Ponieważ, poniewarz czy poniewasz – jak się pisze?

ponieważ

Poprawna pisownia

poniewarz, poniewasz

Niepoprawna pisownia

Ponieważ, poniewarz czy poniewasz? Jak to poprawnie napisać? Którą formę wybrać? Powyższy wyraz nie jest nam z pewnością obcy. Śmiało można nawet powiedzieć, że znamy go wszyscy, choć może nie każdy stosuje go na co dzień. Okazuje się przy tym, że jego pisownia sprawia wielu osobom sporo trudności. Tymczasem reguły ortograficzne nie pozostawiają pod tym względem żadnych wątpliwości. Warto więc dowiedzieć się, jak zapisać powyższe słowo. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób należy to robić.

Ponieważ, poniewarz czy poniewasz – która forma jest poprawna?

Jedyna poprawna forma to: PONIEWAŻ

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że podany powyżej wyraz piszemy przez ż. Jest to jego jedyna poprawna forma. Zapis z użyciem dwuznaku rz lub sz będzie więc błędny.

Przykłady użycia:
Nie lubię go, ponieważ jest arogancki i niemiły.
Studiuję psychologię, ponieważ zawsze interesowały mnie zawiłości ludzkiej psychiki.
Nie byłem dziś w pracy, ponieważ źle się czułem.

Zasady pisowni są w tym przypadku jasne i jednoznaczne. Źródłem niektórych błędów może być natomiast wymowa. Wyraz PONIEWAŻ wymawiamy bowiem jako poniewasz, stąd też zapewne spotykana niekiedy pisownia przez sz.

Ponieważ – jak to poprawnie napisać?

Kiedy wiemy już, jak poprawnie zapisać podane słowo (zawsze jako PONIEWAŻ) warto również dowiedzieć się, jakie reguły uzasadniają taką właśnie pisownię. Chodzi mianowicie o zasadę mówiącą, że spójniki z końcówką -aż należy zapisywać z wykorzystaniem litery ż. Reguła ta dotyczy więc nie tylko omawianego wyrazu, bo również takich spójników jak chociaż czy .

Warto także wspomnieć, że wyraz PONIEWAŻ to spójnik, czyli wyraz łączący zdania lub ich części, określający relacje między nimi. To nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Oznacza to, że zawsze ma taką samą formę i sam z siebie nic nie znaczy. Spójnik PONIEWAŻ wprowadza zdanie podrzędne, które podaje wyjaśnienie informacji zawartej w drugim zdaniu składowym. Jeśli występuje w środku zdania, zawsze stawia się przed nim przecinek.

Zobacz również - jak piszemy

Quantcast