ZŁY CZYN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZECH to:

zły czyn (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZECH

GRZECH to:

postępek, który może, lecz nie musi być uznany za zły (w tym też: nietakt, drobne przewinienie), nie jest uznany za grzech przez np. Kościół (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁY CZYN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 142

WSZARZ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, CZORT, RETORSJA, AFRYT, WSZETECZNOŚĆ, PRZYKŁAD, NIEPRAWOŚĆ, POSTĘPEK, CHANDRA, KUREWSTWO, NUMER, SZTUKA, GAFA, IBLIS, CZYN LUBIEŻNY, POMYŁKA, DZIAŁANIE, CZYN, ZŁY DUCH, WINNA, ROLA, NIEDELIKATNOŚĆ, SOLICYTACJA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, TCHÓRZOSTWO, WŁAM, WINA UMYŚLNA, PODEJRZENIE, SZEJTAN, ZŁY DOTYK, FATUM, NOS NA KWINTĘ, DIABEŁ, GHUL, DEMON, MARKOTNOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, WYKROCZENIE SKARBOWE, FIGIEL, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, WARIACTWO, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, GRZECH ŚMIERTELNY, ZBRODNIA STALINOWSKA, PODŁOTA, ŁOTROSTWO, CZYN NIEDOZWOLONY, NIESMAK, CZYN SPOŁECZNY, TOPIELEC, ŁAJDACTWO, MĘT, ODSKOK, AS W RĘKAWIE, DELIKT KONSTYTUCYJNY, FURUNKULOZA, GRZECH GŁÓWNY, HADIS, GRZECH PIERWORODNY, NIEOSTROŻNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, GRZECH CIĘŻKI, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, KROK, DYBUK, DUCH, WYKROCZENIE DROGOWE, JUDASZOWE SREBRNIKI, HEKATOMBA, PLAGA EGIPSKA, NIEGODZIWOŚĆ, BRUTALIZM, MISTRZOSTWO ŚWIATA, SZATAN, GEST, EBLIS, BALAST, PRZYGNĘBIENIE, NIEPRZYZWOITOŚĆ, GRZECH POWSZEDNI, POHYBEL, ZBRODNIA HITLEROWSKA, JĘDZON, WŁAM, WISIELCZY HUMOR, NIEUCZCIWOŚĆ, PSIKUS, POSTĘPOWANIE KARNE, NIEKORZYSTNOŚĆ, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, CZYN ZBROJNY, ZBRODNIA, CZYRACZNOŚĆ, ZDRADZIECTWO, OSZOŁOMSTWO, NIETAKT, SZKARADNIK, NAKAZ KARNY, CZYN KARALNY, SKURWYSYŃSTWO, NIEGODZIWOŚĆ, DIABEŁ, SZALEŃSTWO, CZYN, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, ZŁO, ASZ, ZŁY CZŁOWIEK, BRZEMIĘ, KANIBAL, UCHYBIENIE, GRZECH, AKT, IDIOTYZM, CZART, GRZECH SODOMSKI, GRZECH, PRZESTĘPSTWO KRYMINALNE, NEMEZIS, OBCIĄŻENIE, ZŁY, GEST, OMEN, ZŁY GONIEC, WYROK NAKAZOWY, BŁĄD, PENITENCJAŁ, PROCES KARNY, BAZYLISZEK, CZYN NIERZĄDNY, NAWYCZKA, DYBUK, CZYN, ANTYCHRYST, PODŁOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PSOTA, NIKCZEMNOŚĆ, CZART, ?WINA NIEUMYŚLNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZŁY CZYN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZŁY CZYN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZECH zły czyn (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZECH
zły czyn (na 6 lit.).

Oprócz ZŁY CZYN sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ZŁY CZYN. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x