CZŁONEK PARLAMENTU, DEPUTOWANY W JAKIMŚ PAŃSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSEŁ to:

członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSEŁ

POSEŁ to:

ktoś, kto został przed kogoś innego wysłany w określonym celu, z jakimś zadaniem do wykonania (na 5 lit.)POSEŁ to:

dyplomata, przedstawiciel dyplomatyczny reprezentujący swoje państwo w obcym państwie lub wobec obcego monarchy (na 5 lit.)POSEŁ to:

polski parlamentarzysta (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK PARLAMENTU, DEPUTOWANY W JAKIMŚ PAŃSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 805

FRANCISZKANIN BRĄZOWY, GOLKIPER, BENIGER, MEETING, TROGLODYTA, DEFENSOR, MIECHOWITA, POSŁANNIK, ABLEGAT, BLOCKERS, UJGUR, FORUM, INKLUZ, KOMBATANT, CZŁONEK, KAMEDUŁA, KPP-OWIEC, KARMELITA, POSEŁ, FRANCISZKANIN CZARNY, MUSEEUW, BRYGANT, PUBLIKACJA, FILHARMONIK, NADRUK, FANARIOTA, MANAGER, DOMINIKANIN, MAKROOTOCZENIE, ZBIR, DRESIARZ, ETAT RĘBNY, INDOEUROPEJCZYK, STRZELEC WYBOROWY, SWAWOLA, DEKLARACJA, SNAJPER WYBOROWY, REKOLEKTA, UNITARIANIN, HEROS, PRZYJACIEL RODZINY, SZKUTNIK, BONIFRATER, AUDYTOR, ELAMITA, SENAT, WSZECHPOLAK, WSPÓŁPLEMIENIEC, PRACOWNIK, KONKORDAT, FEMINIZM, OPOZYCJONISTA, ROZEZNANIE, KWAKIER, JANUSZ JĘDRZEJEWICZ, NIENIEC, PRĘGA, BUNDESTAG, KARTUZ, PARAFIANIN, FRANCISZKANIN KONWENTUALNY, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, BENONITA, KUZYN, WOTUM NIEUFNOŚCI, KET, PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ŁĄCZNIK, ADWENTYSTA, ZDOLNOŚĆ, PROJEKT INFRASTRUKTURALNY, BASISTA, CZERKIES, SCIANDRI, KATAR, EURODEPUTOWANA, TRAGICZNOŚĆ, OPINIOTWÓRCA, AUGUR, POSEŁ, ANAL, PEPEESOWIEC, ANARCHIA, AUTOKEFALIA, BRAT POLSKI, INTERNUNCJUSZ, TYRAN, FARERCZYK, KAWALER, PROTOBUŁGAR, NOWA TWARZ, MICHAJŁOW, MARIANIN, POLONUS, BODĘ, UZBROJENIE, SKAUT PIWNY, BRAMKARZ, MAFIOSO, OBLAT, PRZYGOTOWANIE, TRYUMFATOR, WSPÓŁDZIAŁACZ, STRÓJ LUDOWY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, LUDOŻERCA, HETMANAT, KNAPP, DZIEWOŃSKI, PRAKTYKANT, PARÓWA, KAWALER MALTAŃSKI, BOJKO, LEZGIN, JEDNOIZBOWOŚĆ, MICHALITA, PLATFORMERS, KRAKOWIAK, KAWALER RODYJSKI, BOUGUER, ZBIERACZ, LEGIONISTA, CZŁOWIEK JASKINIOWY, NIEFACHOWIEC, DEPUTOWANY, PASZTUN, KOSZCZYC, WOLSKI, BOHATER, SERBOŁUŻYCZANIN, ORLEANISTA, DICEY, DYREKCJA, WOTUM ZAUFANIA, IZBA POSELSKA, NARZĘDZIE, JOSEPH PAUL GOEBBELS, EBIONITA, SPIKER, KLUBOWIEC, GRUPA PRZYJAŹNI, ŁAWNIK, ZETWUEMOWIEC, DEMOKRATA, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, KOABITACJA, SERCANIN, SONDAŻ, URZĘDNIK