Synonimy do wyrażenia OTWORZYĆ OCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: OTWORZYĆ OCZY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia OTWORZYĆ OCZY

OTWORZYĆ OCZY
to inaczej:

rozczarowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DRUGIE OCZY
to inaczej:

binokle (przestarz.), gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)NIE RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
to inaczej:

niepozorny, pośledniOTWORZYĆ
to inaczej:

otworzyć, rozewrzeć (podrz.), szeroko otworzyć (podrz.), odszpuntować (podrz.), odetkać (podrz.), odpieczętować (podrz.), rozpieczętować (podrz.), odkręcić (podrz.), odryglować (podrz.), zamknąć (antonim)OTWORZYĆ
to inaczej:

rozewrzećOTWORZYĆ
to inaczej:

zainaugurować, rozpocząćRZUCAĆ SIĘ W OCZY
to inaczej:

razićRZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
to inaczej:

czytelny, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźnySZEROKO OTWORZYĆ
to inaczej:

rozewrzeć, rozdziawić (podrz.)W CZTERY OCZY
to inaczej:

prywatnie, sam na samWBIĆ OCZY
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokWYTRZESZCZAĆ OCZY
to inaczej:

gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)ZAMYDLIĆ OCZY
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, nabrać, naciągnąć, ocyganić, odrwić, okantować, okłamać, okpić, (pot.) orżnąć, oszukać, (pot.) oszwabić, podejść, wprowadzić w błąd, (pot.) wpuścić w kanał, (pot.) wpuścić w maliny, wykiwać, wykolegować, wykołować, wyprowadzić w pole, (pot.) wyrolować, wystrychnąć na dudka, wywieść w pole, zrobić wodę z mózgu, zwieść, nadużyć zaufania,, omamić, otumanić, skołować, wymanewrować, zamącić w głowie, zawrócić w głowie, zbałamucić, zdezorientować, zmylić, (pot.) zabajerować, (pot.) zamącić we łbieSzukaj synonimów do słowa

OTWORZYĆ OCZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia otworzyć oczy?", jest:

1. Otworzyć oczy to inaczej rozczarować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia OTWORZYĆ OCZY

OTWORZYĆ OCZY
rozczarować

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: OTWORZYĆ OCZY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x