Synonimy do wyrażenia FUNKCJA FIZJOLOGICZNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: FUNKCJA FIZJOLOGICZNA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia FUNKCJA FIZJOLOGICZNA

FUNKCJA FIZJOLOGICZNA
to inaczej:

czynność fizjologiczna, proces fizjologiczny, ekskrecja (specjalist.) (podrz.), wydalanie (podrz.), wydzielanie (podrz.), ejakulacja (podrz.), wytrysk (podrz.), wytrysk nasienia (oficj.) (podrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

CZYNNOŚĆ FIZJOLOGICZNA
to inaczej:

funkcja fizjologiczna, proces fizjologiczny, ekskrecja (specjalist.) (podrz.), wydalanie (podrz.), wydzielanie (podrz.), ejakulacja (podrz.), wytrysk (podrz.), wytrysk nasienia (oficj.) (podrz.)FUNKCJA
to inaczej:

dystynkcja (przestarz.), posada, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.)FUNKCJA
to inaczej:

działanieFUNKCJA
to inaczej:

misja, obowiązek, zadanie, powinność (podrz.), dyżur (podrz.), ordynans (przestarz.) (podrz.), służba (podrz.), pańszczyzna (podrz.), uciążliwy obowiązek (podrz.)FUNKCJA
to inaczej:

odwzorowanie, przekształcenieFUNKCJA
to inaczej:

przeznaczenie, rola, użycie, wykorzystanie, zastosowanieFUNKCJA
to inaczej:

zależnośćFUNKCJA
to inaczej:

charakter, forma, istota, misja, przeznaczenie, rola, sens, użycie, wykorzystanie, zastosowanie, zadanie, znaczenie, opcja, możliwośćFUNKCJA
to inaczej:

(książk.) dystynkcja, praca, powinność, godność, urząd, posada, tytuł, (pot.) stołek, obowiązki, stanowisko, angażFUNKCJA
to inaczej:

odwzorowanie, zależność, grafSzukaj synonimów do słowa

FUNKCJA FIZJOLOGICZNA inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia funkcja fizjologiczna?", jest:

1. Funkcja fizjologiczna to inaczej czynność fizjologiczna, proces fizjologiczny, ekskrecja (specjalist.) (podrz.), wydalanie (podrz.), wydzielanie (podrz.), ejakulacja (podrz.), wytrysk (podrz.), wytrysk nasienia (oficj.) (podrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia FUNKCJA FIZJOLOGICZNA

FUNKCJA FIZJOLOGICZNA
czynność fizjologiczna, proces fizjologiczny, ekskrecja (specjalist.) (podrz.), wydalanie (podrz.), wydzielanie (podrz.), ejakulacja (podrz.), wytrysk (podrz.), wytrysk nasienia (oficj.) (podrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: FUNKCJA FIZJOLOGICZNA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x