PISTOLET, KARABIN MASZYNOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOMAT to:

pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUTOMAT

AUTOMAT to:

urządzenie wykonujące jakąś czynność lub ciąg czynności bez udziału człowieka (na 7 lit.)AUTOMAT to:

telefon dostępny w miejscu publicznym (na 7 lit.)AUTOMAT to:

przenośnie: osoba działająca bez zastanowienia, odruchowo, traktowana przedmiotowo (na 7 lit.)AUTOMAT to:

samochód z automatyczną skrzynią biegów (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pralka automatyczna (na 7 lit.)AUTOMAT to:

urządzenie do wydawania lub sprzedaży różnych rzeczy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

urządzenie do gier zręcznościowych (na 7 lit.)AUTOMAT to:

ciąg zdarzeń, kiedy coś się dzieje automatycznie, jeden fakt pociąga za sobą drugi (na 7 lit.)AUTOMAT to:

maszyna wykonująca cały cykl swej pracy bez udziału człowieka (na 7 lit.)AUTOMAT to:

rutiner; urządzenie do automatycznego sprawdzania obwodów (na 7 lit.)AUTOMAT to:

pistolet maszynowy (na 7 lit.)AUTOMAT to:

zastępuje pracę człowieka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PISTOLET, KARABIN MASZYNOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 165

OLSTRO, WIS, ASSEMBLER, KARABIN MASZYNOWY, VITORIA, BAJCHEN, KARABIN AUTOMATYCZNY, MORIOKA, PAPIER MASZYNOWY, ŚLIMAK, PISTOLET, COLUMBUS, DERINGER, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, TAKER, SZMAJSER, SUOMI, ANDROID, ASEMBLER, KAEMISTA, GLADBECK, LAKEWOOD, KUMANOVO, SZUJA, TENRI, KARABIN IGLICOWY, EMPI, LAYNY, ZALAU, ASEMBLACJA, MITRALIEZA, PISTOLET GAZOWY, JĘZYK MASZYNOWY, PISTOLET PNEUMATYCZNY, GISBORNE, EDE, KULEBAKI, BRAUNING, AUTOMAT, AUTOMAT, KARABIN BERDAN, BRISBANE, WIS, KARABIN, VALJEVO, KARABIN PRZECIWPANCERNY, BREN, MEERANE, KARABIN SKAŁKOWY, MAUZER, ASHIKAGA, GIESSEN, ALTOONA, TONGHUA, RAKIETNICA, PISTONÓWKA, BOBRUJSK, RAK, PISTOLET AUTOMATYCZNY, CARLISLE, MAXIM WZ. 08, CEKAEM, KIRASJER, MAXIM, AUTOMAT, SZMAJSER, PISTOLET NA WODĘ, TACZANKA, SMAR MASZYNOWY, PISTOLET MASZYNOWY, HUAIYIN, CALBE, DALMINE, FORBACH, AUTOMAT, BRIAŃSK, HOMBURG, STEN, LEGNANO, ARZAMAS, KAPISZONOWIEC, KORKOWIEC, AUTOMAT, LONGVIEW, PISTOLET TT, AUTOMAT, CAMPINAS, KARABIN SNAJPERSKI, KARABIN WYBOROWY, AUSTEN, SUITA, AUTOMAT, RUHLA, AUTOMAT TELEFONICZNY, KARLOVAC, ERKAEM, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, GLAUBERYT, PISTOLET, ŚCIEG STĘBNOWY, PISTOLET, PISTOLET, LIMBURG, PEPESZA, ENSENADA, KARABIN BRUNSZWIK, TELEGRAF MASZYNOWY, KOSZYCE, HYICZHON, AUTOMAT, JINZHOU, AUTOMAT, AUTOMAT KOMÓRKOWY, KARABIN MYŚLIWSKI, CKM, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ARNSTADT, MACERATA, LEWIS, AUTOMAT LOSOWY, PARK MASZYNOWY, DURGAPUR, KENOSHA, SNAJPERKA, SZEW STĘBNOWY, GWER, MERIDEN, DERBY, DEASEMBLER, LIESTAL, BERDANKA, PISTOLET, STEN, CZTERDZIESTKA PIĄTKA, TOWOT, SAŁAWAT, CETME, KAMIZELKA KULOODPORNA, BUZUŁUK, BERGMANN, ELKHART, MEDGIDIA, KAMMERLADER, KARABIN PLAZMOWY, MAG, DEZASEMBLER, BESA, TRZYDZIESTKA ÓSEMKA, WALEC, JACKSON, AUTOMAT, AUTOMAT, BURGDORF, AUTOMAT, OKAZAKI, DERRINGER, WIS, PISTOLET NATRYSKOWY, KOŁOMYJA, HINTHADA, EPSILON MASZYNOWY, MEDFORD, AUTOMAT, PISTOLET, ?MANLICHER.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PISTOLET, KARABIN MASZYNOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PISTOLET, KARABIN MASZYNOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMAT pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOMAT
pistolet, karabin maszynowy (na 7 lit.).

Oprócz PISTOLET, KARABIN MASZYNOWY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PISTOLET, KARABIN MASZYNOWY. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x