DAWNY NASZYJNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAK to:

dawny naszyjnik (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAK

KANAK to:

dawny płaski naszyjnik (na 5 lit.)KANAK to:

dawny cenny naszyjnik (na 5 lit.)KANAK to:

rdzenny mieszkaniec N. Kaledonii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNY NASZYJNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 201

BIPLAN, KLAWICYTERIUM, VIOLA BASTARDA, RADŻA, PERŁA, PODANIE, JUBKA, WĄTOR, KRZYWUŁA, BERGAMASKA, GALAR, ASAN, KURZEŃ, SATI, PSALTERIUM, LIWERANT, OBOŹNY KORONNY, KAWKA, KLERK, BAŁT, FARA, NOM, SLUIS, BALOT, POMORT, SAK, BERLINKA, SZKUTA, DYMARKA, KANAK, URZĘDNIK DWORSKI, ANNAŁ, SELENOGRAFIA, RATAJ, PANTALEON, TAUNUS, WÓZ SKARBNY, BERGAMASCA, SZTORT, KIEREJA, ACAN, DRABANT, KANAK, POJEDYNEK, CHOKER, PRADZIADEK, HICZIRIKI, AKRON, PALOS, PRECEPTOR, KOSMOGRAFIA, PRAPRZODEK, DRAMA, CAR, PANTALON, SZAŁAMAJA, WARKOCZ, HIPIS, TRAMWAJ PAROWY, ODNOWICIEL, KANKAN, RUSKI, OBER, KANAK, FENIG, ATARI, SZARPIE, FAETON, SKARBNIK, TUBMARYNA, STAROBIAŁORUSKI, ATARI, DARTANA, RÓG, DELIA, ASTROLABIUM, ŁOŻNIK, FIZYLIER, BASSANELLO, KOSMOGRAFIA, SAS, BANITA, SUWEREN, CYTARA, DUNGIJA, ALKOWA, DREDNOT, SKOCZNY, KANCELISTA, SZAŁAMAJA, ELEW, SERPENT, DUSIK, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, GĘDZIEC, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, SARMATA, OBOŹNY, KNIAŹ, KASZTEL, STAROUKRAIŃSKI, MŁOTOWNIA, SURDYNKA, KONWIKT, WIS, BAMBER, PISARZ, AKRON, SZACH, HAMERNIA, ŁANOWE, REWIZOR, SZARABAN, SUROGATOR, BURGRAF, RADŻA, ANGAŻANT, CYTARA, PRAMIESZKANIEC, AMBULAKR, PRASZCZUR, WŁÓCZĘGA, PILŚNIAK, OKTANT, SUŁTANAT, LITAURY, ABORDAŻ, TRI, LITAURY, SEMINARZYSTA, VIOLA D'AMORE, URZĘDNIK NADWORNY, AAK, ATARI, VIOLA DA SPALLA, PANDORA, PIEC DYMARSKI, SKARBNIK, OFLAG, CHAN, OBSTAWA KAMIENNA, PANDURINA, KOPIAŁ, RONT, PANTALEON, INFANTERZYSTA, BARDON, KADRYL, GOSPODA, KIN, DUBLET, MATINKA, CZAMBUŁ, WAGANT, KUŹNICA, ATARI, KIN, KWADRANT, DATARIUSZ, ABORDAŻ, KRUMMHORN, ALMANACH, TRI, KOMERS, DIAKON, ŻENIEC, TARANTAS, BAŁT, KAPUDAN, ASANI, REWIZOR, SASI, HONWED, SZUMKA, EISFORA, KARKAS, ŁOŻNICZY, KRYZA, BRYGADIER, AMI, KARA KWALIFIKOWANA, METR, ASTROLABIUM, REWIDENT, HIPPIS, AMI, ŁANOWE, BURGRAF, OBRÓŻKA, KANAK, VIOLA DA GAMBA, REWERSAŁ, BERDANKA, TUŻUREK, PATEFON, PANTALION, UŁAN, BALOTAŻ, ATARI, BARDON, ?KOZA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNY NASZYJNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNY NASZYJNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAK dawny naszyjnik (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAK
dawny naszyjnik (na 5 lit.).

Oprócz DAWNY NASZYJNIK sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - DAWNY NASZYJNIK. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x