Synonimy do słowa OCHLAPUS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: OCHLAPUS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa OCHLAPUS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

OCHLAPUS
to inaczej:

alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)OCHLAPUS
to inaczej:

(rzadziej) ochlaptus, (rzadziej) ochlajtusOCHLAPUS
to inaczej:

alkoholik, (książk.) bibosz, pijanica, opijus, opilca, opilec, opój, pijaczek, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijus, menel, żul, moczymorda, moczygębaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

OCHLAPUS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ochlapus?", są:

1. Ochlapus to inaczej alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.).
2. Ochlapus to inaczej (rzadziej) ochlaptus, (rzadziej) ochlajtus.
3. Ochlapus to inaczej alkoholik, (książk.) bibosz, pijanica, opijus, opilca, opilec, opój, pijaczek, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijus, menel, żul, moczymorda, moczygęba .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa OCHLAPUS

OCHLAPUS
alkoholik, bibosz (przestarz.), menel, moczygęba (pot.), moczymorda (wulg.), ochlaptus (pot.), ochlapus (pot.), opijus (pot.), opilec, opój, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijanica, pijus (pot.), żul, nałogowiec (nadrz.), uzależniony (nadrz.)
OCHLAPUS
(rzadziej) ochlaptus, (rzadziej) ochlajtus
OCHLAPUS
alkoholik, (książk.) bibosz, pijanica, opijus, opilca, opilec, opój, pijaczek, pijaczyna, pijaczysko, pijak, pijus, menel, żul, moczymorda, moczygęba

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok OCHLAPUS

OCHLAPUS - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: OCHLAPUS

x