PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDŻET to:

plan wpływów i wydatków (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUDŻET

BUDŻET to:

budżet państwa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 124

EFEKT WPIERANIA, WIELKA ROSJA, STRATEGIA, ANANDA, PLAN PRZESTRZENNY, BOGOMILSTWO, KONTRPLAN, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, EFEKT MAJĄTKOWY, MAPA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, POLITYKA BUDŻETOWA, EFEKT BOGACTWA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, INFILTRACJA, PROJEKT, SZTAUPLAN, DRUGI PLAN, PLAN, ABSORPCJA KRAJOWA, PLAN, BŁĄD ATRYBUCJI, DRUGI PLAN, NIEWYPAŁ, ZYSK, ZEŚWIECCZENIE, ULGA REMONTOWA, SALDO DOCHODÓW, BUDŻET, PLAN, PLAN, KURTYZACJA, OBRĘB, BUDŻET DOMOWY, ETAT, ROZPIS, PLAN, ROZKŁAD, PRAWO WAGNERA, EFEKT WYPYCHANIA, KAMARYLA, PIERWSZY PLAN, PROGRAM NAPRAWCZY, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, MIRAKL, PLAN, TŁO, KODA, PLAN ZDJĘCIOWY, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, PODATEK POŚREDNI, BUDŻET PAŃSTWA, OBRĘB, ZAMYSŁ, BUDŻET, KOSZT CAŁKOWITY, DUCHAMP, KOTELA, PLAN, PLAN, PLAN OGÓLNY, PLAN, DYSPOZYCJA, PROGRAM, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, WYPIERANIE PORTFELOWE, POPYT INWESTYCYJNY, DĘTKA, SIATKA, INTRATA, ROZPISKA, PLAN SYTUACYJNY, PLAN, PROFIT, LIPA, BUDŻET ZADANIOWY, PLAN AMERYKAŃSKI, SKORUPA, TRZECI PLAN, PLAN PEŁNY, PLAN ASTRALNY, KOMUNA, BUDŻET RODZINNY, PENSJA, ROZRACHUNEK, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, PIERWSZY PLAN, PLAN MOBILIZACYJNY, BOGOMILIZM, PROGRAM, PLAN, KREDYT BUDŻETOWY, PLAN, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WIELKA SERBIA, RYZYKO NIEWYGASŁE, WIELKA RUŚ, SZKIC TOPOGRAFICZNY, TRZECI PLAN, TŁO, DALSZY PLAN, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, NEPOTYZM, SCHEMAT, SZKIC, BUSINESS PLAN, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, KARTA OBCIĄŻENIOWA, EFEKT WYPIERANIA, ULGA INWESTYCYJNA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, LAICYZACJA, KLOPS, ZBIORÓWKA, LAICYZM, MOCARSTWO, RAMY FINANSOWE, SCENARIUSZ, SCENOPIS, INFLACJA BUDŻETOWA, PREFINANSOWANIE, KOMPARATYSTYKA, SEKULARYZACJA, ?PIERWSZOPLANOWOŚĆ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDŻET plan wpływów i wydatków (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDŻET
plan wpływów i wydatków (na 6 lit.).

Oprócz PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x