PÓŁKULA NIEBIESKIA, POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEMISFERA NIEBIESKA to:

półkula niebieskia, połowa sfery niebieskiej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PÓŁKULA NIEBIESKIA, POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 133

HUSARZ, NORNIK POLNY, KONJUPKCJA, ASTROGRAFIA, KWADRA, RÓWNOLEŻNIK, PÓŁKULA, ZODIAK, PÓŁBAJT, ODCHYLENIE KWARTYLNE, OWCA NIEBIESKA, RÓWNIK NIEBIESKI, NIEBIESKOŚĆ, NORNIK ZWYCZAJNY, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, DEKLINACJA, BIEGUN NIEBIESKI, RÓWNIK, GRANAT, BŁĘKIT TURNBULLA, KONSTELACJA, OŚ KOSMICZNA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, HORYZONT, EKLIPTYKA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, PÓŁKULA MÓZGU, WIDNOKRĄG, PÓŁSFERZE, BARELIEF, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, TĘCZANKA NIEBIESKA, NADIR, PÓŁKOMPANIA, ALTOSTRATUS, EKLIPTYKA, PÓŁSFERA, PARALAKSA, SZKIEŁKO ZEGAROWE, PÓŁKULA, TRZĘSLICA, NACHUR, MIKROMETR POZYCYJNY, PÓŁELIPSA, DRUGA CZĘŚĆ, POŁOWA, ZENIT, MOIETA, NADIR, ELONGACJA, RADIANT, PÓŁETAP, GLOBUS, PŁASKORYT, ZAPIEKANKA, BAS-RELIEF, BRUDY, ŁĄTKI, ŻYCIE, KULMINACJA, GWIAZDA STAŁA, ALMUKANTARAT, PÓŁKULA MÓZGOWA, PÓŁOKRES, NADIR, POŁUDNIK NIEBIESKI, ĆWIARTKA, KOLUR, POŁOWA, RZUT STEREOGRAFICZNY, NIEBIESKA PIGUŁKA, POŁOWICA, HORYZONT, GORSZA POŁOWA, ANTYLOPA MODRA, NIEBIESKA TABLETKA, PÓŁSFERA, SFERA NIEBIESKA, TRZYNASTKA, POŁOWA, FIRMAMENT, ZENIT, EKLIPTYKA, MOIETY, FUNKIA NIEBIESKA, ZDARZENIE ASTRONOMICZNE, POŁOWNIK, RELIEF PŁASKI, NAHUR, APEKS, BHARAL, DWUKĄT SFERYCZNY, ODLEGŁOŚĆ ZENITALNA, ZACHÓD, PÓŁKULA, GASTONIA, POLNIK, LEPSZA POŁOWA, SFERA ARMILARNA, PAŃSTWO TOTALITARNE, KOŁO WERTYKALNE, RÓWNIK, PŁASKORZEŹBA, ZŁĄCZENIE, CZAS GWIAZDOWY, ZNAK ZODIAKU, KWADRA, PÓŁKOLE, GLOBUS, PROMIEŃ, PÓŁKORZEC, PÓŁTUSZA, ANTYLOPA NIEBIESKA, SFERA, SATYR, APEKS, SZTUKA SEPULKRALNA, HEMISFERA NIEBIESKA, OŚ ŚWIATA, PÓŁĆWIARTKA, DEFICYT EKONOMICZNY, ZODIAK, ZBOCZENIE, ALOZA NIEBIESKA, FIRMAMENT, DRUGA POŁOWA, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, PÓŁSFERA, PÓŁFIGURA, RÓWNIK GALAKTYCZNY, KOLUR, ?ZWIERZYNIEC NIEBIESKI.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PÓŁKULA NIEBIESKIA, POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PÓŁKULA NIEBIESKIA, POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEMISFERA NIEBIESKA półkula niebieskia, połowa sfery niebieskiej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEMISFERA NIEBIESKA
półkula niebieskia, połowa sfery niebieskiej (na 18 lit.).

Oprócz PÓŁKULA NIEBIESKIA, POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PÓŁKULA NIEBIESKIA, POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x