Synonimy do słowa PIJAK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIJAK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIJAK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIJAK
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)PIJAK
to inaczej:

(euf.) niewylewający za kołnierzPIJAK
to inaczej:

alkoholik, bibosz, (pot.) moczygęba, (pot.) moczymorda, (pot.) ochlajtus, (pot.) ochlaptus, (pot.) ochlapus, (pot.) opijus, (pot.) opilca, (pot.) opilec, (pot.) opój, pijaczyna, pijanica, pijus, żul, menelPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIJAK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pijak?", są:

1. Pijak to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Pijak to inaczej (euf.) niewylewający za kołnierz.
3. Pijak to inaczej alkoholik, bibosz, (pot.) moczygęba, (pot.) moczymorda, (pot.) ochlajtus, (pot.) ochlaptus, (pot.) ochlapus, (pot.) opijus, (pot.) opilca, (pot.) opilec, (pot.) opój, pijaczyna, pijanica, pijus, żul, menel .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PIJAK

PIJAK
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
PIJAK
(euf.) niewylewający za kołnierz
PIJAK
alkoholik, bibosz, (pot.) moczygęba, (pot.) moczymorda, (pot.) ochlajtus, (pot.) ochlaptus, (pot.) ochlapus, (pot.) opijus, (pot.) opilca, (pot.) opilec, (pot.) opój, pijaczyna, pijanica, pijus, żul, menel

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIJAK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIJAK

Quantcast