Synonimy do wyrażenia BRAĆ NOGI ZA PAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: BRAĆ NOGI ZA PAS.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia BRAĆ NOGI ZA PAS

BRAĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BOCZNY PAS
to inaczej:

pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)BRAĆ
to inaczej:

bractwo, brać (żart.)BRAĆ
to inaczej:

pobierać, chwytać (podrz.), łapać (podrz.), łowić (podrz.), odbierać (podrz.), odejmować (podrz.), pozbawiać (podrz.), zabierać (podrz.)BRAĆ
to inaczej:

chwytać, łapać, ujmować, sięgać, korzystaćBRAĆ
to inaczej:

bractwoBRAĆ
to inaczej:

zdejmować, zabierać, usuwać, sięgać, unosićBRAĆ
to inaczej:

otrzymywać, pobierać, podejmować, inkasować, zabierać, dostawać, przejmować, przyjmowaćBRAĆ
to inaczej:

zażywać, używać, stosowaćBRAĆ
to inaczej:

kraść, odbierać, przywłaszczać, zabierać, zagarniać, odzyskiwać, windykować, wywłaszczać, zajmować, rabowaćBRAĆ
to inaczej:

najmować, zatrudniaćBRAĆ DO NIEWOLI
to inaczej:

pojmać, zawładnąćBRAĆ KĄPIEL
to inaczej:

brać prysznic, kąpać się, opluskać się, pławić się, pomoczyć się, popluskać sięBRAĆ NA SIEBIE
to inaczej:

podejmować się, przedsiębrać (przestarz.), przejmować, przyjmowaćBRAĆ NA SIEBIE
to inaczej:

podejmować się, zobowiązywać sięBRAĆ POCZĄTEK
to inaczej:

dawać początek, pochodzićBRAĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

analizować, rozpatrywać, rozważać, ważyć, dywagować (podrz.), odbiegać od tematu (podrz.), odstępować od tematu (podrz.), wchodzić w dygresje (podrz.)BRAĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

brać w rachubę, pomnieć (przestarz.), uwzględniać, zważaćBRAĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

z uwagi na, spodziewać się, uwzględniać, liczyć się, zważywszy na, mieć na uwadze, ze względu, w związkuBRAĆ PRYSZNIC
to inaczej:

brać kąpiel, kąpać się, opluskać się, pławić się, pomoczyć się, popluskać sięBRAĆ SIĘ
to inaczej:

zabierać sięBRAĆ SIĘ
to inaczej:

zabierać sięBRAĆ SIĘ
to inaczej:

rodzić się, pochodzićBRAĆ UDZIAŁ
to inaczej:

asystować, pomagać, popierać, uczestniczyć, wspieraćBRAĆ UDZIAŁ
to inaczej:

partycypować, uczestniczyć, asystować (podrz.), pomagać (podrz.), popierać (podrz.), uczestniczyć (podrz.), wspierać (podrz.)BRAĆ UDZIAŁ
to inaczej:

uczestniczyćBRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
to inaczej:

głosować, oddawać głosBRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH
to inaczej:

głosować, korzystać z czynnego prawa wyborczego (książk.)BRAĆ UDZIAŁ W WYŚCIGACH
to inaczej:

ścigać sięBRAĆ W RACHUBĘ
to inaczej:

brać pod uwagę, pomnieć (przestarz.), uwzględniać, zważaćBRAĆ W RACHUBĘ
to inaczej:

z uwagi na, spodziewać się, uwzględniać, liczyć się, zważywszy na, mieć na uwadze, ze względu, w związkuBRAĆ ZA DOBRĄ MONETĘ
to inaczej:

brać za dobrą monetę (pot.), kupować (pot.), wierzyćBRAĆ ZAKRĘT
to inaczej:

ciąć zakręt, skręcać, ścinać zakręt, wchodzić w zakrętDO NOGI
to inaczej:

do cna (książk.), do imentu (książk.), do nogi (książk.), do ostatka (książk.), do reszty, do szczętu (książk.), doszczętnie, na amen, na dobre, ostatecznie, totalnie, w drobny mak, w perzynę (książk.), wniwecz (przestarz.), z kretesem (książk.), ze szczętem (książk.)DO NOGI
to inaczej:

do ostatka, na amen, w drobny mak, na dobre, ostatecznie, do reszty, totalnie, w perzynęFAUX PAS
to inaczej:

byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)FAUX PAS
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaKŁODA POD NOGI
to inaczej:

kłoda pod nogi (poet.), kula u nogi (pot.), przeciwność, przeszkoda, utrudnienie, zator, zawadaKULA U NOGI
to inaczej:

kłoda pod nogi (poet.), kula u nogi (pot.), przeciwność, przeszkoda, utrudnienie, zator, zawadaKULA U NOGI
to inaczej:

utrudnienie, przeszkoda, ciężar, piąte koło u wozuKUTY NA CZTERY NOGI
to inaczej:

