słowacja (podrz.), Federacja Rosyjska (oficj.) (podrz.), Rosja (podrz.), Italia (podrz.), Włochy (podrz.), obczyzna (książk.) (podrz.), zagranica (podrz.), Dania (podrz.), Królestwo Danii (oficj.) (podrz.), Francja (podrz.), Republika Francuska (podrz.), Holandia (podrz.), Królestwo Holandii (podrz.), Królestwo Niderlandów (oficj.) (podrz.), Indie (podrz.), Republika Indii (podrz.), federacja (podrz.), republika federacyjna (podrz.), republika federalna (podrz.), Grecja (podrz.), Hellada (książk.) (podrz.), Irlandia (podrz.), Zielona Wyspa (pot.) (podrz.), obszar geograficzny (nadrz.)
KRAINA
kraina (poet.), obręb, obszar, okręg, teren, terytorium, region (podrz.), rejon (podrz.), strefa (podrz.), Albion (poet.) (podrz.), Anglia (podrz.), Kaledonia (poet.) (podrz.), Szkocja (podrz.), biskupstwo (podrz.), diecezja (podrz.), jednostka administracyjna (podrz.), jednostka podziału administracyjnego (podrz.), jednostka podziału terytorialnego (podrz.), miejsce (nadrz.)
KRAINA
region, obszar, terytorium, rejon, teren, mała ojczyzna
KRAINA
terytorium, obszar, świat, kraj

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KRAINA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x