Synonimy do wyrażenia WYTRZESZCZAĆ OCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WYTRZESZCZAĆ OCZY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WYTRZESZCZAĆ OCZY

WYTRZESZCZAĆ OCZY
to inaczej:

gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

DRUGIE OCZY
to inaczej:

binokle (przestarz.), gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)NIE RZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
to inaczej:

niepozorny, pośledniOTWORZYĆ OCZY
to inaczej:

rozczarowaćRZUCAĆ SIĘ W OCZY
to inaczej:

razićRZUCAJĄCY SIĘ W OCZY
to inaczej:

czytelny, widoczny, widomy, wyrazisty, wyraźnyW CZTERY OCZY
to inaczej:

prywatnie, sam na samWBIĆ OCZY
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokZAMYDLIĆ OCZY
to inaczej:

(pot.) nabić w butelkę, nabrać, naciągnąć, ocyganić, odrwić, okantować, okłamać, okpić, (pot.) orżnąć, oszukać, (pot.) oszwabić, podejść, wprowadzić w błąd, (pot.) wpuścić w kanał, (pot.) wpuścić w maliny, wykiwać, wykolegować, wykołować, wyprowadzić w pole, (pot.) wyrolować, wystrychnąć na dudka, wywieść w pole, zrobić wodę z mózgu, zwieść, nadużyć zaufania,, omamić, otumanić, skołować, wymanewrować, zamącić w głowie, zawrócić w głowie, zbałamucić, zdezorientować, zmylić, (pot.) zabajerować, (pot.) zamącić we łbieSzukaj synonimów do słowa

WYTRZESZCZAĆ OCZY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wytrzeszczać oczy?", jest:

1. Wytrzeszczać oczy to inaczej gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WYTRZESZCZAĆ OCZY

WYTRZESZCZAĆ OCZY
gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WYTRZESZCZAĆ OCZY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x