błyskotliwy, bystry, cwany (pot.), genialny, inteligentny, lotny (pot.), łebski (pot.), mądry, myślący, nie w ciemię bity, niegłupi, sprytny, szczwany (pot.)KUTY NA CZTERY NOGI
to inaczej:

myślący, niegłupi, rozwinięty, nie w ciemię bityPAS
to inaczej:

pasek, pasmo, prążek, pręga, smugaPAS
to inaczej:

region, strefaPAS
to inaczej:

rzemień, sznur, trokPAS
to inaczej:

strefa, zonaPAS
to inaczej:

pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęgaPAS
to inaczej:

pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęgaPAS
to inaczej:

taliaPAS
to inaczej:

wcięcie, biodra, tułówPAS
to inaczej:

aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zonaPAS CNOTY
to inaczej:

(żart.) żelazne majtkiPAS STARTOWY
to inaczej:

pas startowy, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)RZUCAĆ KŁODY POD NOGI
to inaczej:

utrudniać, być kulą u nogiWYCIĄGNĄĆ NOGI
to inaczej:

gryźć ziemię (pot.), iść do piachu (pot.), kipnąć (pot.), polec, pożegnać się z życiem (książk.), przekręcić się (pot.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.), przenieść się w zaświaty, sczeznąć, uderzyć w kalendarz (pot.), wyciągnąć nogi (pot.), wykitować (pot.), wyzionąć ducha, zdechnąć (pot.), zginąćWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć sięWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

