LĘGNIOWCE, OOMYCOTA - GRZYBOPODOBNE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE ZALICZANE DO KRÓLESTWA PROTISTÓW (DAWNIEJ DO GRZYBÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZYBOPODOBNE LĘGNIOWE to:

lęgniowce, Oomycota - grzybopodobne organizmy eukariotyczne zaliczane do królestwa protistów (dawniej do grzybów) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LĘGNIOWCE, OOMYCOTA - GRZYBOPODOBNE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE ZALICZANE DO KRÓLESTWA PROTISTÓW (DAWNIEJ DO GRZYBÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 925

SUHAK, PEŁZAK ODMIENIEC, CZERWONA SOJA, MODRASZEK ARGIADES, GRZYB ŚWINIAK, KORKOWIEC, CUDZOŻYWNOŚĆ, SZMACIAK, TRĄBKA POCZTOWA, ZIEMIA WIELUŃSKA, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, ŚLUZOWCE, WAĆ, KOSMATEK, MGLEJARKA, MITOSPOROWE, PIONIER, DŁUG HONOROWY, CEWKA PUPINOWSKA, PRZĘŚLIK, KOBUZ, KOŁONICE, MAŚLACZEK, HUBA TRWAŁA, GAZIK, ADALINA, LAMNOWATE, KOLONADA, PACHOLIK, GRZYB LESZCZYNOWY, AZOTYN IZOAMYLU, DOBRO KLUBOWE, GWIAZDOSZ DŁUGOSZYJKOWY, KOTYLOZAURY, ŻAGIEW, LOBELINA, PARANDŻA, AMIOKSZTAŁTNE, MARKIETANIN, KONOPIE INDYJSKIE, GOŁĄBEK, TWARDZIOSZEK, LIKWOR, SKÓRZAK, MYKOHETEROTROF, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, PŁASKOSZ, CZARKA, LUZAK, GLAUKOFITY, PASKUDNIK, PIENIĄŻEK, WITEZIE, SZTUCA, BLASZKA, PREZERWATYWA, CEP, DZIKI RYDZ, FARA, GRZYB PSTRY, TAEL, KURIER, ORZĘSKI, KRAINA, GERMANIN, BUFFALO, BOROWIK ZAJĘCZY, HORMEZA RADIACYJNA, KITEL, DOMENA, GRZYBOPODOBNE LĘGNIOWE, BACHTARAN, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, GREGARYNA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, RURA GŁOSOWA, DZIKÓW, PIENIĄŻEK, ŻURAWINA, MBINI, PROLIFERACJA, BUŁAWINKA, TOBOŁEK, KOBIAŁKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DROŻDŻE, WOLNE SOŁECTWO, PAGAN, FOSFORESCENCJA MORZA, CRONIN, PACHOŁ, HAPTOBENTOS, BABESZJA, PLEŚNIAK, GORYCZAK, DYSCYPLINA, OZOREK, BOROWIK SZATAŃSKI, GŁADCE, KAPELMISTRZ, PODSADKA POCHWIASTA, PUSZKIN, CEWKA PUPINIZACYJNA, STRZELBA, MĄCZNIAK RZEKOMY, BIOFLAWONOID, CZARCIE KOŁO, JĘZYK HUROŃSKI, NOWINKARZ, BRZOZA CZARNA, POMSTA, KARIOTA, MONETKA, REWERENDA, HUBA, TWARDZIAK, CHUZESTAN, KLEJNOTKA ZIELONA, BOKÓWKA, GARNA, LAPARENTOZAUR, OLSZÓWKA, KOMORA, BEDŁKA, GRZYB, INTROMISJA, WYANDOT, AKWAWITA, ŻAGIEW ŻÓŁTAWA, EWOKACJA, PAŁECZKA, SZYPER, MYKOTOKSYNA, TŁUSTOCHA, ŁYCZAK, TRIO, AZOTYN AMYLU, SZCZECINIAK, KOLA, HUBA PRĘGOWANA, GAŁĘZIAK, CEP, LIRA, RUNO, REWEL, HISTOPATOLOGIA, KRZYŻAK, KLEJÓWKA, BRYTAN, PODESTA, WIETRZENIE ORGANICZNE, RAPTULARZ, ŻYZNOŚĆ, ŁUBIANKA, MAŹNICA, PIKIELHAUBA, ŻAGIEW KOSMATA, TRĄBKA, SIERAK, HETEROTROFIA, BIAŁOZÓR, WICIOWCE, MISECZNICOWATE, ŻELAZIWO, HUBA BIAŁAWA, SCHODY RUCHOME, SŁODOWNIA, DRAWIDOZAUR, BEZPANCERZOWCE, ANTROPOIDY, TURF, PAN, CZARCI KRĄG, INTRATA, PANICZ, PRZEDAŻ, APIKOMPLEKSY, OBROST, CEWKA