ŁOW. NOGA ŁOSIA, DANIELA, JELENIA, SARNY I KOZICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BADYL to:

łow. noga łosia, daniela, jelenia, sarny i kozicy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BADYL

BADYL to:

pogardliwe określenie rośliny (może to być też cięty kwiat), zwykle takiej na długiej łodydze (na 5 lit.)BADYL to:

pogardliwe określenie łodygi rośliny, mało ozdobnych gałęzi, zwykle gdy przeszkadzają (na 5 lit.)BADYL to:

ręka albo noga, zwłaszcza chuda i długa (na 5 lit.)BADYL to:

łow. rodzaj wyrostka w porożu, rozgałęzienie rogów (które nie są łopatami) u łosia lub daniela (na 5 lit.)BADYL to:

sucha łodyga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁOW. NOGA ŁOSIA, DANIELA, JELENIA, SARNY I KOZICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 215

BADYLE, CHYB, OCZNIIK, BADYL, HAK, KOSMYK, PNIAK, WIDŁAK, SARNIĘ, SARNINA, PĘDZEL JAPOŃSKI, PERUKARZ, ŁYŻKA, GRZEBIEŃ, SKALA FAHRENHEITA, PYZA, GOLONKA, SARNA, LUSTERKO, GRZEBIEŃ, ŁAPKA, ŁANIA, NOGA, HAK, KOZA, ŁOSZA, KUDU, BADYL, CIELAK, ORĘŻ, WADERA, SKOK, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, NOGA, SZCZENIĘ, SZPICAK, LAMPY, LISZKA, GIRLANDA, NIEDOSTĘP, MICHAŁEK, RÓŻA, PASYNEK, POROSTKI, NOGA ROZKROCZNA, KWIAT, AKSIS, BUKIET, MURSZ, MŁÓDKA, BIEGI, DZIESIĄTAK, ŁANIA, CZERWONA NOGA, KLĘPA, HAK, DARNIAK, WYKOTY, PATRY, MARAL, GOMÓŁKA, BAŁUCHY, CIECIORKA, KULAS, NAZIMEK, BASIOR, TEST ŁOSIA, PODKOWA, MARAL, LOCHA, JELENINA, KICAJ, ŁANIA, KLĘPA, BADYL, PIES, ŁANIA, PASYNEK, PIASTUN, NOGA, JELENIA TRUFELKA, TRZESZCZE, KOZICZKA, BUCHTA, HAKI, CIELĘ, KORONA, KOT, POJEDYNEK, ŁYŻKI, NOGA, GĘBA, CIELAK, KOCICA, KLOC, GOMÓŁA, KŁAŃCE, AKSIS, NÓŻKA, ŚWIECE, ROGACZ, ŁAPA, SARNA, WAPITI, ŁAŁOK, OSMYK, TYKA, WYKOT, WAPITI, ŁOSZAK, GÓRA, CIĘŻKA NOGA, KIŚĆ, PIASTUN, ŁANIA, SARNA AZJATYCKA, RAPETA, UDZIEC, SIUTA, NOGA, ŁOPATA, TURZYCA, BADYL, KOZIOŁ, LUSTRO, WACHLARZ, BAKI, GUZIKARZ, NÓŻKA, NOGA, HAK, SARENKA, OMYK, SARNIAK, MYŁKUS, KLAPAK, ZIERNIKI, ŁANIA, SPICZAK, PIÓRA, KURA, SAMURA, ŁOPATACZ, ROGACZ, GUZIK, RAPETA, GORAL, NOGA, BLASKI, UDO, SIKA, BADYLARZ, KOZA, GIRA, CHRAPA, SZUFLA, NOGA, CAP, KULFON, NIEDOLISEK, RATKI, DĘTKA, GACH, BADYL, ŁAŃKA, KOŹLĄTKO, SARNIĄTKO, NOGA, ŁOPATACZ, WYCINEK, GICZOŁ, PAROSTEK, ŁOSICA, KWIATEK, NOGA, ŻMUREK, SZPICZAK, ŁOSZĘ, TYKA, DWUNASTAK, GAMRAT, ÓSMAK, RACICA, KOCIĘ, ORGANISTA, SARNA SYBERYJSKA, CIECIORA, WAPITI, MARCZAK, KOZIOŁ, REN, CEWKA RUHMKORFFA, KOZA, BASISTA, KOPYRA, SZÓSTAK, KOŹLĘ, KOPYTO, CIOŁEK, ŁOSIĘ, WINIEC, CIELĘ, CHŁYST, KLĘPA, MORAB, SZYDŁO, KRÓLIK, TEORIA PERSPEKTYWY, GĘSIARZ, CIOŁEK, SZYDLARZ, RATKA, ODNOGA, BYK, ?BADYL.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁOW. NOGA ŁOSIA, DANIELA, JELENIA, SARNY I KOZICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁOW. NOGA ŁOSIA, DANIELA, JELENIA, SARNY I KOZICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BADYL łow. noga łosia, daniela, jelenia, sarny i kozicy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BADYL
łow. noga łosia, daniela, jelenia, sarny i kozicy (na 5 lit.).

Oprócz ŁOW. NOGA ŁOSIA, DANIELA, JELENIA, SARNY I KOZICY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ŁOW. NOGA ŁOSIA, DANIELA, JELENIA, SARNY I KOZICY. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x