MACZAĆ PALCE, URWAĆ SIĘ, PODZIELAĆ, KŁODA POD NOGI, BRAĆ NA SIEBIE, KORZYSTAĆ Z CZYNNEGO PRAWA WYBORCZEGO, PASMO, JEŚĆ, NIEZGRABNOŚĆ, TALIA, WYZIONĄĆ DUCHA, BRACTWO, MYŚLĄCY, ENKLAWA, BRAĆ UDZIAŁ, NAWIAĆ, POPLUSKAĆ SIĘ, ZWAŻAĆ, ULATNIAĆ SIĘ, POMAGAĆ, SKUCHA, UJARZMIAĆ, ODEJŚĆ, TYRALIERA, UWAŻAĆ, ZEMKNĄĆ, POTKNIĘCIE, BRAĆ SIĘ, PŁAWIĆ SIĘ, WYBIERAĆ, ODRZUCAĆ, ULICA, BYSTRY, ODGAPIAĆ, ROZPATRYWAĆ, BŁĄD, PYTAĆ, ZAWADA, SPADAĆ, ZMYKAĆ, PODEJMOWAĆ SIĘ, DO PIACHU, STAWAĆ, KRZYŻ, WYKITOWAĆ, PRZEKRĘCIĆ SIĘ, ZAJMOWAĆ SIĘ, UDERZYĆ W KALENDARZ, PRZEDSIĘBRAĆ, UTRUDNIENIE, GENIALNY, DORABIAĆ, CZYNIĆ, BIEŻNIA, MĄDRY, OPANOWYWAĆ, JARZMO, BRAĆ DO NIEWOLI, ANALIZOWAĆ, DO OSTATKA, ŚCIEŻKA, JEZDNIA, PRZEGRODA, CIĘŻAR, NIEGŁUPI, UCZĘSZCZAĆ, BRAĆ ZA DOBRĄ MONETĘ, GRUPA, WNIWECZ, SKONAĆ, ZUPEŁNIE, DZIAŁAĆ, SZNUR, DO GŁĘBI, REGION, PAS, POLEC, UCIEC, PASEK, POD KAŻDYM WZGLĘDEM, ZWIAĆ, TOTALNIE, BRAĆ ZAKRĘT, ABSOLUTNIE, POBIERAĆ, POJMAĆ, DAĆ NOGĘ, OGRANICZENIE, NA CACY, NIEPOROZUMIENIE, BYK, ŁEBSKI, KUTY NA CZTERY NOGI, BRAĆ W RACHUBĘ, PIERZCHNĄĆ, GRYŹĆ ZIEMIĘ, PRZENIEŚĆ SIĘ W ZAŚWIATY, POBOCZE, WYRYWAĆ, TRZYMAĆ, MYĆ SIĘ, NAŚLADOWAĆ, DAWAĆ DYLA, WSTĘGA, W PERZYNĘ, ZGINĄĆ, PIERZCHAĆ, UMYKAĆ, ZMYĆ SIĘ, KUPOWAĆ, MNIEMAĆ, DAĆ DRAPAKA, HANDRYCZYĆ SIĘ, KOPNĄĆ W KALENDARZ, PRZENIEŚĆ SIĘ NA ŁONO ABRAHAMA, UCHODZIĆ, NA WSKROŚ, OZDROWIEĆ, CWANY, RZUCAĆ KŁODY POD NOGI, CELOWAĆ, W DROBNY MAK, PRZESZKODA, PRZEJMOWAĆ, IŚĆ W ŚLADY, SCZEZNĄĆ, SKRĘCAĆ, LOTNY, PRĘT, NA DOBRE, WTOPA, SPIERDALAĆ, CZMYCHAĆ, POPIERAĆ, BRONIĆ, UMKNĄĆ, WAŻYĆ, UŻYWAĆ, ABSTRAHOWAĆ, CIĄĆ ZAKRĘT, DO CNA, ZONA, BRAĆ POCZĄTEK, PROSPEKT, BRAĆ UDZIAŁ W WYBORACH, CHAJTAĆ SIĘ, W PEŁNI, PAS STARTOWY, ASYSTOWAĆ, POWĄCHAĆ KWIATKI OD SPODU, ZE SZCZĘTEM, ALEJA, RZEMIEŃ, BRZEMIĘ, BRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU, ZGAPIAĆ, SMUGA, ROZWAŻAĆ, RUBIEŻ, ROBIĆ, KOMPLETNIE, STREFA, ZAWŁADNĄĆ, TAŚMA, ROZPOCZYNAĆ, GRUNTOWNIE, UCZESTNICZYĆ, PRZENIEŚĆ SIĘ DO KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW, BRAĆ POD UWAGĘ, PRZEOCZENIE, ŚCIGAĆ SIĘ, PAS CNOTY, PIĄTE KOŁO U WOZU, ZATOR, ŚCINAĆ ZAKRĘT, DOKONAĆ ŻYWOTA, POMYŁKA, ZABIERAĆ SIĘ, ZARABIAĆ, WYCIĄGNĄĆ NOGI, WCHODZIĆ W ZAKRĘT, WYWIERAĆ, PRĄŻEK, CAŁKIEM, NALEŻEĆ, BRAĆ, ZEJŚĆ, SPRAWIAĆ, UJMOWAĆ, UCIEKAĆ, PLAMA, ZEMRZEĆ, PRZECIWNOŚĆ, DO RESZTY, DAWAĆ POCZĄTEK, PRZYJMOWAĆ, OPIERAĆ SIĘ, ZREJTEROWAĆ, ZATRZEĆ, POBIERAĆ SIĘ, KORZYSTAĆ, PODEJMOWAĆ, WZIĄĆ NOGI ZA PAS, PRZYMUSZAĆ, NA AMEN, WIAĆ, NIE W CIEMIĘ BITY, SZLAK KOMUNIKACYJNY, SPOŻYWAĆ, OSTATECZNIE, BRAĆ KĄPIEL, KĄPAĆ SIĘ, ZNIEWALAĆ, TROK, DO SZCZĘTU, ZDECHNĄĆ, WIERZYĆ, UCISK, GROMADA, PÓJŚĆ DO ABRAHAMA NA PIWO, TOR, IŚĆ DO PIACHU, ULOTNIĆ SIĘ, WYMKNĄĆ SIĘ, W KAŻDYM CALU, FAUX PAS, Z KRETESEM, DAĆ DYLA, PÓJŚĆ, WYKORKOWAĆ, NIETAKT, WSPÓLNOTA, DOSZCZĘTNIE, WYRWAĆ SIĘ, DO IMENTU, KOMBINATORSKI, LICZYĆ, SZCZWANY, WSPIERAĆ, W CAŁOŚCI, POCHODZIĆ, KULA U NOGI, NIEZRĘCZNOŚĆ, OPLUSKAĆ SIĘ, DRÓŻKA, ZWIEWAĆ, BRAĆ PRYSZNIC, PRYSKAĆ, BARIERA, UCHYBIENIE, NIEWOLIĆ, OTRZYMYWAĆ, POMNIEĆ, UMRZEĆ, POŻEGNAĆ SIĘ Z ŻYCIEM, CAŁKOWICIE, ZGOŁA, UBIEGAĆ, PROBLEM, SĄDZIĆ, ODDAWAĆ GŁOS, CZMYCHNĄĆ, PRĘGA, PARTYCYPOWAĆ, PRYSNĄĆ, SPRYTNY, POMOCZYĆ SIĘ, GŁOSOWAĆ, POZOWAĆ, GAFA, DOSKONALE, OMYŁKA, BOCZNY PAS, SKRAJ DROGI, UWZGLĘDNIAĆ, KIPNĄĆ, INTELIGENTNY, DO NOGI, AWANTUROWAĆ SIĘ, MŚCIĆ SIĘ, BRAĆ UDZIAŁ W WYŚCIGACH, WYKONYWAĆ, POŚLUBIAĆ, REJTEROWAĆ, DROGA, BŁYSKOTLIWY.

Szukaj synonimów do słowa

BRAĆ NOGI ZA PAS inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia brać nogi za pas?", jest:

1. Brać nogi za pas to inaczej brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia BRAĆ NOGI ZA PAS

BRAĆ NOGI ZA PAS
brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewać

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: BRAĆ NOGI ZA PAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x