PROWINCJA W ARGENTYNIE, W ANDACH, POWIERZCHNIA 53,2 TYŚ. KM2, STOLICA JUJUY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JUJUY to:

prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JUJUY

JUJUY to:

miasto w Argentynie, w Andach, stolica prowincji Jujuy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROWINCJA W ARGENTYNIE, W ANDACH, POWIERZCHNIA 53,2 TYŚ. KM2, STOLICA JUJUY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 922

PARANA, PENDŻAB, GEMMERA, ARACAJU, GARNA, KORSUŃ, NOWOGRÓD WIELKI, POŁAĆ, ATHABASKA, HARTFORD, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, UFA, HAINAUT, NARA, ZWIERCIADŁO, WINNIPEGOSIS, MASSACHUSETTS, KRYPTODEPRESJA, WIKTORIA, MICHIGAN, SEWAN, FLAMING ANDYJSKI, ABAKAN, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, CUIIACAN, AKURE, MACKENZIE, AKWITANIA, CHETUMAL, BOISE, UŁAN UDE, ONTARIO, ZBROJÓWKA, LOME, PERAK, IMANDRA, CARACAS, CZOŁO FALI, RAUT, PENDZAB, TACNA, CHURIBKA, PIAUI, QUÉBEC, ORLA, MICHOACAN, RADZPUTANA, KASTYLIA, CZECIANG, ABBAJA, ARGOWIA, AUGSBURG, OROYA, KAZAŃ, MILIMETR KWADRATOWY, DOHA, WASZYNGTON, OHIO, CENTYMETR KWADRATOWY, SZANSI, ŻABA DARWINA, MONACHIUM, DUBAJ, SMOLEŃSK, VALENCIA, MAJKOP, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, IŻEWSK, PRESPA, MICHIGAN, CHANKA, TENGIS, SABAH, KANSAS, MOSKWA, BONN, OKRES INTERGLACJALNY, ALENTEJO, KOWNO, KATANGA, NEUCHATEL, XINJIANG, HUNAN, VORARLBERG, LIGURIA, PUDU EKWADORSKI, TRIPURA, GUANGXI, GOA, HOSPODARSTWO, OSTRAWA, NADŻD, WIEDEŃ, POWIERZCHNIA STEROWA, KOMI, DAKAR, GRUNT, NIKARAGUA, GLARUS, KALABRIA, NALCZYK, PERLIS, KHULNA, PRAJA, HUANCAYO, QUEBEC, TEBY, TRYDENT, AKUCZI, NIDWALDEN, BATUMI, CINGHAJ, CORDOBA, VITORIA, NIASA, HAWAJE, POSADAS, MELAR, ASAM, GALICIA, RACIBÓRZ, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, MATRYCA STRUKTURALNA, BERNO, M2, EDWARDA, CHUZESTAN, OSLO, NAMCO, CORO, CZECZENIA, KWETA, LICO, TITICACA, INTERGLACJAŁ, AARAU, BASKONIA, JALISCO, CZAD, MANAGUA, OREGON, EWUDU, NANDU ANDYJSKIE, KRÓLEWIEC, REJON, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, UŚCIE NAD ŁABĄ, CAMPECHE, KABINDA, TAMAULIPAS, CZANY, NEMI, NEAGH, LUKSEMBURGIA, KAROLINA, ARMILA, PASTO, HJALMAR, PONT, SYRENI GRÓD, GOIAS, INNSBRUCK, MINNESOTA, PUNAKHA, DNO, WIECH, BAWARIA, ATLANTA, LURO, CIANGSI, NARA, ŁONO, LUCERNA, ELEUSIS, DURANGO, GENUA, GAIRDNER, PÓŁSFERA, KRASNOJARSK, HAWEA, BREMA, SALEM, TEPIC, ZUG, AGRA, MANAPOURI, MANITOBA, FASETKA, VIEDMA, PEGU, GANGTOK, THUN, ROZBUDOWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, PINIOR, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, LOME, TALLIN, METAN, IPOH, DAKKA, MAGDEBURG, ALBERTA, BERRE, KALISZ, KEFFA, BELUDŻYSTAN, ABEOKUTA, STEROLOTKA, FARAH, CHIHUAHUA, CELLE, KATAKAUSTYKA, LOJA, PODNIEBIENIE, GŁÓWKA, NACHICZEWAN, CORDOBA, LIMBURGIA, ARGENTINO, HEBEI, MINNA, AŁAKOL, SELIGER, LIBEREC, UFA, NUUK, PEKARI WAGNERA, LUSTRO, STYRIA, KRAKÓW, WINNICA, METR, VERACRUZ, JUJUY, SERGIPE, KORSUŃ SZEWCZENKOWSKI, JUJUY, CYPRYS PATAGOŃSKI, SKANIA, SFERA, WYGŁAD, PONT, KATAK, LYNCOLN, JOS, MIRIM, STOK, ELIPSOIDA ZIEMSKA, MACEDONIA, SINDH, PEJPUS, PAMPA, GROZNY, ANAKONDA ŻÓŁTA, ILMEN, KUTAISI, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, IOWA, NATRYSK, SAARA, OŻWIOWATE, KOLORADO, UTTARADIT, MISIONES, KATOWICE, SAIMAA, HEILONGJIANG, MAFIKENG, CZERWONAK ANDYJSKI, BLEŻNIA, AGARTALA, TALLIN, GODTHAB, KUANGTUNG, TEKSAS, CHIMBORAZO, PUDUCCERI, BELGRAD, HELSINKI, BIHAR, KARELIA, PROWINCJA, AREAŁ, VANDA, GUANTANAMO, TORRENS, SZANTUNG, MOLISE, SUWA, EMIRAT, LAND, ŻABA ŚWISTUN, SPODEK, HURON, PERTH, BARINAS, TAFLA, OBLUZ, ?RYFLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROWINCJA W ARGENTYNIE, W ANDACH, POWIERZCHNIA 53,2 TYŚ. KM2, STOLICA JUJUY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROWINCJA W ARGENTYNIE, W ANDACH, POWIERZCHNIA 53,2 TYŚ. KM2, STOLICA JUJUY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JUJUY prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JUJUY
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy (na 5 lit.).

Oprócz PROWINCJA W ARGENTYNIE, W ANDACH, POWIERZCHNIA 53,2 TYŚ. KM2, STOLICA JUJUY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PROWINCJA W ARGENTYNIE, W ANDACH, POWIERZCHNIA 53,2 TYŚ. KM2, STOLICA JUJUY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x