Synonimy do słowa PIJUS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIJUS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIJUS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIJUS
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)PIJUS
to inaczej:

pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, ochlapus, pijaczyna, żul, moczymorda, pijaczyskoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIJUS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pijus?", są:

1. Pijus to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Pijus to inaczej pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, ochlapus, pijaczyna, żul, moczymorda, pijaczysko.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PIJUS

PIJUS
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
PIJUS
pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, ochlapus, pijaczyna, żul, moczymorda, pijaczysko

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIJUS

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIJUS

Quantcast