PUPINA, AKRAZJOWIEC, HIGROFILE, BRANDER, GOŹDZIENIEC, SZYSZKOWIEC, DRACHMA, ADIOFON, GRZYB PRAWDZIWY, ASTER, TRÓJZĄB, BOROWIEC, BIGNONIOWATE, ZŁOTOROSTOWATE, BAKTERIA ŚLUZOWA, MARYNATA, KOMIŚNIAK, GANOIDY, BEDŁKA, GLONY ZŁOCISTE, DRAGONIA, IRBIL, ZŁOCIENICE, ALGAZEL, HAJDAWERY, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ŻYLAK, EUGLENINY, WERESZCZAKA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, NASIĘŹRZAŁOWCE, TRAKT, GOŹDZIENIEC, PIERŚCIENICE, LINIA ROZWOJOWA, ŁUSKIEWNIK, PŁASKOSZ, NARYS, RYCERZYK, AZOTAN(III) AMYLU, CZUBAJKA, CHROBOTKOWATE, CHANSON, PODSTAWCZAK, MYDELNICZKA, ŚLUZOROŚLA, LEJBGWARDIA, ALPINIA GALGANT, EUGLENA ZIELONA, PIEPRZNIK, ŁUSZCZAK, MAŚLANKA, SZTYCH, BOCZNOTRZONOWIEC, ŻAGIEW LŚNIĄCA, MAŚLANKA, KRĄG CZAROWNIC, OTWORNICE, ŁZAWNIK, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, MARKIETANKA, RÓSZCZKA, KOZŁOWATE, PANTALONY, GRZYBY LĘGNIOWE, NKAYI, DRABINOWIEC MROCZNY, SKÓRZAK, MISTRZ CEREMONII, ŻOŁDAK, NOWINIARZ, AMAZONKA, QUEGAŃSKI, SKÓRZAK, TRUFLA, BACHMAT, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, SALAMI, MYKOLOGIA, LIMKI, BANGIA, SMOLUCH, MAŚLAK, RDZA, PIENIĄŻEK, DALMATYKA, SZCZERBAKI, CZYREŃ, KOLCZAKOWATE, KONFEDERACJA, HUBA, ZŁOTY GRZYB, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, KIERUNKOWSKAZ, MANTOWATE, DRZEMLIK, PIECZARKA ZIELONA, TWARDZIOSZEK, NIESPORCZAKI, SKRYBA, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, GOŁĘBIARZ, KARBROMAL, DRES, MODRASZEK ARION, NIDERLANDY, WROŚNIAK PACHNĄCY, KAPELUSZ, KASA BRACKA, BUŁAWNIK, SAPROFAG, GRZYB PONURY, SKOCZKOWIEC, WICEKAPELMISTRZ, HUBKA, BIODYNAMIKA, ALLELOPATIA, HUBA SKÓRKOWATA, BOCZNOTRZONOWIEC, JĘZYK GAFAT, BLASZKOWIEC, ?PLEREZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LĘGNIOWCE, OOMYCOTA - GRZYBOPODOBNE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE ZALICZANE DO KRÓLESTWA PROTISTÓW (DAWNIEJ DO GRZYBÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LĘGNIOWCE, OOMYCOTA - GRZYBOPODOBNE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE ZALICZANE DO KRÓLESTWA PROTISTÓW (DAWNIEJ DO GRZYBÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZYBOPODOBNE LĘGNIOWE lęgniowce, Oomycota - grzybopodobne organizmy eukariotyczne zaliczane do królestwa protistów (dawniej do grzybów) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZYBOPODOBNE LĘGNIOWE
lęgniowce, Oomycota - grzybopodobne organizmy eukariotyczne zaliczane do królestwa protistów (dawniej do grzybów) (na 21 lit.).

Oprócz LĘGNIOWCE, OOMYCOTA - GRZYBOPODOBNE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE ZALICZANE DO KRÓLESTWA PROTISTÓW (DAWNIEJ DO GRZYBÓW) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - LĘGNIOWCE, OOMYCOTA - GRZYBOPODOBNE ORGANIZMY EUKARIOTYCZNE ZALICZANE DO KRÓLESTWA PROTISTÓW (DAWNIEJ DO GRZYBÓW). Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x