Synonimy do słowa ALKOHOLIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ALKOHOLIK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ALKOHOLIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ALKOHOLIK
to inaczej:

bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)ALKOHOLIK
to inaczej:

pijanica, menel, moczygęba, ochlaptus, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, pijus, ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymordaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ALKOHOLIK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa alkoholik?", są:

1. Alkoholik to inaczej bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Alkoholik to inaczej pijanica, menel, moczygęba, ochlaptus, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, pijus, ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymorda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa ALKOHOLIK

ALKOHOLIK
bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
ALKOHOLIK
pijanica, menel, moczygęba, ochlaptus, pijak, opijus, opój, opilec, bibosz, pijus, ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymorda

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ALKOHOLIK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ALKOHOLIK

Quantcast