Synonimy do słowa OPILEC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OPILEC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OPILEC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OPILEC
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)OPILEC
to inaczej:

pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, bibosz, pijus, ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymordaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OPILEC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa opilec?", są:

1. Opilec to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Opilec to inaczej pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, bibosz, pijus, ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymorda.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa OPILEC

OPILEC
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
OPILEC
pijanica, alkoholik, menel, moczygęba, pijak, opijus, opój, bibosz, pijus, ochlapus, pijaczyna, żul, pijaczysko, moczymorda

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OPILEC

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OPILEC

Quantcast