Synonimy do wyrażenia PROCES ORGANICZNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: PROCES ORGANICZNY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia PROCES ORGANICZNY

PROCES ORGANICZNY
to inaczej:

proces biologiczny, metabolizm (podrz.), przemiana materii (podrz.), czynność fizjologiczna (podrz.), funkcja fizjologiczna (podrz.), proces fizjologiczny (podrz.)



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do PROCES ORGANICZNY.

NAWÓZ ORGANICZNY
to inaczej:

nawóz naturalny, kompost (podrz.), gnojowica (podrz.), gnojownica (podrz.), obornik płynny (podrz.), gnój (podrz.), mierzwa (podrz.), obornik (podrz.), krowieniec (podrz.), nawóz krowi (podrz.), pomiot ptasi (podrz.), guano (podrz.), nawóz (nadrz.)



ORNAMENT ORGANICZNY
to inaczej:

ornament organiczny, akant (podrz.), ornament roślinny (podrz.), ornament zwierzęcy (podrz.), ornament antropomorficzny (podrz.), motyw dekoracyjny (nadrz.), motyw zdobniczy (nadrz.), ornament (nadrz.), zdobienie (nadrz.)



PROCES
to inaczej:

bieg, przebieg, tok, kooperacja (podrz.), współdziałanie (podrz.), współpraca (podrz.), behawior (specjalist.) (podrz.), zachowanie (podrz.), akt (podrz.), czynność (podrz.), działanie (podrz.), przekształcenie (podrz.), transformacja (podrz.), zmiana (podrz.), konkurencja (podrz.), rywalizacja (podrz.), proces biologiczny (podrz.), proces organiczny (podrz.), proces fizyczny (podrz.), proces społeczno-polityczny (podrz.)



PROCES
to inaczej:

postępowanie, procedura



PROCES
to inaczej:

sprawa sądowa



PROCES
to inaczej:

bieg, tok, procedura, przebieg, zmiany, rozwój, faza



PROCES
to inaczej:

postępowanie, (pot.) sprawa, rozprawa, sądzenie, przewód



PROCES BIOLOGICZNY
to inaczej:

proces organiczny, metabolizm (podrz.), przemiana materii (podrz.), czynność fizjologiczna (podrz.), funkcja fizjologiczna (podrz.), proces fizjologiczny (podrz.)



PROCES FIZJOLOGICZNY
to inaczej:

czynność fizjologiczna, funkcja fizjologiczna, ekskrecja (specjalist.) (podrz.), wydalanie (podrz.), wydzielanie (podrz.), ejakulacja (podrz.), wytrysk (podrz.), wytrysk nasienia (oficj.) (podrz.)



PROCES FIZYCZNY
to inaczej:

proces fizyczny, fenomen (książk.) (podrz.), zjawisko (podrz.)



PROCES SĄDOWY
to inaczej:

rozprawa



PROCES SPOŁECZNO-POLITYCZNY
to inaczej:

proces społeczno-polityczny, pauperyzacja (książk.) (podrz.), ubożenie (podrz.), industrializacja (podrz.), uprzemysłowienie (podrz.), laicyzacja (podrz.), sekularyzacja (podrz.), zeświecczenie (podrz.), globalizacja (podrz.), denazyfikacja (podrz.), demokratyzacja (podrz.), westernizacja (podrz.), komercja (pot.) (podrz.), komercjalizacja (podrz.)



Szukaj synonimów do słowa

PROCES ORGANICZNY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia proces organiczny?", jest:

1. Proces organiczny to inaczej proces biologiczny, metabolizm (podrz.), przemiana materii (podrz.), czynność fizjologiczna (podrz.), funkcja fizjologiczna (podrz.), proces fizjologiczny (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia PROCES ORGANICZNY

PROCES ORGANICZNY
proces biologiczny, metabolizm (podrz.), przemiana materii (podrz.), czynność fizjologiczna (podrz.), funkcja fizjologiczna (podrz.), proces fizjologiczny (podrz.)

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROCES ORGANICZNY

Komentarze - wyrażenia - synonim. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: PROCES ORGANICZNY

Quantcast