ZIEMSKI, PRZYBLIŻENIE, IZBA NIŻSZA, KOCIA WIARA, ZBIOREK, NASZYWKA, HORYZONT MYŚLOWY, SARACEN, RICHARD, CIOS, NIELOGICZNOŚĆ, PAR, DYREKTOR, GOEBBELS, DOBOSZ, LONGOBARD, EUROPARLAMENTARZYSTA, OPŁOTKI, PAR, BELLAY, PLURALIZM, ROCZNICA, LIST GRATULACYJNY, NIERZĄD, WŁADZA ZWIERZCHNIA, WILAMOWIANIN, SZPITALNIK, SENATOR, JALABERT, SABEJCZYK, SONDA, FAZOWOŚĆ, SZTAB GENERALNY, LAZARYSTA, SZERPA, MIESIĘCZNICA, KORA, SYZYGIA, FILIPIN, NEOMALTUZJANIZM, TEREN, CHŁOPIEC Z LASU, OBUDOWA, POWAGA, KOHABITACJA, DUPOLIZ, TERCJARZ DOMINIKAŃSKI, BUNDESRAT, CZŁONECZEK, NEOHITLEROWIEC, ANDRUT, PART, PORZĄDEK PRAWNY, BARKLEY, STRONA, DODATEK NADZWYCZAJNY, POINTYLIZM, GOT, BIAŁY, KAWALER, KIRGIZ, BROŃ, PEZETPEROWIEC, KOZAK, PODHALAŃCZYK, EUROPOSEŁ, CZARNOSECINIEC, MUZYKA, KIEROWNICTWO, TEOKRACJA, ROLADA, WSPOMNIENIE, BIEGUN CHŁODU, LIST KOMISYJNY, KONSULAT, SPECJALIZANT, WKRĘTKA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KARTA PRZETARGOWA, SYSTEM POWIERNICZY, HETAJRA, SEJM WALNY, SESYJNOŚĆ, FILISTYN, PLURALISTA, ZAKRĘCENIE SIĘ, CZŁONEK RODZINY, ŚWIĘTOJURCA, RZEPINSKI, CZERWONOGWARDZISTA, BENEDYKTYN, ZIELONY, DWUIZBOWOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, OBYWATEL, MAJTEK, PIJAR, BAJOŃCZYK, WACHTOWY, ELITA, PLEBISCYT, WYŻ DEMOGRAFICZNY, RARYTASIK, TATAR, DZIEŁO SZTUKI, ESER, LISTA OGÓLNOPOLSKA, KONSERWATYSTA, SOCJALDEMOKRATA, FRANK, DUCH OPIEKUŃCZY, MAKATKA, SZYBKI BILL, IZBA WYŻSZA, ZAKŁADNIK, INSPEKTOR SZKOLNY, JEDNOSTKA MONETARNA, GRUPA BILATERALNA, SOK, TRIUMWIR, KOLONIA, PAR, MONARCHA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, ŚWIĄTEK, CUDEŃKO, POWIERNICTWO, JEDNOSTKA WALUTOWA, TURANIEC, WINID, KONWENTOWICZ, REPUBLIKANIN, FAKCJONISTA, WYRZUT, SKARBNIK, EUPATRYDA, MANOMETRIA, LECHITA, MATKA PRZEŁOŻONA, MED, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, PATRONAT, PRERAFAELITA, PATYCZAK, ACHAJ, ESEROWIEC, MARSZAŁEK, LUDOJAD, ARSENAŁ, NESTOR, KORWIN, ?KOLORYSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK PARLAMENTU, DEPUTOWANY W JAKIMŚ PAŃSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK PARLAMENTU, DEPUTOWANY W JAKIMŚ PAŃSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSEŁ członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSEŁ
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie (na 5 lit.).

Oprócz CZŁONEK PARLAMENTU, DEPUTOWANY W JAKIMŚ PAŃSTWIE sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CZŁONEK PARLAMENTU, DEPUTOWANY W JAKIMŚ PAŃSTWIE. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x