RAPORT, RELACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIS to:

raport, relacja (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIS

OPIS to:

wypowiedź opisująca coś (na 4 lit.)OPIS to:

objaśnienia, instrukcja, legenda, podpis do jakiegoś zdjęcia, rysunku lub innego przedstawienia graficznego (na 4 lit.)OPIS to:

to, że coś jest opisywane, czynność opisywania (na 4 lit.)OPIS to:

wierny lub poetycki (na 4 lit.)OPIS to:

np. techniczny - projektu (na 4 lit.)OPIS to:

przyrody w powieści (na 4 lit.)OPIS to:

zobrazowanie sytuacji (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAPORT, RELACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 141

INTERPRETACJA, SCENOPIS, BIAŁA KSIĘGA, TABLICZKA ZNAMIONOWA, POWINOWACTWO, MIKROARCHITEKTURA, PARAMETRYZACJA, SYNONIMICZNOŚĆ, AUDIODESKRYPCJA, BIBLIOGRAFIA MUZYCZNA, ANALIZA, SOLUCJA, POUFNOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, MACIERZ GRAMA, INSTRUKCJA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, NAZWA OPISOWA, CHARAKTERYSTYKA, RELACJA SYMETRYCZNA, ERCILLA, IKONOGRAFIA, OPIS, SCENARIUSZ FILMOWY, SYNONIMIA, RELACJA, ETERIA, INFORMACJA, CARPINE, NIĆ, ZDENERWOWANIE, MIKROGRAFIA, POEMAT OPISOWY, MEMUAR, EWOLUCJONIZM, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, MUZYKOGRAFIA, OPIS, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, ROZKŁAD, LIRYKA POŚREDNIA, STRES, NOŻYCE CEN, RELACJA, TRANSMISJA, RELACJA DWUCZŁONOWA, CHOROGRAFIA, RELACJA TRYCHOTOMICZNA, IMPLIKACJA LOGICZNA, POKREWIEŃSTWO, MODEL MATEMATYCZNY, HOROSKOP, CHRONOGRAF, DENDROGRAFIA, RELACJA PUSTA, KUMOTER, OPIS, TWIERDZENIE, HOMEOMORFIZM GRAFÓW, AETHERIA, PORZĄDEK, KONTYNGENCJA, RELACJA ODWROTNA, RELACJA PEŁNA, STAN USTALONY, LITURGIKA, POBRATYMSTWO, OPIS, PLIK NAGŁÓWKOWY, RELACJA LEKSYKALNA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, HARVEY, MELDUNEK, RAPORT, RELACJA ZWROTNA, OPIS KATALOGOWY, HETERIA, IDENTYCZNOŚĆ, MOTYWACJA, PASJONAŁ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SUPERKLIENT, PSYCHOBIOGRAFIA, SCENARIUSZ, RELACJA LOGICZNA, RELACJA, KONGRUENCJA, LUSTRACJA, BELL, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, CEDUŁA, PROBLEMATYZACJA, EWANGELIA, SŁOWIANOZNAWSTWO, OSOBA TRZECIA, FORMALIZM JONESA, MIR, MATRYKUŁA, ZWIĄZEK RZĄDU, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ZWIĄZEK ZGODY, PASJA, PRZYSTAWANIE, TOŻSAMOŚĆ, RELACJA TOTALNA, OPIS, OPIS, LITERATURA FAKTU, METRYKA, TEOLOGIA PASTORALNA, ŻYWOT, BESSER, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, RELACJA BINARNA, RAPORT FISCHLERA, WYSZCZEGÓLNIENIE, RELACJA, RYS, INSTANCJA, OPIS, STOSUNEK SPOŁECZNY, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, EGERIA, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, STRESIK, NOŻYCE CENOWE, PARAMETRYZACJA, RELACJA PRZECHODNIA, MYZYKOGRAFIA, RAPORT BEVERIDGE'A, LEGENDA, BLISKOZNACZNOŚĆ, MELDUNEK SYTUACYJNY, PREFERENCJA, KOLBERG, RÓWNOŚĆ, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, OPIS, HERBARZ, ?REPORTAŻ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAPORT, RELACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RAPORT, RELACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIS raport, relacja (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIS
raport, relacja (na 4 lit.).

Oprócz RAPORT, RELACJA sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - RAPORT, RELACJA. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast