Synonimy do wyrażenia PRACA DYPLOMOWA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PRACA DYPLOMOWA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PRACA DYPLOMOWA

PRACA DYPLOMOWA
to inaczej:

dyplom, magisterka (pot.) (podrz.), praca magisterska (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PRACA DYPLOMOWA.

CIĘŻKA PRACA
to inaczej:

harówa (pot.), harówka (pot.), fach (pot.) (nadrz.), praca (nadrz.), profesja (nadrz.), robota (pot.) (nadrz.), rzemiosło (przestarz.) (nadrz.), zajęcie (nadrz.), zawód (nadrz.)PRACA
to inaczej:

dzieło, robota, utwór, praca pisemna (podrz.), praca naukowa (podrz.), przyczynek (podrz.), elaborat (podrz.), elukubracja (oficj.) (podrz.)PRACA
to inaczej:

fabrykacja (książk.), produkcja, wyrób, wytwórczość, rolnictwo (podrz.), produkcja przemysłowa (podrz.), przemysł (podrz.), usługa (podrz.), drobna wytwórczość (podrz.)PRACA
to inaczej:

fach (pot.), profesja, robota (pot.), rzemiosło (przestarz.), zajęcie, zawód, chałtura (pot.) (podrz.), fucha (pot.) (podrz.), specjalność (podrz.), zawód wyuczony (podrz.), dziennikarstwo (podrz.), żurnalistyka (podrz.), ciężka praca (podrz.), harówa (pot.) (podrz.), harówka (pot.) (podrz.)PRACA
to inaczej:

działanie, wytwarzanie, wytwórczość, zobowiązanie, zadanie, zlecenie, wysiłek, trud, powinność, poświęcenie, służba, zaangażowanie, zajęcie, robotaPRACA
to inaczej:

posada, (pot.) robota, funkcja, obowiązek, zajęcie, rzemiosło, zawód, profesja, specjalność, (pot.) fach, telepracaPRACA
to inaczej:

aktywność, działaniePRACA
to inaczej:

instytucja, biuro, fabrykaPRACA
to inaczej:

dysertacja, publikacja, dzieło, esej, studium, utwór, wypracowanie, książka, monografia, opracowanie, wyrób, efekt, pozycja bibliograficznaPRACA DOKTORSKA
to inaczej:

doktorat, dysertacja, rozprawaPRACA DOMOWA
to inaczej:

zadane lekcjePRACA HABILITACYJNA
to inaczej:

habilitacjaPRACA MAGISTERSKA
to inaczej:

magisterka (pot.)PRACA NAKŁADCZA
to inaczej:

chałupnictwo, system nakładczy, rękodzielnictwo (nadrz.), rękodzieło (nadrz.)PRACA NAUKOWA
to inaczej:

praca naukowa, dyplom (podrz.), praca dyplomowa (podrz.), doktorat (podrz.), dysertacja (podrz.), praca doktorska (podrz.), rozprawa (podrz.), habilitacja (podrz.), praca habilitacyjna (podrz.)PRACA ORGANICZNA
to inaczej:

praca u podstawPRACA PISEMNA
to inaczej:

praca pisemna, rozprawka (podrz.), wypracowanie (podrz.)PRACA U PODSTAW
to inaczej:

praca organicznaSYZYFOWA PRACA
to inaczej:

daremny trud, bieg przez płotki (żart.) (nadrz.), fatyga (nadrz.), katusze (nadrz.), kierat (pot.) (nadrz.), mitręga (nadrz.), mordęga (nadrz.), mozół (nadrz.), niewygody (nadrz.), orka (żart.) (nadrz.), pot (książk.) (nadrz.), trud (nadrz.), znój (nadrz.)SYZYFOWA PRACA
to inaczej:

daremny trudSzukaj synonimów do słowa

PRACA DYPLOMOWA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia praca dyplomowa?", jest:

1. Praca dyplomowa to inaczej dyplom, magisterka (pot.) (podrz.), praca magisterska (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PRACA DYPLOMOWA

PRACA DYPLOMOWA
dyplom, magisterka (pot.) (podrz.), praca magisterska (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PRACA DYPLOMOWA

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PRACA DYPLOMOWA

Quantcast