GRANATOWY, INTENSYWNIE NIEBIESKI KOLOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULTRAMARYNA to:

granatowy, intensywnie niebieski kolor (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ULTRAMARYNA

ULTRAMARYNA to:

niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRANATOWY, INTENSYWNIE NIEBIESKI KOLOR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 179

GLINIASTOŚĆ, KOLOR, BŁAWATEK, ZODIAK, CZERWONOŚĆ, KOLOR PEŁNY, EOZYNOFIL, NIEBIESKI PTAK, KRUCZOŚĆ, KOLOR, KANARKOWOŚĆ, KOLOR OCHRONNY, ODCISK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KOŁNIERZYK, AURA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, LAZURYT, PIK, KREM, KOZERA, BISKUPI, FOTOCHROMY, OCZOJEBKA, ULTRAMARYNA, ATU, NIEBIESKI LIS, KOŚĆ SŁONIOWA, PLAMA BARWNA, MAGENTA, CHOROBA KAHLERA, KREMOWOŚĆ, DRZEWOŁAZ NIEBIESKI, PRZENIKLIWOŚĆ, ORANŻADA, FIRMAMENT, BARWNOŚĆ, MIEDŹ, KOLOROWOŚĆ, WIŚNIÓWKA, DENIM, NIEBIESKI SZLAK, OGIEŃ NIEBIESKI, BUROŚĆ, KOSMETYK KOLOROWY, OBROŻA, PURPURA, KOLOR, KORAL, MALINÓWKA, KOBALTOWOŚĆ, KOLOR, KAWA Z MLEKIEM, MAK NIEBIESKI, KWARC NIEBIESKI, CZERWIEŃ, MURZYN, CZERWIEŃ, AMARANT, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, UGIER, BROJLER, KOŁNIERZ, BAZOFIL, LILA, RÓWNIK NIEBIESKI, KHAKI, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, RÓŻ BISKUPI, EOZYNOCYT, KOLOR LUKOWY, SZYLKRET, SZKARŁAT, PURPURA, KARO, BITMAPA, OPAS, ZIELONOŚĆ, GLORIA, INDYGOLIT, FARBKA, SINGLETON, FARMERYZACJA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, PŁESZKA, SZCZUPIEŃCZYK NIEBIESKI, STARE ZŁOTO, PŁESZKA, CHLOROFIL, PIKSEL, CYNOBER, PETREL NIEBIESKI, SZAFIR, BŁAWATNIK NIEBIESKI, RÓWNIK, ATUT, ŚWIŃSKI RÓŻ, SZKARŁAT, ŻYDOWSKI PROCENT, SADZA ANGIELSKA, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, KARAMBOLA, LILA, PURPURA, MIENIAK TĘCZOWY, SREBRO, CZERWO, ATUT, FLAWONOID, ANDOTUKAN NIEBIESKI, OBRÓŻKA, KERMES, NUDZIAK, BARWA OCHRONNA, HABIT, CIAPATY, NIEBIESKI KSIĘŻYC, BRODAWKA STÓP, SFERA, KOLOR MOCNY, ATU, KOLOR OCHRONNY, AMARANT, BIEGUN NIEBIESKI, CEMENT ANHYDRYTOWY, LECZO, DAR NIEBIESKI, BŁĘKIT THÉNARDA, GORGONZOLA, NIEBIESKI PTASZEK, LONGER, SMERFETKA, FARBKA, KOLOR, SMURF, GRANAT, LENTILEK, ULTRAMARYNA, KULBAK CZARNY, BLOND, BRODAWKA ZWYKŁA, BIOFLAWONOID, DROZD MODRAK, CYNOBROWOŚĆ, SZURPEK POROSŁY, BLADOŚĆ, BRĄZ, ŚLIWKA, ORZECH, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, PERKALIK, BARWA OCHRONNA, SMOLUCH, BEŻ, SZYMEL, ZŁOTOŚĆ, KIER, ZŁOTO, PASTEL, BURAK STOŁOWY, DRZEWOŁAZ BŁĘKITNY, NIEBIESKI PAS, GIMBOPATRIOTA, FETA, POŁUDNIK NIEBIESKI, HALIBUT NIEBIESKI, KOLOR LOKALNY, BRUNAT, SMERF, NIEBIESKOŚĆ, ORANŻ, FIOLET BISKUPI, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, MAPA PIKSELI, KOLOR, HALIBUT CZARNY, ?KOLOR.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRANATOWY, INTENSYWNIE NIEBIESKI KOLOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRANATOWY, INTENSYWNIE NIEBIESKI KOLOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULTRAMARYNA granatowy, intensywnie niebieski kolor (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULTRAMARYNA
granatowy, intensywnie niebieski kolor (na 11 lit.).

Oprócz GRANATOWY, INTENSYWNIE NIEBIESKI KOLOR sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - GRANATOWY, INTENSYWNIE NIEBIESKI KOLOR. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x