DUŻA ROLKA, ZWÓJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROLA to:

duża rolka, zwój (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROLA

ROLA to:

udział kogoś lub czegoś w jakichś wydarzeniach, funkcja (na 4 lit.)ROLA to:

pole uprawne, uprawna warstwa gleby (na 4 lit.)ROLA to:

postać odtwarzana przez aktora (na 4 lit.)ROLA to:

tekst danej postaci w dramacie (na 4 lit.)ROLA to:

wcielenie aktora (na 4 lit.)ROLA to:

aktorska kreacja (na 4 lit.)ROLA to:

w uprawianą się nie wcielisz (na 4 lit.)ROLA to:

'kładzie' ją zły aktor (na 4 lit.)ROLA to:

do zagrania w sztuce (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA ROLKA, ZWÓJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 358

CIEKAWY, SZTUTOWO, ZWÓJ SZYJNY, POSEŁ DIETETYCZNY, ŚLIWA, ROLA, MASA, BALANGOWICZ, KŁĄB, NACHALNOŚĆ, SKALISKO, KLASA, PLUJKA, SPIRALA, WOJEWODA, TONA, BOVERI, BUŁKA POZNAŃSKA, KOŃSKA DAWKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KOPARA, SOMONINO, MAKROPIERWIASTEK, SZNUR, NAWOI, ZWÓJ RDZENIOWY, TRZCINISKO, KOBYŁA, SENSYTYWNOŚĆ, DZIWA, ZWÓJ, MARSZ, ARA, PŁYTA, GRAD, ROLA SPOŁECZNA, SEKTORÓWKA, GZIK, JANEK, KARSIN, WIDŁOGONKA SIWICA, KOPIEC, PANORAMA, BEJSA, ŻYLETA, AULA, PYZA, TIR, KAWAŁ, SMUKLIKOWATE, RYTEL, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ULENA, DUŻA LITERA, ZWITEK, ZAWAŁA, TYBINKA DUŻA, DONICA, BARKAS, KULFON, EKRAN, PAKA, CHOTOMÓW, KAKADU, OPASŁOŚĆ, SZPULKA, POSTAĆ, ROZRÓBA, PRZEWRAŻLIWIENIE, ROLA, SAMOGRAJ, MAJĄTEK, BŁOTNIARKA, BAT, SZPRYCA, FORTUNA, NAWAŁ, ZWAŁ, ŁODYGA, AMPUŁA, TARGI, PÓŁA, LUDUS, PIGUŁA, BYDLEŃ, FOLA, EPIZODZIK, ZWÓJ MÓZGOWY, ŚNIEŻYCA DUŻA, KUPA, MMO, RODAC, PŁOMYKÓWKA NOWOGWINEJSKA, NAPÓR, GRUBOŚĆ, LUDNOŚĆ, STERTA, TKLIWOŚĆ, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ROLA, ZWIT, ŁĄG, JUSZNICA, AMPUŁA, GRUBOŚĆ, KRYPA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, RIVOLI, ZAPAŁ, MANNA DUŻA, HORDA, KRYPA, BAJDAK, PARÓWA, ROLKA, BUFFO, SZPULA, PAPUZICA DUŻA, AMELIA, LATA ŚWIETLNE, MIEDNICA, NÓŻ POD GARDŁEM, BEISA, TALAR, NEL, BUCHTA, ŻABA, KNAGA, ROLA, ZWÓJ GŁOWOWY, HINDIJA, FILTR, OPASŁOŚĆ, KOS, EPIZOD, TRZMIEL, KLUCHA, DUŻA ROSZADA, TŁUSTOŚĆ, ZWÓJ USZNY, POPULACJA, CIĘŻKI PIENIĄDZ, SZYNSZYLA DUŻA, ZŁOM, SZACHOWNICA, BEZBRZEŻNOŚĆ, KRĄŻOWNIK LINIOWY, PRZEPSZCZELENIE, BEZBRZEŻE, REMIZA, PANIKA BANKOWA, ROLKA, BEJSA, MARSZ, KLIMONTÓW, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ZATRZĘSIENIE, KAMA, NADWRAŻLIWOŚĆ, CIENKA SKÓRA, KOMISARZ, NADIA, WYSOKI KOMISARZ, SCUTUM, MAKROSKŁADNIK, SZABLICA, PĘTLICA, RZECZOWNIK, SKÓRA, KSIĘGA, NAWALANKA, SMĘTOWO, SATURN, POTOK, ŚNIOT, BOLUS, GIGAWAT, ZWÓJ, PŁOMYKÓWKA DUŻA, STOS, MOCNY ŁEB, SMĘTOWO GRANICZNE, BĄK, PARTIA, KUFA, KAPUZA, CHMURSKO, MIERNIKOWCOWATE, HARFA EOLA, TABOR, SZKLENICA, FOLA, BEKA, SZKLANICA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, BARKAS, ZNACZENIE, AWUNKULAT, BUŁA, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, DIABELSKI MŁYN, GĄSIOR, OLBRZYM, ZORBA, CHMIELNO, CIOS PROSTY, GRA MMORPG, BANIA, KNAGA, ARA, WARZECHA, MAKROMINERAŁ, PUŁK, ZWÓJ, KORPUS, MENACHA, FAZENDA, KURTA, WIERNOŚĆ, WARAN, PRZECZULENIE, EBRO, RZESZA, TABOR, ŚWIŃSKO, DOMINIUM, TŁUM, MAKROELEMENT, OREST, GIEZ, FACENDA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, AULA, ŚNIEŻYCA WIĘKSZA, SUBKOWY, BEZMIERNOŚĆ, MOCNA GŁOWA, STERYLNOŚĆ, MIEDNICA, DŁUGIE RĘCE, ROLA, DIONIZY, GRUNT, SKRZELONOGI, AMPEROZWÓJ, SZNUR, GNAT, FRIDA, MORDOBICIE, ROZPIERDUCHA, SULĘCZYNO, DECHA, MIMOZOWATOŚĆ, FANTASTYKA, KROCIE, GROMNICA, ZWÓJ, WILKA BANKSA, NACISK, PAPIRUS, GLEŃ, BELA, ZALUDNIENIE, KUPA, DERA, PODOSTATEK, ROLA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PUSZKA, ROLA, HOJER, FAGAS, SALT, ARA, BEJSA, KNYSZA, OBFITOŚĆ, ORGIA, MĄDROŚĆ, ZWÓJ NERWOWY, POTENCJA, RZESZA, MEGAKARIOCYT, DOLAS, FOLIAŁ, CERATOFILID, CERATOFYLLID, WIELOŚĆ, ŁOPATA, POSIADŁOŚĆ, DUŻA CZARNA, BELA, FILIPÓW, BEZLIK, LUZINO, BUCHTA, MOTORYKA DUŻA, BEZMIAR, ?BUJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA ROLKA, ZWÓJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA ROLKA, ZWÓJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROLA duża rolka, zwój (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROLA
duża rolka, zwój (na 4 lit.).

Oprócz DUŻA ROLKA, ZWÓJ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - DUŻA ROLKA, ZWÓJ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x