PIERWSZA LITERA ALFABETU GRECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFA to:

pierwsza litera alfabetu greckiego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALFA

ALFA to:

Pyrus communis 'Alfa' - odmiana uprawna gruszy pospolitej (na 4 lit.)ALFA to:

samochód marki Alfa Romeo (na 4 lit.)ALFA to:

samiec ..., w stadzie (na 4 lit.)ALFA to:

... i omega (na 4 lit.)ALFA to:

przed betą (na 4 lit.)ALFA to:

pierwsza w greckim alfabecie (na 4 lit.)ALFA to:

daleko od omegi (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZA LITERA ALFABETU GRECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 214

KWAS MIGDAŁOWY, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PODKŁAD, ZNAK ALFANUMERYCZNY, WERSJA ALFA, KREWETKA WIŚLANA, ANTECEDENS, PRYMICJA, SOTELO, BAZGROŁ, POKRYWY, KULFON, WEDEL, HELLENIZACJA, ETA, KOREKTA DRUKARSKA, PISMO TEKSTOWE, PINYIN, OSTEOLOGIA, PRAWA STRONA, LICZBA PIERWSZA, STROFA, SKORUPIAKI WYŻSZE, ILOCZYN WEKTOROWY, C, ORTOGRAFIA, KREWETKA ZMIENNA, PISMO ŁACIŃSKIE, TIERIESZKOWA, PSALM ALFABETYCZNY, ALFABET PALCOWY, PIERWSZA JASKÓŁKA, KULAS, PNEUMOKOK, MAŁA LITERA, JOTA, ZARANIE, WIELKI JUS, RELIGA, PONTYJSKI, ALFABET MORSE'A, SZKIC, SZCZĘKOCZUŁKI, PANCERZOWCE, ALFA, DORYCKI, WSTĘP, D, EKSPOZYCJA, KAZAN, PIERWSZA DAMA, BIAŁA NOC, EPSILON, JOŃSKI, PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, KSI, BETA, KSI, DZIESIĘCIONOGI, CONNOLLY, KWAS LINOLENOWY, PSI, KAPPA, PROMIENIOWANIE ALFA, ALFABET MUZYCZNY, RUNA, PRYMARIA, DWOINKA ZAPALENIA PŁUC, KROPECZKA, RAPTIS, IKAR, GRECKI, PIERWSZA KOMUNIA, BRYGADA, ALFA ROMEO, BETA, DYZUNITA, GRECZYNKA, RYBAWIRYNA, SHOLES, ODKRYWCA, RABIA, TRANSPOZYCJA, ETA, E. WEDEL, PARAMETR, ODCIĘTA, GRAMOFON CYFROWY, D, PIERWSZA POMOC, FERRYT, SOUVLAKI, KAPPA, IGREK, OŚ ODCIĘTYCH, ALFA, LITERA KSIĘŻYCOWA, PIERWSZA, OCZNIIK, ZAWIĄZEK, C, DOR, D, CZĄSTKA ALFA, DUNANT, KOŚLAWIEC, ITALIK, GALEN, DOBRO, ALFA, PISMO GRECKIE, HIEROGLIF, ALFA, LANCA OGNISTA, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, DUŻA LITERA, ELEUSIS, TAU, ALEF, CHOJNOWSKA, NOC POŚLUBNA, PISMO SYLABICZNE, ODNOŚNIK, POLSKOŚĆ, MORSE, POCZĄTEK, D, WIELKA LITERA, DIVA, D, RYNEK PIERWOTNY, ZORBA, LITERA PRAWA, DWUDZIESTA PIERWSZA, KOD SYGNAŁOWY, DZIECIĘCTWO, PALEOLIT, STAROGRECKI, MARTWA LITERA, ASTRAGALOMANCJA, FOKREJA, KSI, KREWETKA PŁYWAJĄCA, SAN, ALFABET GRECKI, NOWALIA, LITERA SŁONECZNA, STRONA TYTUŁOWA, HAJDUK, ATTYCKI, JADWIGA, TYSIĄC, POCZĄTEK, ODLOT, GAMMA, OMEGA, GORYL GÓRSKI, WSTĘP, BLAIS, DOMINATOR, GŁUŻENIE, PODKŁAD, PIERWSZA DAMA, PRYSKAWKA, NASTAWA, NASTĘP, IPSYLON, YPSYLON, KOREKTA WŁASNA, OBNIŃSK, GREK, DZETA, LITERA, GREKA, ODSYŁACZ, CAŁKA PIERWSZA, C, MINUSKUŁA, POPRZEDNIK, C, ALFA ROMEO, FALKA HAARA, ANTYSZACHY, MERKURY, GWINEA, STRATAS, ALFA, ALFA-BLOKER, KULAS, LITERA TEKSTOWA, TUNIKA, CYFRA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KALENDARZ JULIAŃSKI, ALFA I OMEGA, INICJAŁ, IPSYLON, PROMIEŃ ALFA, ALFABET SYLABICZNY, FABRICIUS, POKRYWY, RADIOAKTYWNOŚĆ, KWIETNIK, KSI, ALFA, ALFA, REAKCJA ALARMOWA, GRYZMOŁ, PALEMONETKA ZMIENNA, PIERWSZA SEKRETARZ, NEPTUN, ALFA, PIERWSZA, ?FETA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZA LITERA ALFABETU GRECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZA LITERA ALFABETU GRECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFA pierwsza litera alfabetu greckiego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFA
pierwsza litera alfabetu greckiego (na 4 lit.).

Oprócz PIERWSZA LITERA ALFABETU GRECKIEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PIERWSZA LITERA ALFABETU GRECKIEGO. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x