NADMIERNE NAPIĘCIE MIĘŚNI SZKIELETOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPERTONIA to:

nadmierne napięcie mięśni szkieletowych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIPERTONIA

HIPERTONIA to:

schorzenie układu krążenia krwi charakteryzujące się okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym) (na 10 lit.)HIPERTONIA to:

różnica w stężeniu osmotycznym dwóch płynów, w której płyn porównywany ma ciśnienie wyższe, niż płyn będący podstawą porównania (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADMIERNE NAPIĘCIE MIĘŚNI SZKIELETOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 192

MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, KOORDYNACJA RUCHOWA, TONUS, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, IRRADIACJA, NAPIĘCIE, AFISZOWANIE SIĘ, WYMIOTY, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, CHIRURGIA URAZOWA, POJAZD SAMOBIEŻNY, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, ODLEŻYNA, WŚCIBSKOŚĆ, ANKSJOLITYK, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, FRYKANDO, ŁOKIEĆ TENISISTY, ATONIA, INSULINOOPORNOŚĆ, POTENCJAŁ BŁONOWY, SPAZM, CHOROBA FAZIO-LONDE, PRZECIĄGANIE, GANASZE, ŁYDKA, ŚCISKACZ, SKURCZ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, SAMOCHWALSTWO, WERAPAMIL, ZJAWISKO ZENERA, MIĘSIEŃ POCHYŁY, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY DOLNY, PAKERNIA, WOLTAŻ, HIPERTONIA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, PRÓŻNOŚĆ, EGZOSZKIELET, TONUS MIĘŚNIOWY, ANOMALIA POLANDA, NAPIĘCIE ROZKŁADOWE, SIŁOWNIA, CHOROBA CORIEGO, NAPINACZ, UŚMIECH SARDONICZNY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, DUSZNOŚĆ, GLIKOGENOZA TYPU III, TORSJE, GILBERT, PIEPRZNICZKA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, HIPERTONIA, KOŁEK STOLARSKI, RĘKA MAŁPIA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, MIKROFILAMENT, ROZRUCH, TĘŻYCZKA, CHOROBA FORBESA, TRANSFORMATOR TESLI, HIPERTONIA, PRZYWODZICIEL WIELKI, PILATES, PRZEPONA BRZUSZNA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KIMOGRAF, PRĄD GALWANICZNY, CZKAWKA, DM, MIĘSIEŃ MOSTKOWO-OBOJCZYKOWO-SUTKOWY, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, NAPIĘCIE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, TROPONINA, KACZY CHÓD, TIK, RIKSZA, ELEKTROMIOGRAFIA, TERAZOSYNA, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, KRĘCZ, MUSZLA, KOLANO SZPOTAWE, ACALVARIA, ROZCIĄGANIE, MIMIK, GRZEBIEŃ, ZANIK MIĘŚNI, DIATERMIA, NAPIĘCIE, ROWER, CHOROBA EKBOMA, NAPIĘCIE LĘKOWE, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, KOPUŁKA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, FILAMENT AKTYNOWY, KOLKA JELITOWA, FAŁD GŁOSOWY, UZWOJENIE WTÓRNE, KRĘCZ, LAPAROTOMIA, ŻYLAK, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, EKSPLOATACJA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, NAPIĘCIE KROKOWE, DRAMATYZM, ANTAGONISTA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, GUZOWATOŚĆ, PTOZA WRODZONA, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PTASZNIK, SIŁKA, PRZEJRZYSTKA, NAPRĘŻACZ, UKŁAD MIĘŚNIOWY, PADACZKA MIOKLONICZNA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, PRAZOSYNA, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, SIŁA, POWIĘŹ, KONWERGENCJA, TEMAZEPAM, NEOSTYGMINA, ŁUK BLOCZKOWY, GĘSIA SKÓRKA, PAS BARKOWY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ZASTRZAŁ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, ORTOPEDIA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, OGNIWO CLARKA, POJAZD NIEMECHANICZNY, ZANIK MIĘŚNIOWY, CHOROBA DUCHENNE'A, HIPOTONIA MIĘŚNIOWA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, ROWER WODNY, ELEKTROIZOLACJA, GUZ KULSZOWY, MIOPATIA ALKOHOLOWA, STRES, CHOROBA THOMSENA, CHOROBA GAMSTORP, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ŻABA KRZYKLIWA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, PRZESADNOŚĆ, MASA MIĘŚNIOWA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KACZKOWATY CHÓD, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, CHWALBA, UKŁAD MNOŻENIA, MIĘŚNIOLOT, CHOROBA KENNEDY'EGO, LEK PRZECIWLĘKOWY, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, NAPIĘCIE, KURCZ, NEFELIN, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, DRĘTWA, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, ROZGRZEWKA, ANGIELSKA FLEGMA, LEK ANKSJOLITYCZNY, PODRYG, WŚCIBSTWO, ŚMIECH, TIK, NADMIERNOŚĆ, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, ?POWERBALL.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADMIERNE NAPIĘCIE MIĘŚNI SZKIELETOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NADMIERNE NAPIĘCIE MIĘŚNI SZKIELETOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPERTONIA nadmierne napięcie mięśni szkieletowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPERTONIA
nadmierne napięcie mięśni szkieletowych (na 10 lit.).

Oprócz NADMIERNE NAPIĘCIE MIĘŚNI SZKIELETOWYCH sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - NADMIERNE NAPIĘCIE MIĘŚNI SZKIELETOWYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x