WIELKI ..., W TENISIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZLEM to:

wielki ..., w tenisie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZLEM

SZLEM to:

marzenie brydżysty (na 5 lit.)SZLEM to:

wzięcie wszystkich 13 lew w brydżu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKI ..., W TENISIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 172

SFINKS, IMPROPERIA, ZYGMUNT III WAZA, KROWA MORSKA, KARW, PODRYW, UŁOM, EMANUEL, KONAK, RAKIETA, WAL, TOŁUMBAS, GEST, SZLEM, DOBRA, COVENTRY, NIEDZIELA PALMOWA, ROBAL, KALKUTA, HARCERZYK, ARAGON, ZYGMUNT II AUGUST, CENTRALA, KULFON, CHARKÓW, AFERA, WIELKI WEZYR, WIELKI PIEC, REKINEK PSI, GEM, KRA LODOWCOWA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, KONDOR WIELKI, BASEN, BENARES, ALEKSANDER WIELKI, BARABAN, KALAO, RAKIETKA, VIGO, CROSS, WILCZY APETYT, BOJER, PRZYWODZICIEL WIELKI, MROCZEK BRUNATNY, SŁAWA, WIELKI JUS, SZLEM, ZŁOTOPIÓR WIELKI, KRZYWORÓG, HETMAN WIELKI, NACZYNIE SKIPOWE, HIPOPOTAM, PIŁKA MECZOWA, MEGACEROS, SET, BOROWIEC WIELKI, OKAZ, SET, NIEŁAZ WIELKI, KABOTAŻ WIELKI, TOŁUMBAS, ROZTRUCHAN, WAŻNIAK, KREZUS, WIELKI SZLEM, WIELKI KSIĄŻĘ, PASJA, WIELKI KOMTUR, WIELKI POST, NOWOGRÓD WIELKI, KONDOR OLBRZYMI, STAJNIA AUGIASZA, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, PREZBITERIUM, FORHEND, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, TRZMIEL KOŁNIERZYKOWY, SAMARA, WIELKI SZLEM, PORWAK LODOWCOWY, OGROM, WÓZ, MORZYPŁAWIEC GRUSZKONOŚNY, MEGAHIT, KAZIMIERZ, POMPA, GRIMSBY, OGIŃSKI, KRYTYCZNOŚĆ, FISZA, PERKOZ WIELKI, TRERON WIELKI, BUCEFAŁ, BALON, SŁONIOWATOŚĆ, BĘBEN WIELKI, KAWASAKI, WIELKI BRAT, SZU, BAŁT, MRÓWKOJAD WIELKI, BOLEŚĆ, HEŁM WIELKI, KUMAK WIELKI, SYNGIEL, SEKRETARZ WIELKI, LODOWIEC KONTYNENTALNY, HETMAN WIELKI KORONNY, LAM, OSAKA, AWANTAŻ, KROS, FISZ, ASUAN, PETRELEC WIELKI, ŻYŁA UDOWA, AWANTAŻ, CAR, NOSOROŻEC, AULAKOGEN, GAŁGANT WIELKI, MAŁY SZLEM, ZYGMUNT I STARY, KONDOR, PODWÓJ WIELKI, PODSKARBI WIELKI, CAR, WIELKI PORZĄDEK, LEUNA, GIGANT, BURZYK WIELKI, WIELKI MISTRZ, SZLEM, SERDAR, WIELKI PIERŚCIEŃ, MYSZOSKOK WIELKI, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY WIELKI, BOULOGNE, SIATKA, WIELKI POST, WIELKI, LOB, TROPIK, WIELKI WYBUCH, GMACH, NET, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, TRZMIEL WIELKI, DROPSZOT, ABERDEEN, FOLBLUT, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, KOZIBRÓD WIELKI, LASONÓG WIELKI, GRIZLI, WIELKOMORSZCZ GRUSZKONOŚNY, WIELKI STEP, KOLONIA, ROZPIERDUCHA, KAJMANY, WIELKI WYBUCH, GARY, WIELKI SZLEM, WIELKI PALEC, WIELKI ATRAKTOR, DZIWOLICZEK WIELKI, HEKATOMBA, BAJZEL, KUKIELNIK WIELKI, GIGANT, ?PRZESTWORZE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKI ..., W TENISIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKI ..., W TENISIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZLEM wielki ..., w tenisie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZLEM
wielki ..., w tenisie (na 5 lit.).

Oprócz WIELKI ..., W TENISIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WIELKI ..., W TENISIE. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x