Synonimy do słowa BIBOSZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BIBOSZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BIBOSZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BIBOSZ
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)BIBOSZ
to inaczej:

pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, pijus, (obraźl.) ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymordaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BIBOSZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bibosz?", są:

1. Bibosz to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Bibosz to inaczej pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, pijus, (obraźl.) ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymorda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BIBOSZ

BIBOSZ
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
BIBOSZ
pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, pijus, (obraźl.) ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymorda

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok BIBOSZ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BIBOSZ

Quantcast