STOPIEŃ ROZWARCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZWARTOŚĆ to:

stopień rozwarcia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZWARTOŚĆ

ROZWARTOŚĆ to:

miara kąta (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOPIEŃ ROZWARCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 266

KOMANDOR PORUCZNIK, SCHOLARYZACJA, KRZYWA LORENZA, STOPIEŃ ETATOWY, ROZWARTOŚĆ, INSTANCJA, STOPIEŃ NAJWYŻSZY, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, GENERAŁ, FELDMARSZAŁEK, PETIT, SENIORAT, SZARŻA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, OKRUCH, MAJOR, BEZGRANICZNOŚĆ, PORUCZNIK, MAJOR, KASKODA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, ZAĆMA NABYTA, KULTURA, STOPIEŃ TURBINY, ŁUPEK SERYCYTOWY, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, PREZBITER, LEKTORAT, DRUGI BIEG, DOKTORAT, STOPIENIEK, LISTOWNICOWCE, KAPRAL, NACIĄG, HM, BOMBARDIER, ADMIRAŁ, KONTRADMIRAŁ, STOPIEŃ, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, OGNIOMISTRZ, PIĄTY BIEG, BOSMANMAT, SZARŻA, BOSMAN, BOSMAN, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, STOPIEŃ, ADMIRAŁ, TRZECI BIEG, SUBDIAKONAT, SHOGUN, MICZMAN, HARCERKA ORLA, STERNIK JACHTOWY, ROZMIAR, OBSZAR EPICENTRALNY, STOPIEŃ, MARSZAŁEK, WICEHRABIA, PUŁKOWNIK, MICZMAN, POSTERUNKOWY, ZAAWANSOWANIE, KANON, MAKSIMUM, AGA, JENERAŁ, STOPIEŃ, ADMIRAŁ, MARSZAŁEK, OGNIOMISTRZ, PREZBITERIAT, ĆWIK, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, STOPIEŃ GRAFU, CHORĄŻY, PLUTONOWY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, MOC, BRYGADIER, ŁAWKA STRZELECKA, MEDIANTA, STOPIEŃ WODNY, TEMPO, MARSZAŁEK POLNY, KOMANDOR PORUCZNIK, STOPIEŃ HARCERSKI, DOKTOR HABILITOWANY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KOLONEL, ZWARCIE DRZEWOSTANU, SYNDYKAT, MARSZAŁEK POLOWY, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, BELECZKA, FELDMARSZAŁEK, BISKUP, LEJTNANT, ZACHMURZENIE, GENERAŁ, OFICER, SPŁACALNOŚĆ, STOPIEŃ RÓWNY, STOPIEŃ, HETMAN, MARSZAŁEK POLNY, ROZWARTOŚĆ, KOREKTYWNOŚĆ, NASILENIE, SIERŻANT, MIGNON, OCHOTNIK, OCENA, GRUPA INWALIDZKA, DAN, WIEK BIOLOGICZNY, DOWÓD, SZTABSKAPITAN, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, BOMBARDIER, MAJOR, POZIOM, KAPITAŃSTWO, STARSZY SZEREGOWY, ZWARCIE, POSTERUNKOWA, INDEKS LERNERA, DIAMENT, BOSMANMAT, PUŁKOWNIK, KONTRADMIRAŁ, PORUCZNIK, WICEADMIRAŁ, GENERAŁ BRYGADY, JUNKIER, BAKAŁARZ, PRZODOWNIK, KOMISARZ, STOPIEŃ, BRYGADIER, ARHANT, WŁÓCZĘGA, ODKRYWCA, OCENA, DOKTOR, WICEADMIRAŁ, TON, KOMANDOR, OFICER, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, WIEK TLENOWY, PUNKT KULMINACYJNY, BOSMANMAT, AUTONOMIA REGIONALNA, MAGISTERIUM, SZEWRON, HARCMISTRZ, KAPRAL, STERNIK MOTOROWODNY, DOKTORAT, LEJTNANT, KLASA, NAUCZYCIEL MIANOWANY, TERCJA, STERNIK MORSKI, MAJOR, JACHTOWY STERNIK MORSKI, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, PODOFICER, STUPAJA, KOMISARZ, ANTYDETONATOR, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PUŁAP, STOPIEŃ SŁUŻBOWY, KAPITAN, STOPIEŃ, MAGISTERIUM, KONSTABL, ASPIRANT SZTABOWY, DIAKON, POSTERUNKOWY, GUBERNATOR GENERALNY, ASPIRANT, NIEZMIERNOŚĆ, PODBRYGADIER, SZOGUN, PIERWSZY BIEG, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, STOPIEŃ, STROIK, STOPIEŃ WODNY, KANONIER, NADPORUCZNIK, DOKTORAT HONORIS CAUSA, KRZYWKA, ADMIRAŁ, OKRUSZEK, KOMANDOR, NIEDOSTATECZNY, KORNET, KUZYNOSTWO, STOPIEŃ NAUKOWY, KRZYŻ KAWALERSKI, FELDMARSZAŁEK, LEJTNANT, MARSZAŁEK POLOWY, APROKSYMACJA DIOFANTYCZNA, SIOGUN, KOMODOR, CZWARTY BIEG, BURGOS, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, BELKA, NAUCZANIE ELEMENTARNE, KOMANDOR PODPORUCZNIK, POZIOM, STOPIEŃ SWOBODY, PUŁKOWNIK, BAKALAUREAT, KONTRADMIRAŁ, UTLENIANIE, STOPIEŃ WYŻSZY, DWUTERCJA, MAT, HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ, ADIUNKT, GALON, NOTA, SIERŻANT SZTABOWY, KRZYŻ KOMANDORSKI, DELIKATNOŚĆ, DR HAB, TYTUŁ NAUKOWY, KOMANDOR PODPORUCZNIK, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, UŁAMEK PROSTY, STOPIEŃ WARSTWICOWY, BORGIS, BLOCZNOŚĆ, NAUCZANIE POCZĄTKOWE, HARCERZ ORLI, KOMANDOR, DAN, NERWICOWOŚĆ, CHORĄŻY, CHORĄŻY, MAT, BRYLANT, STOPIEŃ, WYWIADOWCA, DOKTORAT HONOROWY, STOPIEŃ CELSJUSZA, DAN, WRAŻLIWOŚĆ, PRÓG RZECZNY, MIARA, ASPIRANT, BASEN NAFTOWY, RANGA, SYNDYKAT, FELDFEBEL, APSITYRIA, ?STOPIEŃ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOPIEŃ ROZWARCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOPIEŃ ROZWARCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZWARTOŚĆ stopień rozwarcia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZWARTOŚĆ
stopień rozwarcia (na 10 lit.).

Oprócz STOPIEŃ ROZWARCIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - STOPIEŃ ROZWARCIA. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x