LEKKO ZMIENIONE WYDANIE NP. CZASOPISMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUTACJA to:

lekko zmienione wydanie np. czasopisma (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUTACJA

MUTACJA to:

zmiana brzmienia głosu u ludzi na skutek zmian fizjologicznych w obrębie narządów głosu, zachodząca zarówno u chłopców, jak i (w mniejszym stopniu) u dziewcząt (na 7 lit.)MUTACJA to:

w językoznawstwie - derywat, który ma zmienioną funkcję semantyczną w stosunku do swojej podstawy (na 7 lit.)MUTACJA to:

nagła, skokowa zmiana materiału genetycznego (na 7 lit.)MUTACJA to:

przemiana wewnętrzna lub wynik takiej przemiany (na 7 lit.)MUTACJA to:

operator przeszukiwania przestrzeni rozwiązań za pomocą algorytmu ewolucyjnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEKKO ZMIENIONE WYDANIE NP. CZASOPISMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 160

SZCZAWIOWA, KASZA, MUTACJA ZMIANY SENSU, EDYCJA, URODZENIE, NIEDOPRZĘD, BRZDĄKNIĘCIE, KOŻUSZEK, TRANSLOKACJA, PRZEDGÓRZE, GRZESIAK, ZBIORÓWKA, KOŻUCH, POLIEUPLOIDIA, OKOCENIE SIĘ, RZODKIEWKA, WKŁADKA, JOGURCIK, CUKIER LODOWATY, MEWA, KROK PÓŁROZKROCZNY, KOLOKWIALIZM, PŁYCINA, MUTACJA, MUTACJA PUNKTOWA, MIRIN, WELON, TARCZA KRYSTALICZNA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, CYGARETKI, LEGGIERO, PRZEJRZYNKA MALUTKA, BECHTER MOSKIEWSKI, CZASOPIŚMIENNICTWO, TARCZA, GORSET, PODWAŁ, AJWAR, MUTACJA, GORYCZKA, WYDAWNICTWO, NUMER, DŁAWIGAD, HALF-PIPE, MUTACJA NONSENSOWNA, ŚLIPIE, SZCZAWIÓWKA, SZATA GRAFICZNA, KĄCIK, KANDYZ, KIPER, MAGAZYN, PODGÓRZE, DUPAL, NADBITKA, RUBRYKA, MĘTNOŚĆ, SZTOLNIA, WYDANIE, TARCZA KONTYNENTALNA, IMPRIMATUR, OLEJ KONOPNY, FATALIZM, ORZESZEK PINIOWY, DODATEK BRANŻOWY, PASZPORTYZACJA, CZEREŚNIA, SUPLEMENT, ORZECH, KORKOCIĄG, KUJAWIAK, PROGRAM TELEWIZYJNY, SZCZĘKNIĘCIE, BEZGŁOWOŚĆ, SCUTUM, KOLUMNA, BOWLS, PRZEDMURZE, SZATA TYPOGRAFICZNA, REDAKTOR NACZELNY, MUTACJA, BRZĘKNIĘCIE, MUTACJA CICHA, PRAWOMOCNOŚĆ, LEKKOZBROJNY, HOMESPUN, PIERWORYS MAPY, MATRYCA STRUKTURALNA, POLIGLOTA, KIPERY, MUTACJA DYNAMICZNA, POTOCYZM, HALF PIPE, CZASOPISMO NAUKOWE, ŚLIWKA, MELTON, KLUSKA, JASTRZĘBI NOS, KARTA KREDYTOWA, SZPATUŁKA, MUTACJA GENOWA, KWAS, LAPILLI, MUCHOMOR BULWIASTY, SZŁYK, FANDANGO, BRZĘKNIĘCIE, MUTACJA, SZPALTA, OSĄD, INKASO, MUTACJA, DODATEK NADZWYCZAJNY, WYDANIE, BOZA, PECORINO, INTERKALACJA, BRZĄKNIĘCIE, PIERWODRUK, RUCHANIEC, REDAKTOR NACZELNA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, OPŁATA SKARBOWA, PAWĘŻ, PIKLING, KARTOFLANKA, WERSJA LEKTORSKA, PISMO, ACEFALIA, JOGURT, MUTACJA, WINIETA, EUPLOIDIA, POWAGA, OPŁATA KANCELARYJNA, LENIWE PIEROGI, INSERCJA, KOŻUSZYSKO, SZALOTKA, AKLIMATYZACJA, NEKROLOGIA, ONDULA, ROŚLINY RUDERALNE, CHABLIS, KWASEK, BRZĄKNIĘCIE, OPAL, MLECZKO PSZCZELE, CUKIER LODOWY, EKSTRADYCJA, RIVAI, ZESZYT, BRZDĘKNIĘCIE, WILCZY BILET, BIAŁY KRUK, MOC, BRODAWKA PŁASKA, VOX COELESTIS, ?PÓŁROZKROK.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEKKO ZMIENIONE WYDANIE NP. CZASOPISMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEKKO ZMIENIONE WYDANIE NP. CZASOPISMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUTACJA lekko zmienione wydanie np. czasopisma (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUTACJA
lekko zmienione wydanie np. czasopisma (na 7 lit.).

Oprócz LEKKO ZMIENIONE WYDANIE NP. CZASOPISMA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - LEKKO ZMIENIONE WYDANIE NP. CZASOPISMA. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x