Synonimy do wyrażenia RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY

RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
to inaczej:

czytelny, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DRUGIE OCZY
to inaczej:

binokle (przestarz.), gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)NIE RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
to inaczej:

niepozorny, pośledniOTWORZYĆ OCZY
to inaczej:

rozczarowaćRZUCAĆ SIĘ W OCZY
to inaczej:

razićW CZTERY OCZY
to inaczej:

prywatnie, sam na samWBIĆ OCZY
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokWYTRZESZCZAĆ OCZY
to inaczej:

gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)ZAMYDLIĆ OCZY
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, nabrać, naciągnąć, ocyganić, odrwić, okantować, okłamać, okpić, (pot.) orżnąć, oszukać, (pot.) oszwabić, podejść, wprowadzić w błąd, (pot.) wpuścić w kanał, (pot.) wpuścić w maliny, wykiwać, wykolegować, wykołować, wyprowadzić w pole, (pot.) wyrolować, wystrychnąć na dudka, wywieść w pole, zrobić wodę z mózgu, zwieść, nadużyć zaufania,, omamić, otumanić, skołować, wymanewrować, zamącić w głowie, zawrócić w głowie, zbałamucić, zdezorientować, zmylić, (pot.) zabajerować, (pot.) zamącić we łbieSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

WYŁGIWAĆ SIĘ, PATRONOWAĆ, OŻYWIONY, ZACZERPYWAĆ MYŚL, FRYGAĆ, POSILAĆ SIĘ, KONFORMIZM, REWANŻOWAĆ SIĘ, PŁYNĄĆ Z PRĄDEM, ZGRUBIEĆ, SPRAWIĆ SOBIE, MARTWIĆ SIĘ, DEPTAĆ PO ODCISKACH, ODDAWAĆ SIĘ, OPÓŹNIAĆ, PORZUCIĆ, ŁĄCZYĆ SIĘ, W ODPOWIEDZI NA, WYSTARAĆ SIĘ, ZDATNY DO PICIA, NABIERAĆ SZYBKOŚCI, SKUTECZNY, ODERWAĆ, REEMIGRACJA, POWAŻYĆ SIĘ, ZAJĄĆ MIEJSCE, POMOCZYĆ SIĘ, ULITOWAĆ SIĘ, SCHODZIĆ, PRZEBYWAĆ, GOREĆ, TRZYMAĆ STRONĘ, WYSRAĆ SIĘ, ZŁOŚCIĆ SIĘ, UŁOŻYĆ SIĘ, JAK MÓWIĄ, SYPIĄCY SIĘ, SŁABOŚĆ, DOSZUKIWAĆ SIĘ, WPASOWAĆ SIĘ, ZAPŁONIĆ SIĘ, PŁYNNOŚĆ, POTNIEĆ, WYDEDUKOWAĆ, UPRZYKRZYĆ SOBIE, GDYBAĆ, NIEZGODNY, WŁĄCZONY, OGŁOSIĆ, UTRZYMAĆ SIĘ PRZY ŻYCIU, KOCHAĆ, NACHYLIĆ SIĘ, PRZEBIERAĆ SIĘ, ZREDUKOWAĆ SIĘ, WYWRZEĆ, DULCZEĆ, UCIEKAĆ SIĘ, NIE PORUSZAJĄC SIĘ, PRZYWOŁYWAĆ, SCALENIE, LICZYĆ, NADAJĄCY SIĘ DO PICIA, BEZ DWÓCH ZDAŃ, OŚMIELAĆ SIĘ, PODUPADAĆ, UBABRAĆ SIĘ, ZASIĘGAĆ, UCHLEWAĆ SIĘ, UJAWNIAĆ SIĘ, DATOWAĆ SIĘ, SZEROWAĆ, NIECHĘTNY, OPŁACAĆ SIĘ, UPOWSZECHNIĆ SIĘ, ODNOSIĆ SIĘ, NIESTABILNY, KLĄSKAĆ, SKRACAĆ SIĘ, POPRZYSIĘGAĆ, KŁANIAĆ SIĘ, NAPOCIĆ SIĘ, WYDOŁAĆ, BANALNOŚĆ, TRUDNY DO KIEROWANIA, ASEKUROWAĆ SIĘ, OPIERAĆ SIĘ NA WZORZE, POBRAĆ SIĘ, WSTAĆ, ZADUMA, SCZEZNĄĆ, NA UDRY, ZATRZYMAĆ, NA BAZIE, WNIEŚĆ UDZIAŁ, PENETROWAĆ, TONĄĆ, PODEJRZEWAĆ, DĄŻYĆ, ZAKŁUĆ SIĘ, PRZYJĄĆ SIĘ, GRABA, PODRĄŻYĆ, ODCZUWAĆ PRZYJEMNOŚĆ, TRZĘSĄCY SIĘ, STROIĆ SIĘ, MYKAĆ, ZYSKIWAĆ AWANS, PRZYZNANIE SIĘ, OGRANICZYĆ, ZAJMOWAĆ MIEJSCE, WZDRYGAĆ SIĘ, STAWAĆ OKONIEM, ZWĘŻAĆ SIĘ, NIEPOPRAWNOŚĆ, NIAŃCZYĆ, ZMIENIAĆ UBRANIE, WSUWAĆ, PRZYPAŚĆ DO GUSTU, ZAJMOWAĆ SIĘ, ZDAWAĆ SIĘ, WYŻYWIENIE, LATAĆ, ODBYWAJĄCY SIĘ POD DACHEM, PONIECHAĆ, POJECHAĆ, PRZEKWITNĄĆ, ZAWODZIĆ, ZAJĄĆ SIĘ, SZKLIĆ SIĘ, ZANIEDBYWAĆ SIĘ, STRATEGICZNY, SYMPATYZOWAĆ, WYPOWIADAĆ SIĘ, UBYĆ, BAWIĆ, PODTRZYMYWAĆ SIĘ, POGARDZAĆ, PRZEWROTNOŚĆ, SPOGLĄDAĆ, MIEĆ COŚ PRZECIW, ULEGAĆ ATROFII, GRZMOCIĆ, PRZEJĄĆ, ROZSYPUJĄCY SIĘ, POPULARNY, LENISTWO, ODWDZIĘCZYĆ SIĘ, PRZYCHYLNY, WAŻNY, TRZEBA, ZGAPIAĆ, NADCIĄGAĆ, SMUCIĆ SIĘ, UMIŁOWAĆ, PRZYDARZAĆ SIĘ, PIĄTKA, PIELĘGNOWAĆ, PODNIEŚĆ SIĘ, WYDAWAĆ ODGŁOS, UCZESTNICZYĆ, USTRZEC SIĘ, PRZYODZIAĆ SIĘ, ONIEMIEĆ, ZADZIERAĆ NOSA, PRZODOWAĆ, WYKORZYSTAĆ, DAJĄCY SIĘ OPISAĆ, SIĘGNĄĆ, SUMITOWAĆ SIĘ, WCIĄGNĄĆ, MYĆ SIĘ, ZASZYĆ SIĘ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, ODDAWAĆ MOCZ, DŹWIGNĄĆ SIĘ, PODCHODZIĆ, USAMODZIELNIĆ SIĘ, NABURMUSZYĆ SIĘ, PRZEDKŁADAĆ, SIEPAĆ SIĘ, IMMATRYKULOWAĆ SIĘ, ŻOŁĄDKOWAĆ SIĘ, KRUSZĄCY SIĘ, DEFEKOWAĆ, FANFARONADA, OSTAĆ SIĘ, CHODZIĆ JAK PAW, EKSCYTOWAĆ SIĘ, ZABŁĄKAĆ SIĘ, TRZYMAĆ SIĘ POCHYŁO, ZGORZEĆ, WCISNĄĆ SIĘ, ZAWRZEĆ UMOWĘ, WYSZPERAĆ, TRAKTOWAĆ, ZNĘCAĆ SIĘ, WYRWAĆ SIĘ, ZREFLEKTOWAĆ SIĘ, NEGACJA, PRZYSPORZYĆ SOBIE, KOMUNIKACJA, DOGONIĆ, ODPOWIADAĆ, ZAKŁOPOTAĆ SIĘ, POZOSTAWAĆ W TYLE, NIE OGLĄDAĆ SIĘ, UMIESZCZONY, BĘDĄCY W DYSPOZYCJI, ZMAGAĆ SIĘ, ZESTARZEĆ SIĘ, SPIESZYĆ SIĘ, DOKONAĆ, DAĆ ZA WYGRANĄ, CZOŁGAĆ SIĘ, OSADZAĆ SIĘ, ZWISAĆ, WYPOGODZIĆ SIĘ, WPATRYWAĆ SIĘ, WYRADZAĆ SIĘ, NARWANY, ZATRUWAĆ ŻYCIE, Z LEKKA, POKOCHAĆ, PODOBNO, ZARAŹLIWY, UPATRYWAĆ, BIEDZIĆ SIĘ, UROSNĄĆ, UTRZEĆ SIĘ, OPOWIADAĆ SIĘ, UTYSKIWAĆ, EPOKOWY, ODWAŻAĆ SIĘ, ZADAWAĆ PYTANIE, STRESOWAĆ SIĘ, PÓJŚĆ W NIEPAMIĘĆ, PUŚCIĆ PAWIA, CHAJTNĄĆ SIĘ, ROZTAPIAĆ, WKRĘCIĆ SIĘ, PODRÓŻOWAĆ, DYSKUTOWAĆ, MIEĆ PRZECHLAPANE, ZAPISAĆ SIĘ, WYLUZOWAĆ, OBRZYDŁY, NIE OKAZYWAĆ, WYDAWAĆ SIĘ ZA MĄŻ, HISTORYCZNY, WYDRĄŻYĆ, DO ZNALEZIENIA, RUSZAĆ SIĘ, NIEZBICIE, AKCEPTOWAĆ, ZEMSTA, DOKONYWAĆ, ZAPRAWIĆ SIĘ, ODSŁONIĘTY, DOJŚĆ DO SIEBIE, UKRYWAĆ, ROZRÓŻNIAĆ, ZGRZYBIEĆ, WYŁANIAĆ SIĘ, NAPADAĆ, HEJA, GIBNĄĆ SIĘ, WYSTĘPOWAĆ, OPOWIEDZIEĆ SIĘ, PRZEINACZYĆ SIĘ, ŻYWIĆ SIĘ, ODRYWAĆ SIĘ OD ZIEMI, AWANTUROWAĆ SIĘ, LICZĄCY SIĘ Z FAKTAMI, URATOWAĆ SIĘ, PRZEJAŚNIĆ SIĘ, WYLĘG, GOIĆ SIĘ, KOŁYSAĆ SIĘ, WIELBIĆ, PRZESZWARCOWAĆ SIĘ, ASYMILOWAĆ SIĘ, OKULARY, SZYBOWAĆ, WYSTAWIAĆ NA POKAZ, PRZYNOSZĄCY ZYSK, WIKŁAĆ SIĘ, DEGENERACJA, OBŁOWIĆ SIĘ, WYUCZYĆ SIĘ, ZABIERAĆ SIĘ, ADOROWAĆ, MORDOBICIE, ODCHYLAĆ SIĘ W PRZEDZIALE, ROZMARZAĆ SIĘ, ZMALEĆ, SZERZYĆ SIĘ, CZUĆ WSTRĘT, WYSIUSIAĆ SIĘ, EWIDENTNIE, WZBIĆ SIĘ.

Ze względu na du­żą ilość - 4.551 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia rzucający się w oczy?", jest:

1. Rzucający się w oczy to inaczej czytelny, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY

RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
czytelny, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźny

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x