W MECHANICE: WZORNIK DO IDENTYFIKACJI SKOKU GWINTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZEBIEŃ to:

w mechanice: wzornik do identyfikacji skoku gwintu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZEBIEŃ

GRZEBIEŃ to:

narzędzie codziennego użytku służące głównie do układania włosów (narzędzie fryzjerskie); przyrząd mający postać rączki z wystającym w jednej płaszczyźnie szeregiem sprężystych kolców umieszczonych w bardzo bliskiej od siebie odległości (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

wyrostek na głowie niektórych ptaków i gadów (u gadów może to być szereg wyrostków nie tylko na głowie, ale też wzdłuż grzbietu i ogona) (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w anatomii ptaków: wyrostek na mostku, który przebiega wzdłuż mostka i kończy się za nim, leży w płaszczyźnie prostopadłej do niego i do powierzchni utworzonej przez żebra (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w architekturze: poziome zwieńczenie kalenicy lub okapu dachu, a także części budynku lub budowli, składające się zazwyczaj z powtarzających się sterczyn jednego typu lub z zastosowanych naprzemiennie dwóch lub kilku typów sterczyn (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w łowiectwie: długa, gęsta sierść (grzywa) u capa kozicy (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

ciastko z ciasta francuskiego przełożonego dżemem lub marmoladą uformowane w kształt przypominający grzebień do czesania (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w anatomii: zgrubiały fragment (zazwyczaj płaskiej) kości, który zwykle pełni funkcję miejsca przyczepu mięśni lub innych tkanek (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

wystająca, podłużna część na górze hełmu (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

grzywa na karku kozicy w gwarze łowieckiej (na 8 lit.)Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MECHANICE: WZORNIK DO IDENTYFIKACJI SKOKU GWINTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MECHANICE: WZORNIK DO IDENTYFIKACJI SKOKU GWINTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZEBIEŃ w mechanice: wzornik do identyfikacji skoku gwintu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZEBIEŃ
w mechanice: wzornik do identyfikacji skoku gwintu (na 8 lit.).

Oprócz W MECHANICE: WZORNIK DO IDENTYFIKACJI SKOKU GWINTU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W MECHANICE: WZORNIK DO IDENTYFIKACJI SKOKU GWINTU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x