WBITO NAŃ AZJĘ TUHAJBEJOWICZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAL to:

wbito nań Azję Tuhajbejowicza (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAL

PAL to:

drewniany, betonowy, żelbetonowy lub stalowy słup, który jest osadzony w gruncie; może służyć jako element budowli, do przywiązywania czegoś lub do ogradzania terenu (na 3 lit.)PAL to:

kół (na 3 lit.)PAL to:

ostro zakończony słup (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WBITO NAŃ AZJĘ TUHAJBEJOWICZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 118

SARNA, GĄGOŁ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, WRÓBEL ZWYCZAJNY, WRÓBEL DOMOWY, REPETYTYWNOŚĆ, MORGANUKODONTY, LORISOWATE, AWANS, PROFIL KAUZALNY, SŁUPEK, GRODZICA, GIBBON, POWTARZALNOŚĆ, MAZUREK, LORISY, KOCZKODANOWATE, BOCIAN CZARNODZIOBY, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, ŻUBR PIERWOTNY, PROSO KRWISTE, KĄTOZĘBNE, DZIWONOS SZAROBOCZNY, PERKOZ ZAUSZNIK, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, REMIZ, POLO, RZEKOTKOWATE, SARNA EUROPEJSKA, TRWOŻNICA POSPOLITA, ARKTOGEA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, PAŹ KRÓLOWEJ, DRZEWICA INDYJSKA, GĘŚ INDYJSKA, STEPÓWKI, BABA, KACZKA JARZĘBATA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, CYRANKA, SORKI, REFPATENT, MAKAKOKSZTAŁTNE, CYRANKA ZWYCZAJNA, GIBON, BATAGUR SŁODKOWODNY, PAL, WRÓBEL POLNY, KORMORAN MAŁY, WIEWIÓRKA TRÓJBARWNA, PAREJAZAURY, SARNA AZJATYCKA, KÓŁ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, PAL, WÓŁ PIŻMOWY, MARMURKA, POLNIK PÓŁNOCNY, HEŁMIATKA, TRĄBOWCE, SUWAKI, TELEWIZJA HD, TUNGUZKA, NORNIK PÓŁNOCNY, MAKAKOWATE, PRAŻUBR, PALIK, PIŻMÓWKI, POPIELICOWATE, ŻABA TRAWNA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, BATAGUR BASKA, TUNGUZ, SARNA SYBERYJSKA, SMUŻKA LEŚNA, NOSOROŻCOWATE, GAZELA, WRÓBEL MAZUREK, WĄŻ DIONY, KETUPA BOSONOGA, ŻUBR STEPOWY, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, GRZECHOTNIK BANANOWY, KAZARKA, MARABUT JAWAJSKI, TORFOWIEC ODGIĘTY, MAŁPIATKI LORI, NOSOROŻEC JAWAJSKI, JAW, WŚCIEKLICA USZATKA, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, KACZKA HEŁMIASTA, PAL, KRWAWNIK TALERZOWATY, GERBILE, DZIWONOS, NOSOROŻCE, PIŻMOWÓŁ, PSZCZOŁA ANATOLSKA, PERKOZEK, STEPÓWKI, ANTYLOPA, STEPÓWKOWATE, CZAPLA SIWA, PILCHOWATE, WIEWIÓRECZNIK, RYBITWA CZARNA, MYSZOSKOCZKI, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, ŚLEPOWRON RDZAWY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, NOTOUNGULATY, GĄGOŁ KRZYKLIWY, RYJÓWKOWATE, PAL, SEN, ?GĘŚ TYBETAŃSKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WBITO NAŃ AZJĘ TUHAJBEJOWICZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WBITO NAŃ AZJĘ TUHAJBEJOWICZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAL wbito nań Azję Tuhajbejowicza (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAL
wbito nań Azję Tuhajbejowicza (na 3 lit.).

Oprócz WBITO NAŃ AZJĘ TUHAJBEJOWICZA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - WBITO NAŃ AZJĘ TUHAJBEJOWICZA. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x