Także, takrze czy tagże – jak się pisze?

także

Poprawna pisownia

takrze, tagże

Niepoprawna pisownia

Także, takrze czy tagże? Jak to poprawnie napisać? Którą z form wybrać? Nie od dziś wiadomo, że polska ortografia dostarcza nam sporo trudności i kłopotów, na które natykamy się niemal na każdym kroku. Z całą pewnością warto więc dowiedzieć się, jak należy zapisać podane słowo. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Także, takrze czy tagże – która z podanych form jest poprawna?

Jedyna poprawna forma to: TAKŻE

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jedyną poprawną formą podanego wyrazu jest ta wskazana powyżej, czyli TAKŻE. Słowo zapisujemy przez ż oraz k. Każdy inny zapis, w tym ten z użyciem dwuznaku rz oraz litery g, będzie oznaczał popełnienie rażącego błędu ortograficznego, a błędów – jak wiadomo – lepiej jest unikać.

Przykłady użycia:
To nie tylko twoje prawo, bo to także twój obowiązek.
Postawiła na stole wazę z zupą, ziemniaki, chleb, a także kompot.
Podczas spotkania postanowiono także wycofać się z wcześniejszych obietnic.

Słowo TAKŻE składa się z dwóch wyrazów – tak i że, co zresztą uzasadnia jego pisownię. W omawianym przykładzie źródłem błędów jest zaś najprawdopodobniej wymowa – wyraz TAKŻE wymawiamy przez g. Być może sugerujemy się tu też zasadą, że po spółgłosce k występuje rz – reguła ta jednak nie ma w tym przypadku żadnego zastosowania.

Także, takrze czy tagże – co to znaczy?

Wyraz TAKŻE to nieodmienna i niesamodzielna część mowy – oznacza to, że zawsze występuje w tej samej formie i nabiera znaczenia dopiero w kontekście wypowiedzi. Jest to tzw. partykuła. Łączy zdania składowe lub części zdania. Oznacza mniej więcej to samo co takie słowa jak: również, też, jak również, jeszcze, dodatkowo, poza tym, takoż, i.

W tym kontekście należy również pamiętać, żeby podany wyraz zapisywać łącznie jako TAKŻE. Warto jednak wiedzieć, że istnieje także wyrażenie TAK ŻE pisane rozdzielnie. Jest też jak najbardziej poprawne, ale ma inne znaczenie – łączy zdania składowe i znaczy tyle co: więc, tak iż, dlatego, stąd też, a także w taki sposób, że.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast