Coraz czy co raz – jak się pisze?

coraz

Zależy od kontekstu

co raz

Zależy od kontekstu

Coraz czy co raz? Jak to poprawnie napisać? Którą z podanych form wybrać? Pisownia łączna i rozdzielna przyprawia nas niekiedy o prawdziwy zawrót głowy. Trudno przy tym ukryć, że w wielu przypadkach przysparza nam naprawdę wielu kłopotów, stając się zresztą źródłem licznych błędów. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy zasady dopuszczają dwojaką pisownię. Wówczas najważniejszy staje się kontekst. Niewątpliwie warto więc dowiedzieć się, jak to wygląda w powyższym przykładzie.

Coraz czy co raz – która forma jest poprawna?

Obie formy są poprawne. Każda z nich znaczy jednak co innego. Ich użycie zależy więc od kontekstu wypowiedzi.

Przykłady użycia:
Czuć, że nadchodzi lato, z każdym dniem robi się coraz cieplej.
Nie mogłam pracować w spokoju, bo coraz ktoś pukał do drzwi.
Co raz to jechałam do sklepu, bo ciągle czegoś brakowało.
Zrobię to, co raz już mi się udało.
Jechał coraz szybciej.

W omawianym przypadku poprawna jest zarówno pisownia łączna, jak i rozdzielna. O wyborze jednej z wersji zapisu decyduje przy tym kontekst całej wypowiedzi. Nie ma tu więc miejsca na dowolność.
Z całą pewnością można też stwierdzić, że formy CORAZ I CO RAZ mają zupełnie inne znaczenia, co widać zresztą w powyższych przykładach. Warto jednak poznać ich dokładne definicje i dowiedzieć się, kiedy używa się każdego z nich. Poniżej wszystko wyjaśniamy i rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Coraz – znaczenie i użycie

Wyraz CORAZ ma dwa znaczenia. Co za tym idzie, można stosować go w okolicznościach dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim oznacza stopniowe nasilanie się czegoś (np. coraz cieplej, coraz szybciej, coraz gorsza, coraz mniej). Słowo CORAZ używane jest również w celu wyrażenia częstego powtarzania się czegoś w danym odcinku czasowym (np. coraz to ktoś przychodził, coraz to zmieniał zdanie, coraz to dzwonił telefon).

Co raz – znaczenie i użycie

Forma CO RAZ znaczy natomiast mniej więcej to samo co takie zwroty jak „co chwila”, „wciąż”, „raz za razem”, „bezustannie” (np. Co raz odwiedzałem go w szpitalu). Wyrażenie to wykorzystuje się także w znaczeniu liczebnikowym (np. Moje myśli krążyły wokół tego, co raz już powiedział do mnie).

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast